Boerenblog

28 reacties

Eén Europa, hoe lang nog?

Een interview met een professor ‘Europees denken’ komt dicht bij mijn gevoel: Europa en de euro zijn gedoemd te mislukken.

Zondag 2 december zag ik een interview in het programma Buitenhof met de Engelsman John Gray, professor ‘Europees denken’. Over Europa, de euro en de crisis. Gray’s uiteenzetting over de huidige problemen, het ontstaan en de gevolgen was duidelijke taal. Het gezicht van Gerrit Zalm, directeur ABN Amro en de volgende spreker, werd er niet vrolijker op naarmate het gesprek met Gray vorderde. Hij zag het huidige Europa als een ‘droom’ van de politiek. Zijn stelling is: politici mogen niet dromen, dromen zijn voor mensen in de particuliere sfeer. Met deze uitspraak kwam hij heel dicht bij mijn gevoel dat Europa en de euro zoals mij vader placht te zeggen ‘een doodgeboren kindje met een waterhoofdje’ zijn. Met andere woorden: gedoemd te mislukken.

Identiteit staat in de weg
De politiek droomt van een federale staat Europa net als de Verenigde Staten. Het verschil zit hem in hoe de VS zijn ontstaan en hoe Europa dan moet ontstaan. Amerika is gevormd uit staten die geen eigen identiteit hadden, allemaal bestonden uit immigranten en zeker geen eigen eeuwenoude cultuur hadden. Het huidige Europa bestaat uit staten die al eeuwen een eigen identiteit, cultuur en geloofsbelevenis hebben.

Hoe is dit te verenigen in één staat zonder de eigen ‘waarde’ aan te tasten? Ieder lid van de Europese Unie heeft zijn eigen staatsvorm en eigen binnen- en buitenlands beleid en, nog erger, zijn eigen sociale en fiscale beleid. Maar de droom is één natie te zijn met één munt en met behoud van de eigen waarde, maar wel met wereldmacht. De droom van iedere ‘eurofiel’, of moet ik zeggen machtswellusteling.

Europese Droom brokkelt af
We zien dat nu de bomen niet meer tot de hemel groeien hier niets anders uit voortkomt dan afgunst en ongelijkheid, maar vooral een deels bankroet van enkele staten, omdat hun mentaliteit duidelijk afwijkt van de mentaliteit van de bedenkers van de Europese Droom. Deze droom begon met de Benelux en daarna de ‘zes’. Toen ging het alleen nog over economie en onderlinge handel.

Ik heb toen de Europese Unie met Midden- en Zuid-Europese landen moest worden uitgebreid mijn bedenkingen gehad, net als Gray. Hoe wil je van een rijk deel verwachten dat ze het arme deel versneld erbij trekken en blijven steunen? Dit bleek vorig jaar met het Polen-meldpunt. Een deel van de bevolking voelt zich terzijde geschoven door werkwillende Polen die hier de plaats innemen van onze werklozen. Of deze benadering al dan niet terecht is, het gevoel van onbehagen leeft. Hiermee start de afbrokkeling van de droom.

Het feit dat de Grieken er in onze optiek op los geleefd hebben, evenals Berlusconi met zijn imperium, zet in Noord-Europa kwaad bloed. De wil om te blijven inleveren ten gunste van deze potverteerders brokkelt af. Hier komt nu de steunaanvraag van Spanje bij om even de nodige miljarden te storten om hun tekorten, mede ontstaan door wat wij de topvoetbalclubs van de wereld noemen, te dekken.

Geen oorlog, wel onvrede
Dat de Europese Unie oorlog in Europa heeft uitgebannen, de graag gebruikte smoes van de politiek, is maar ten dele waar. We hoeven maar te denken aan de Balkan-oorlog na de val van de USSR. Als deze eurocrisis nog een poosje doorzet, zal geen oorlog ontstaan, maar wel onvrede, die zich zal uiten in demonstraties, relletjes en oproer. Geen oorlog, maar wel de nodige slagvelden, met gewonden en doden, zoals in iedere revolutie.

Geschiedenis
Maar nu waarom ik ervan overtuigd ben dat de Europese Unie een doodgeboren kindje is met en waterhoofd. Dat is gelegen in de geschiedenis, het vak dat door veel scholieren als nutteloze tijdverspilling wordt gezien. Maar wie niet weet waar hij vandaan komt, zal nooit weten waar hij staat en nog minder waar hij heen gaat. Hier zit ook het manco  van onze politici. Zij hebben met deze grote EU het wiel weer willen uitvinden, de droom van veel grote (Europese) leiders vanaf de farao’s tot Stalin.

