Redactieblog

2012: jaar van kabbelen zonder knopen te hakken

De dagen tussen kerst en oud en nieuw is het moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar. De stemming in de land- en tuinbouw is door de betere prijzen vrij positief. Op het gebied van de landbouwpolitiek is er weinig voortgang geboekt.

De agenda voor 2012 stond vol op landbouwgebied: mestbeleid, megastallen, Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid,  Natura 2000, productschappen en antiobiotica. Voor staatssecretaris Henk Bleker was het na ongeveer anderhalf jaar voorbereidend werk tijd om in 2012 met de oogst te beginnen. Dat lijkt in het begin van het jaar ook aardig te lukken. In het antibioticadossier worden goede resultaten geboekt. Na de behandeling van het wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofde slacht in de Eerste Kamer, werd begin 2012 gewerkt aan een convenant met de betrokken partijen.

Om de economische crisis aan te pakken, besluit het kabinet samen met gedoogpartner PVV in overleg te gaan in het Catshuis. Na zeven weken overleg, stapt Geert Wilders op 21 april uit het overleg over de bezuinigingen. De gedoogsteun van de PVV voor het minderheidskabinet is ten einde.

Met de val van het kabinet werd het voor CDA-staatssecretaris Bleker lastiger om zijn beleid door te voeren. De landbouw-minnende meerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP was geen zekerheid meer. Met name bij dierenwelzijn koos de PVV weer haar eigen, meer linkse standpunt. Een poging van Bleker om toch nog een norm te stellen aan de omvang van veehouderijbedrijven strandt volledig. Van links tot rechts was de Kamer tegen het voorstel. Het dossier werd op de lange baan geschoven. Ook het lang verwachte rapport van de Gezondheidsraad over de gevolgen van intensieve veehouderij op de veehouderij leidde niet tot een duidelijke richtlijn voor de omvang van veehouderijbedrijven.
In de zomer kwam Bleker, tegen beter weten in, nog met zijn nieuwe natuurwet. Het was op voorhand overduidelijk dat de oppositie dit dossier voor de verkiezingen niet meer wilde behandelen. Het dossier waarop Bleker nog wel een meerderheid zou kunnen behalen; op het mestbeleid; werd zoveel vertraging opgelopen dat het hele dossier nog steeds op de plank ligt.

Na de verkiezingen nam de Gelderse gedeputeerde Co Verdaas namens het kabinet Rutte II het stokje over. Veel verder dan een vluchtige inwerkperiode kwam de staatssecretaris van landbouw niet. Na een maand en een dag op het pluche stapte hij op vanwege zijn declaraties in zijn vorige functie.

Verder dan een proefballon kwam Verdaas niet: hij opperde een idee voor het invoeren van een vrijwillige extra bijdrage op vlees, waarmee boeren kunnen investeren in dierenwelzijn. Opvolger Sharon Dijksma trad op 18 december aan. Ook zij moet zich eerst inwerken voordat er grote knopen doorgehakt kunnen worden. De zeer ervaren politica is volledig nieuw op het landbouwdossier. Mogelijk leidt dit ertoe dat de politica in 2013 wel toe komt om het natuur- en mestdossier vlot te trekken. Met het nieuwe regeerakkoord is er op politiek vlak in ieder geval een einde gekomen aan het Hedwigedossier en de productschappen. Van beide wil het kabinet af. Maar op het gebied van het mestbeleid, natuurbeleid en de omvang van veehouderijbedrijven, heeft 2012 weinig voortgang opgeleverd.

Of registreer je om te kunnen reageren.