Redactieblog

1 reactie

Doe-kinderen

"Alle basisscholen moeten wetenschap en techniek gaan onderwijzen. Aankomende leerkrachten worden daar voortaan op de Pabo voor klaargestoomd."

Dat is wat Anne-Wil Lucas van de VVD en Tanja Jadnanansing van de PvdA graag willen. Ze gaan proberen de onderwijsbegroting daarvoor te wijzigen. Ik hoop dat het lukt. Meestal ben ik niet zo gelukkig met het zoveelste onderwijshervormingsplan, maar deze keer denk ik dat het de kinderen echt ten goede kan komen.

De VVD bekijkt het vanuit de bedrijven. "De arbeidsmarkt staat om technici te springen", zegt Lucas. "In 2016 komen we er 170.000 tekort." De PvdA denkt aan de werknemer: "Jongeren kiezen te weinig voor techniek, terwijl juist daar een goedbelegde boterham te verdienen is. Niet alleen voor academici, ook voor vmbo’ers en mbo’ers."

Ik vind het vooral voor de kinderen belangrijk, dat ze van jongs af aan hun kwaliteiten en talenten mogen ontwikkelen. En dan denk ik aan de doe-kinderen! Door de éénzijdige waardering voor lezen, taal en rekenen-op-papier bij de Cito-toets en de cijferlijsten van veel scholen vallen doe-kinderen vaak buiten de boot. Die kinderen die niet zo goed stil kunnen zitten, die niet van boeken houden maar liever iets in het echt doen en prachtige dingen met hun handen kunnen maken.

Uit mijn onderwijstijd herinner ik me het meisje dat vanuit haar tenen verzuchtte dat school "zòòò sàààài!" was. En het joch dat technische werktekeningen maakte van de fiets-met-zijspan die hij thuis aan het construeren was. De woorden die hij er bij schreef klopten taalkundig meestal niet, maar de fiets deed het prima! Voor dictee kreeg hij een cijfer, voor de fiets-met-zijspan niet. Als dat wetenschap-en-techniek-plan werkelijk gaat betekenen: "niet lezen, maar doen", zullen veel meer kinderen met plezier naar school gaan, zal dat goed zijn voor hun motivatie en zelfvertrouwen, zullen meer talenten ontwikkeld worden, krijgt het bedrijfsleven wat ze nodig heeft en wordt de Pabo ook weer interessant voor jongens.

Eén reactie

  • agratax2

    Ligt hier een leuke taak voor de uitgerangeerde oude ambachtslieden uit de bouw sector? Lijkt me een leukere afsluiting van je werkzame leven, dan de WW in in afwachting van je pensioen. Dan de liever de WW en de school in als 'knutsel opa'. Zo kan de basis school zich weer verdienstelijk maken door speelgoed en meubilair voor de peuterspeelzalen op te knappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.