De geschiedenis leert ons dat alle supermachten het nooit echt lang hebben volgehouden als er geen sterke dictator aan het hoofd stond met een goede betrouwbare legermacht om zowel de buitengrenzen als de interne vrede te bewaken. Laat ik teruggaan in de tijd. Dan zien we dat het machtige nationalistische Duitsland een kort leven beschoren was. Ook Napoleons Europa, bijeengeharkt met militair vertoon en de leus ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ was geen blijvertje. En de Spanjaarden, eens heerser over een groot deel van de wereld (in Europa en Zuid-Amerika), waren ook gedoemd tot verval.

Nog even eerder: Alexander de Grote, een groot heerser. Zijn bijeengeharkte gebieden, bestaand uit soevereine landen, vielen uiteen toen de militaire macht afnam. Ook de Romeinen, eens heerser van het Vaticaan tot de Rijn, vielen ten prooi aan destructie. Het laatste voorbeeld is het communistische bolwerk van de bolsjewieken, eens het door ons gevreesde Rusland met al haar fazalstaten, al dan niet bezet door de tsaar en Lenin/Stalin of later als oorlogsbuit ingelijfd. Deze grootmacht, die reeds eeuwen bijeen werd gehouden door een militaire macht van een despoot, kwam ten val door onvermogen en het feit dat alle voorheen soevereine staten hun kans schoon zagen om weer baas in eigen huis te worden.

Provincies van Europa
Er is een gezegde: eigen volk eerst. Waarom zou dit met Europa niet gebeuren? Zolang er genoeg weelde wordt gegenereerd en de mensen nog geloven in ‘morgen wordt het beter’ willen ze wel een beetje van hun eigen ik inleveren, maar zo gauw ze het gevoel krijgen meer in te moeten leveren dan de ander, gaan ze de straat op. Dat geldt zeker in een open en democratische wereld als de Europese Unie.
Dit sombere scenario is volgens mij alleen te voorkomen door het economische, sociale en fiscale beleid centraal onder te brengen en dus de soevereine staten tot provincies van Europa te maken, meer uitvoerend dan sturend.

Nivelleren en stroomlijnen
Iedere Europeaan die denkt dat de huidige droom werkelijkheid wordt voordat Europa bankroet is, is een notoire optimist die elke realiteitszin mist. Wil Europa niet ten onder gaan, dan zullen we volgens mij meer moeten doen aan Europese eenwording door zo snel mogelijk de inkomensverschillen tussen de landen te nivelleren, eenzelfde sociaal en fiscaal beleid invoeren en  alle elkaar overlappende en tegenwerkende burelen stroomlijnen. Doen we dit niet, dan geen we ten onder aan bureaucratie en te zware belastingdruk. Europa en zeker het Europa van voor 1989 wordt te duur om de concurrentie met de wereld aan te kunnen en dit betekent automatisch einde Europa, einde hoogconjunctuur.
Als we nog enkele jaren zo doormodderen in Brussel, maar vooral in de nationale parlementen, komen we op het punt dat de (ex-)ontwikkelingslanden als China en India ons via het IMF moeten helpen met kredieten, zoals wij hen hebben geholpen voor 2000 om onze handel te versterken met hun goedkope productie. Straks moeten zij hetzelfde doen om hun economie aan de praat te houden.
Gray liet zich ontvallen dat de Engelsen zoeken naar een mogelijkheid om de invloed van Europa op hun beleid te verkleinen of om zich meer op de buitenwereld te richten en het Europese navelstaren af te zweren. Deze Engelse politiek is ook niet nieuw. De Engelsen hebben vele eeuwen meer naar de wereld gekeken dan naar Europa.

Na ons de zondvloed
Ik hoop met Gray dat we in 2025 dit stukje als zwartkijkerij kunnen versnipperen, maar net als hij ben ik er niet gerust op na alles wat tot ons komt en wat er door de politiek in de kruiwagen wordt gedumpt om het zo gemakkelijker voor zich uit te kunnen schuiven. De mentaliteit van de Zonnekoning, na ons de zondvloed, doet in vele lidstaten van de EU nog steeds opgeld, ondanks de grote uitdagingen waar we voor staan. Uitdagingen die meer van sociale dan van financiële aard zijn en daardoor nog moeilijker op te lossen.

