Redactieblog

1 reactie

ZLTO reorganiseert te laat

Dertig procent van de banen bij ZLTO wordt geschrapt. Zo'n 55 van de 186 medewerkers kunnen een andere baan zoeken. En de boer zal er niets van merken.

"Onzin", zegt Hanna. "Dat bestaat natuurlijk niet. Als één op de drie medewerkers verdwijnt, merkt de boer er natuurlijk wat van. En is dat niet het geval, dan heeft eenderde deel van de ZLTO'ers de afgelopen jaren zitten duimendraaien. Ze verdedigen zich door te zeggen dat vooral mensen uit het management de laan uit worden gestuurd, maar dat maakt niet uit. Als die niets voor de boer hebben uitgevoerd, waren ze al lang overbodig. Kortom, er klopt geen jota van de zalvende woorden van ZLTO dat de boeren niets zullen merken."

Mee eens. Ik verbaas me vaak over het tijdstip van aanvang van reorganisaties. Dat gebeurt altijd als de resultaten verslechteren. Dan moet er plotseling fors gesneden worden in de personeelsbezetting. Net alsof men van tevoren maar wat heeft aangerommeld. Als de nood aan de man komt wordt er ingegrepen. En dat is te laat, zoals nu ook bij ZLTO.

"En kortgeleden bij AB Oost", vult Hanna aan. "Ook daar plotseling een ontslaggolf. Niet een geleidelijke aanpassing aan de veranderende omstandigheden, maar boem, bats, in één keer alle ellende van het verleden neer laten komen op de medewerkers van nu. Slecht bestuur."

Die mogen zich dat aantrekken. De ZLTO-bestuurders dreven in zalige onwetendheid lang op melkkoe Vion. Ze maten zich een arrogantie aan die ze presenteerden als visie, maar die nu voor een groot deel gebakken lucht blijkt te zijn. De toonhoogte van de bestuurders van ZLTO mag best wat lager.

Hanna knikt: "ZLTO heeft altijd de mond open over hoe we moeten boeren in de toekomst. Duurzamer, verbinding maken met de samenleving en andere sectoren in de economie. Kortweg gezegd, maatschappelijk ondernemen. Het barst van de mooie woorden, maar dan voor anderen. Het eigen huis op orde werd voor het gemak maar even vergeten. De geloofwaardigheid van dit arrogante bestuur heeft een fikse knauw gekregen."

Eén reactie

  • koestal

    ik meende dat ZLTO zo,n rijke organisatie was

Of registreer je om te kunnen reageren.