Laatste reacties

 • John*

  moeten gewoon weer terug naar de basis, samenwerken werken waar het KAN en ZIN heeft. Samenwerken om te samenwerken leidt alleen maar tot één grote lompe bureaucratie en trage besluitvorming. Dat kunnen we in deze turbulente tijden niet meer hebben. griekenland is een goed voorbeeld, dat land heeft onder de paraplu van de eu op te grote voet geleefd, net zoals een kleine pestkop een grote mond durft te hebben om dat er 10 grote sterke vrienden omheen staan. drie keer raden wie de problemen op mogen lossen.

 • schoenmakers1

  Het is heel simpel, als men de landbouw afbreekt, breekt men de hele economie af, met het opbouwen van de landbouw wordt de economie opgebouwd, maar dit wil de politiek niet zien en denkt alleen maar aan het eigen gewin

 • John*

  de enige veroorzaker van oorlog = honger. of dit nu naar olie of eten is maakt niet veel uit. we hebben het allebei nodig om in leven te blijven. er worden denk ik wel grote fouten gemaakt door de energie voorziening en voedselproductie te liberaliseren. de boeren zullen er wel wijzer van worden de burgers niet. Kan persoonlijk niet wachten tot we een volledige vrije marktwerking in de eu hebben. binnen notime zal de burger twee keer zoveel voor zijn eten kwijt zijn. door het afschaffen van de subsidies komen vraag en aanbod in balans en pakken wij de kostprijs + marge. door de subsidies creeeren we nu een overproductie en worden we betaald met een sigaar uit eigen doos.

 • alco1

  Het is in het grote (Europa) net als in het kleine bedrijfsleven. Als mensen die ergens de nek voor uitsteken niets extra's voor zichzelf in het verschiet zien, dan zal alles slappe pudding in elkaar zakken. Ook kan men het andersom zien. Als men toch wel geholpen zal worden, is er geen drang om te presteren.

 • ed12345

  Er zullen nog al wat aanpassingen moeten komen op allerlei gebied dat is duidelijk Maar terug naar ieder voor zich is volgens mij de verkeerde oplossing
  vroeger moest er bij prijs making naar een ander europees land voor een gegeven product altijd wisselkoers en invoerrechten ingekalculeert worden
  dat was een hinderpaal in de handel Ook mogen we aannemen dat de nieuwe lidstaten ook willen toetreden tot de NAVO om een betere vredes garantie Maar zeker er zullen nogal wat vergissingen gemaakt worden
  Han wat de USA betreft er is wel een burgeroorlog nodig geweest om de verschillen tussen het oudere zuiden en het noorden te overkomen en op dit moment is er vrije handel tussen de USA en Canada en gedeeltelijk Mexico maar het is niet zo dat je bij de grenzen zo maar door kunt rijden maar dat heb je zelf ook ervaren de vrije handel heeft natuurlijk wel beperkingen op dingen o.a. waar canada quotum systemen voor heeft

 • Mozes

  De EU mag nog zulke grote problemen hebben, terug naar een Europa met onafhankelijke nationalistische staten zal veel grotere problemen geven. We zijn in Europa tot elkaar veroordeelt en moeten het om ons eigen bestwil hoe dan ook met elkaar zien te rooien.

 • ACB

  Kijk om je heen, is Amerika zoveel beter als Europa klein puntje rijkdom en de rest valt ook wel mee, Wat was er mis met ons Europa,waarom Amerika nabootsen, doen die het zo goed ( gaat een bank failliet en trekt dan de halve wereld mee ,nou jo die Amerikanen hebben het voor elkaar ( meer als 40 miljoen werkelozen op je naam hebben staan, en wat nog volgd, go jo wat zijn we toch goed.) Waarom grenzen weg halen ( en gelijk je handelspartners) en de crimminelen binnen halen. ( waarom waarom) Wat was er nou mis met die grenzen.Nee dit krijgt nog een staartje. iedereen die verder kan denken als zijn neus lang is ,zal dit begrijpen. Maar heren manegers,commisarissen,aandeel-houdertjes, jullie klaren de klus toch wel effe Europa zo weer op de rit te zetten.Maar er is een spreekwoord: Kapitaal vernietigd zichzelf. ( kwestie van tijd ).

 • ed12345

  Acb waar bent u op school geweest Moskou
  allemaal kleine landen die het zelf uitzoeken gaat niet meer de wereld is trading
  blocs aan het opzetten

 • Piet, Midden-Europa

  Nou, nou, ACB, uw reactie vind ik Nationalistisch !!!... Of overdrijf ik ???... Goed de EU, het is waar zolang er winst te verdelen is kan samenwerken een vreugdevolle bezigheid zijn !!!... Als verlies gedeeld moet worden krijg je ontevreden en boze verhoudingen en tenslotte meestal ruzie !!!... Wat dat betreft ; ''niets nieuws onder de zon''. De werkeloosheid onder de jeugd in zuid-Europa is ook veel te hoog !!!... Dit kan zelfs tot Revolutie leiden !!!... Net als de schrijver/auteur van; ''Een Europa, hoe lang nog?'', maak ik mij ook zorgen !!!... Uit ervaring mag ik zeggen dat cultuur-verschillen en generatie conflicten meer onrust dan RUST zullen veroorzaken !!!... Daarom ben ik ook bang dat uiteindelijk de realiteit van nu en voor de toekomst op z'n zachtst gezegd niet rooskleurig is !!!... Of de EU valt uit elkaar, of de geschiedenis herhaalt zich, ik bedoel ; een Dictator neemt de teugels in de hand (???) !!!...

 • Bison

  Ik geef het nog een jaar of 10 ALS het nog zo lang duurt.

 • agratax2

  @Ed als jij VS met EU wilt vergelijken dan zal er om de eenwording van Europa te bewerkstelligen nog het nodige bloed moeten vloeien. Ik weet niet dit of dit de Euro waard is en voor een economische samenwerking is de voortzetting van de oude EU vorm voldoende.
  @Bison. Als je diep in mijn hart kijkt moet ik het helaas met je eens zijn.
  Voor mij wordt één ding steeds duidelijker zowel het uit een vallen van de Euro zone als het heel houden er van zal veel geld kosten.
  Verwezenlijken van dromen gaan doorgaans niet zonder slag of stoot. Alleen jammer dat de droom uit de koker van de politiek komt en de slag of stoot moeten de burgers opvangen. De verantwoordelijke politici zijn bijna allemaal van het toneel verdwenen als verantwoordelijken

 • joannes

  ed, kleine landen die het juist uitstekend redden Hong Kong, Taiwan, New Zealand, Qatar, Zwitserland, ....... Het heeft met handelsverdagen en productie waarde te maken maar niets met de grenzen open gooien voor medewerkers. Het is overduidelijk dat dit hele EU beleid één groot sociaal probleem wordt! De rijke landen hadden succesvolle bedrijven die vooral méér wilden verkopen en daarvoor meer (goedkope, flexibele) werknemers nodig hadden en een verkoopmarkt met weinig importrestricties. Daarvoor hebben ze de EU bedacht en vervolgens hebben ze al die landen, die zelf weinig of te duur produceerde, veel leveranciers krediet gegeven om maar vooral veel te consumeren. Nu die landen in de problemen zitten is iedereen verrast maar die multinationals en economen, die voor waren, hebben hun zakken vol en genieten van hun pensioen. De huidige politici hebben de schone taak belastingen te verhogen en de slechte kredieten in die landen af te schrijven op kosten van de Nederlandse burger. Ondertussen komen de buitenlanders van armoe en bij gebrek aan werk naar Nederland om nog wat koper te roven. Beleid is vooruitzien zij men altijd maar men heeft vooral met beleid voor zichzelf gezorgd en op de kosten gesocialiseerd/ geidealiseerd! Co Verdaas is geen uitzondering, hij heeft alleen zijn voorbeelden gevolgd!

 • Hans Brasil

  'k Kan me nog goed de tijd van Domingos Cavallos, Argentijnse minister van financiën herinneren. Om de Argentijnse Peso vast te knopen aan de US Dollar om de inflatie te beteugelen ging goed, maar naderhand werd het de strop om de Argentijnse economie, totdat ze het loslieten en weer konden devalueren. De Zuid Europese landen is net zo, ze moeten hun munt kunnen devalueren, om hun aangeboren corruptie over de rug van hun eigen volk te kunnen uitsmeren. Zolang ze daar de Euro als munt hebben, wordt het met heel Europa niet wat.

 • Webploeger

  @Piet, u maakt gebruik van het woord nationalistisch alsof het een scheldwoord is - de vrucht van jaren lang socialistische propaganda, m.i. De socialistische droom om de macht over heel de wereld te hebben is in Rusland in Marxistische jas niet gelukt, maar met dit foederale model leek het wel te lukken. Er is niets mis met blij, dankbaar en wellicht trots te zijn dat men Nederlander, Brit, e.d. geboren is. Een gezond nationalisme is een deel van eigen-waarde en identiteit. Een ontkenning en/of onwetendheid hiervan brengt zijn eigen bittere vruchten voort.
  Mensen, waarom moeten we ons zo passief opstellen en toestaan dat deze social manipulators (lees politici) ons welverdiend belastinggeld en werkkracht verspillen met hun grote dure plannen slechts omwille van eigen naam en carrière. Het is trouwens loutere bangmakerij door te zeggen geen United States of Europe = Derde Wereld Oorlog, of zoiets. Er is oorlog al: 1) wij tegen de derde wereld 2) de bankiers en politici tegen ons, 3) wij tegen de geboden van God.
  Veel liefs, een Brit in Nederland

 • sybrenm1

  De EU had veel kleiner moeten blijven tot Benelux met Duitsland en Frankrijk en evt Oostenrijk en wat Scandinavische landen en dan alleen met gewoon samenwerken op economisch gebied. Een land Europa is en blijft een utopie. Met USA vergelijken kan je niet, want dat land is van begin af aan groot opgezet, waar de staten eigenlijk afhankelijk van elkaar zijn. Kijk naar bv cotton en corn belt om wat te noemen

 • Piet, Midden-Europa

  Geachte @Webploeger, met Nationalistish bedoel ik nationaal denken en handelen cq wandelen. Goed ik heb daar niets op tegen, maar de oude EEG dachten uberhaupt niet aan een gemeenschappelijke Valuta , dat was een Hobby van Helmuth Kohl en Francois Mitterrand met medewerking van de Benelux !!!... In principe wilden deze landen op Frankrijk na de zuid-Europese landen er niet bij hebben !!!... Helaas het is toch gebeurd en nu zitten wij met de ''Gebakken Peren'' !!!... De Cultuur verschillen zijn gewoon veel te GROOT !!!!!.....

 • gtvanrooijen

  Hoe je de oorlog op de Balkan aan de EU kunt wijten snap ik niet en ook de paragraaf over dictators vind ik niet erg geloofwaardig.
  Waarschijnlijk kunnen we dit stukje beter direct als zwartkijkerij versnipperen!

 • denker123

  Het uiteenvallen van de Euro zal Nederland en de andere netto betalende landen meer kosten dan Griekenland redden,als munten weer gaan devalueren en er weer handelsbeperkingen komen.Toch willen alle Oost Europese laden en Turkije lid worden van de E.U. De grootste fout die gemaakt is volgens mij,de te hoge toetredings subsidies waardoor deze nieuwe landen niet echt de mouwen opgestroopt hebben om er wat van te maken.B.v. Johan Cruiff ging na zijn voetbalcarriere varkens houden met Europese subsidies in Spanje.Het toenemende wanbelijd en zelfverrijking van politiekers en openbare bestuurders maakt ook dat men het geld in eigen land wil houden. Als men ziet dat de Euro geld opbrengt dan stapt men wel over taal en cultuur grenzen heen.

 • agratax2

  natioale gevoelens gaan boven GELD dat is tot nu toe steeds gebleken. Waren de ex koloniën op winst uit geweest waren ze nooit vrije staten geworden, maar hadden ze gekozen voor een eigen identiteit in het oude geheel en samenwerking georganiseerd met de ex moederlanden. Wat betreft het Communisme dat de wereld wilde veroveren en leiden en het niet gelukt is, zo is het Christendom net zo min gelukt om de wereld blijvend te leiden. Een via kerstening van de koloniale bevolking mislukt proces. Zo zal ook een eenwording via GELD en op den duur mislopen. Nationale gevoelens overheersen al deze processen, is tot nu toe gebleken. Er zijn kennelijk gevoelens die niet te doorgronden zijn en niet bij te sturen zijn. Zie maar hoe in Nederland de regionale omroepen met hun regionale taal (dialect) na decennia nog / weer volop leven en niet door het Wettelijk vastgelegde Nederlands weggeblazen kunnen worden. Het is niet het dialect, maar het gevoel er achter, die de eeuwen oude binding is tussen deze mensen. dit zijn voor mij redenen om aan te nemen dat het bijeen harken van landen / staten nooit tot een hechte duurzame eenheid kan leiden. Natuurlijke krachten / gevoelens zijn niet door opgelegde kunst grepen te verbreken.

 • Piet, Midden-Europa

  @agratax1, uw reactie is mij uit het hart gegrepen !!!... Niet omdat ik een Nationale denker ben (ik denk Europees), maar omdat uw opinie/betoog werkelijkheid is. Gezien mijn internationale ervaringen ben ik iedere keer weer op deze/uw mening gestoten. Chauvinisme is in de meeste (ik denk alle) Europese (niet alleen de Europese) landen in het bloed en in het bijzonder tussen de oren vast verankert !!!... Daarom maak ik mij ook zorgen om de Toekomst !!!... De Balkan-oorlog was toch ook een Haat en Nijd kwestie !!!... Van nature ben ik een ras-optimist !!!... Maar ruim 30% werkeloosheid onder de jeugd in zuid-Europa vind ik zorgelijk !!!... Dat kan Revolutie baren !!!... daar behoef je geen zwartkijker voor te zijn !!!...

 • Mozes

  In verschillende reacties hiervoor wordt uitgegaan van de gedachte dat er maar één identiteit per persoon bestaat. In werkelijkheid zijn er meerdere gelaagde identiteiten. Zo ben ik Twentenaar maar tegelijkertijd ook Nederlander en ook nog weer Europeaan. Volgens mij is het best mogelijk om op ieder indentiteitsniveau een bepaalde mate van bestuur te organiseren.

 • bankivahoen

  Piet en Agratax, beiden slaan jullie de spijker op zijn kop!Jullie denkwijze is de mijne,ik zou het niet beter kunnen verwoorden. Het samenvoegen van landen leid op den duur geheid tot gigantische spanningen die oorlog tot gevolg kunnen hebben.Men moet geen verdere samenwerking in de EU willen.Zoals het ten tijde van EEG was had het kunnen blijven. Maar de tegenwoordige economie wil men lijsten op steeds nieuwe wetgeving die tengevolge heeft dat er steeds meer ambtenaren en gewone kantoorbanen bijkomen die dus helemaal niets netto toevoegen aan het BNP ! Kortom een economie gestoeld op drijfzand, de gevolgen worden jaarlijks steeds meer zichtbaar,alleen waar en wanneer het gaat eindigen is onvoorspelbaar.Zie als voorbeeld hoe men de agrisector totaal in de houdgreep heeft door op onwaarheden berustte wetgeving en regeltjes steeds de strop wat verder aan te trekken! Ook ik maak me grote zorgen voor de toekomst aangaande veiligheid voor mij en mijn familie dat mag gerust gesteld.Ook al ben ik er een van de positieve kijk op het leven, het zou mij tot emigratie kunnen drijven.Pas als het grote WW spook ook in Nederland voeten aan de grond krijgt denk ik dat er bij meer mensen de ogen opengaan,men denkt hier nog dat men het aantal ww-ers onder de 15% kan houden maar ik denk dat men er over enkele jaren flink boven zit net als in Zuid-Europa.

 • agratax2

  @gtvanrooijen. De Balkan oorlog mag dan niets te maken hebben met vrede in West Europa maar het is wel oorlog in groot Europa. De reden mag bekend verondersteld worden Geloofsverschillen en machtsvacuüm. Tot nu toe zijn alle grootmachten gebouwd op dictatuur en militaire overmacht. Zelfs de laatste Europese grootmacht SSSR kon alleen bestaan bij dictatuur en militair 'geweld'. China bestaat bij de gratie van (partij) dictatuur.

 • denker123

  agratex en piet.GELD is wel degelijk het voornaamste bindmiddel tussen landen,kijk maar naar Belgie. Het geruzie tussen Vlamingen en Walen gaat alleen maar over GELD ,omdat de Vlamingen netto betalen aan de walen willen de Vlamingen onafhankelijk worden .Zolang de politiekers dit niet kunnen regelen blijft deze strijd voortduren ,het gekke is dat het Belgisch probleem naar het buitenland toe anders uitgelegd wordt,het schijndossier Brussel,Halle,Vilvoorde gaat eigenlijk om niets dit zeggen de politiekers nu zelf.Kijk naar het rijkere Catalonie dat los van Spanje wil.De Balkan oorlog ging ook grotendeels om GELD omdat er in Servie en Bosnie geen scheiding was tussen kerk en staat,waardoor het geloof [dictator]dat aan de macht was de minderheden zoals de moslims financieel in de kouw lieten staan en alle menselijke rechten ontnamen.In alle landen in het midden Oosten is er dit probleem. Hitler wilde de Joden uitroeien vooral omdat zij overal de financieele toutjes en macht in handen hadden.

 • agratax2

  @denker123. U zegt GELD is bindmiddel en tegelijk geeft u aan dat de oorzaak van de twist tussen Walen en Vlamingen, Christenen en Moslims (Balkan) en nu de dreigende afscheiding van Catalonië zijn juist conflicten in gegeven door de GELD bezittende en de GELD vragende partij. Anders gezegd RIJK <--> ARM. Dit zal dan ook de achilleshiel van de Europese Unie blijken te zijn. Het de bevolking van het rijke Noorden zal weigeren het arme Zuiden te blijven te ondersteunen. Tevens zal de wil om goedkope Midden Europeanen ongelimiteerd als goedkoop werkvolk toe te laten op weerstand van de werknemersbonden stuiten. Leiders kunnen niet toestaan dat hun eigen mensen verarmen (werkeloosheid) en anderen er met het geld (inkomen) vandoor gaan. GELD bindt zo u zegt dus inderdaad als het gaat over de arme (ontvanger), maar geldt niet voor degene die verarmt (inlevert). De EU droom zal de strijd tussen HAVES and HAVE NOTS niet kunnen weg nemen.

 • denker123

  In de V.S.hebben de deelstaten ook nog veel verschillende regels,en ook in de uitvoering is de deelstaat grotendeels zelfstandig.Alleen de belastingen en taxcen zijn overal het zelfde.Als de centrale regering in Washington geld tekort komt wordt het maar bijgedrukt zoals de Fed nu weer gaat doen,trouwens in Europa doen ze het ook.Omdat kerk en staat in de V.S.volledig gescheiden zijn,is er geen ruzie tussen de talrijke geloofsgemeenschappen in de V.S.Zelfs de Amisch en andere kunnen zonder problemen hun geloof en speciale beroepsbezigheden uitvoeren.

 • agratax2

  denker123. Ik ben het met u eens over Amerika en hoe ze werken deels. ik weet uit ervaring dat er staten zijn waar BTW niet bestaat en de inkomsten belasting minimaal, maar de onroerendgoedbelasting hoog is. Maar de vergelijking zal nooit op gaan, vergelijk Europa met Rusland, allemaal vrije autonome landen met hun eigen levensstijl en arbeidsethos. Europa had en handelsgemeenschap moeten blijven en geen sociaal economische eenheid zonder gezamenlijke wetten en regelgeving m.b.t. verantwoordelijkheid en sociale wetgeving. Nu is het soort staat zonder wetgeving, sociale regelgeving maar deels wel 1 munt. Hoe moeilijk wil je hebben 1 economische handels staat met deels 1 munt n de rest zijn eigen munt en iedereen zijn eigen sociale en financiële en politieke vrijheden. De Europese Raad heeft invloed op gezamenlijk beleid maar op landen beleid heeft ze geen invloed ,ook niet als het de gehele EU beïnvloed en zou benadelen. Deze weg loopt dood en zal leiden tot nationalistisch beleid (PVV, SP, Vlaams Blok e.a.). Dit willen de Euro dromers nu juist voorkomen en bagatelliseren dit politieke fenomeen dat in heel Europa de kop op steekt. Hebben we 80 jaar geleden niet een soort gelijke beweging gehad binnen Europa en heeft dat niet tot een enorme ellende geleid? Ik heb met bovenstaand stuk niet meer willen aangeven dan dat het heden in het verleden ligt en in het heden ligt de toekomst. Met andere woorden je moet weten waar je weg komt, om te kunnen bepalen waar je heen kunt.

 • japiani

  we hebben nu alle belangrijke verkiezingen gehad frankrijk en usa (nederland?) alleen duitsland niet. en precies nu is er een garantie dat griekenland in de euro blijft en de economie opkrabbelt de beursen weer vertrouwen krijgen. ik denk dat het potje om spanje overeind te houden inmiddels gereseveerd is en dat na de duitse verkiezingen griekenland er gewoon uit gaat en er hier en daar wat meer hervormd gaat worden!?

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.