1835 x bekeken 3 reacties

Visie op toekomst landbouw is speld in hooiberg

Met de hervorming van het GLB voor de deur proberen alle partijen in de Tweede Kamer hun ideeën op de agenda te krijgen. Juist in deze tijd valt een uitgewerkte visie op de toekomst van de landbouw te verwachten, maar vreemd genoeg ontbreekt het daar vaak aan.

Door Jeroen Savelkouls

 

Verwarring bij Jesse Klaver. Het Tweede Kamerlid van Groenlinks had het betoog van zijn VVD-collega Helma Lodders gehoord, maar kon er geen chocola van maken. Tijdens een debat over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), eerder deze week, had de liberale politica haar ideeën over de toekomst van de agrarische sector geschetst. Maar wil Lodders nu dat Nederlandse boeren vanaf 2014 meer, of juist minder Europese landbouwsubsidies ontvangen?

Het is niet voor het eerst dat het VVD-standpunt over het GLB aanleiding geeft tot vragen. Drie jaar geleden riepen toenmalig fractievoorzitter Mark Rutte en Lodders' voorgangster Janneke Snijder de agrarische pers bij zich. Aanleiding waren artikelen over verdeeldheid binnen de partij ten aanzien van landbouwsubsidies; het beeld bestond dat een deel de steun wilde schrappen, terwijl anderen pleitten voor handhaving. Onzin, vonden zij. Er zijn geen meningsverschillen: de VVD blijft vóór boerensteun.

Dat blijkt nu dus anders te zijn. Want terwijl Snijder jarenlang vocht voor de belangen van de sector, verheugden anderen binnen haar partij zich op de onderhandelingen over EU-meerjarenbegroting; eindelijk de mogelijkheid het spilzieke Brussel met zijn royale landbouwsubsidies aan te pakken. En nu duidelijk is dat dit de (nieuwe) koers van de VVD is, zit er voor Lodders niets anders op dan de schade beperkt te houden. Ook zij is voor een verlaging van het budget, legde zij Klaver uit. Maar binnen die kleinere begroting moet een zo groot mogelijk deel naar Nederland.

Die redering klinkt logisch: de taart moet kleiner, maar de punt voor ons relatief groter. Maar tegelijkertijd is het VVD-standpunt dubbelzinnig. Want als de partij wil dat Brussel minder geld uitgeeft en bovendien het marktdenken voorop stelt, waarom dan toch proberen de laatste euro subsidie binnen te halen? Zou het niet zinvoller zijn een visie te ontwikkelen op een toekomst zonder landbouwsteun?

Het ontbreken hiervan is geen uniek VVD-probleem. Ook de intenties van coalitiepartner PvdA zijn niet altijd duidelijk. Sinds het vertrek van melkveehouder Harm Evert Waalkens uit de Kamer hebben de sociaaldemocraten de landbouwpolitiek verwaarloosd. Nu wordt er gezegd: subsidies afschaffen en marktpositie verbeteren. Maar hoe dan? Visie is er wel op de flanken, bij de SGP en – opvallend genoeg – bij Groenlinks en Partij voor de Dieren. En het CDA? Dat blijft voor een stapsgewijze verduurzaming met behoud van zo veel mogelijk overheidssteun.

Met de begrotingsonderhandelingen in volle gang en de hervorming van het GLB voor de deur is het ontbreken van een duidelijk toekomstbeeld bij veel partijen in het Nederlandse parlement teleurstellend. Bezuinigen, redden wat er te redden valt en misschien een klein beetje vergroening is geen visie, maar een pragmatische reactie op visies die anderen hebben ontwikkeld. Een landbouwnatie als Nederland verdient meer.

Laatste reacties

 • agratax2

  Maar goed dat Jesse Klaver geen Fair Trade chocolade van kon maken, deze chocolade heeft nl. ook een erg onaangenaam luchtje volgens de telers. Het idee verduurzamen en vergroenen van de landbouw lijkt me een pracht idee, maar zonder inkomenssteun niet haalbaar zolang de grenzen wagenwijd open blijven staan voor goedkope en niet vergroend voedselpakket. De keuze moet denk ik zijn een duurzame voedsel productie in Nederland / Europa met steun of één zonder steun maar dan met gesloten grenzen en zonder Vrije Wereld Handel. De consument zal of via het schap of via de belastingen de meer prijs voor lokaal duurzaam geproduceerd moeten betalen. Landbouw subsidie is immers niets anders dan het verschil kosten en opbrengsten aanzuiveren tot een acceptabel niveau zodat de boer kan blijven boeren en we de werkgelegenheid bij de voedsel productie in stand houden en het buitengebied niet verwilderd en onleefbaar wordt.

 • politiek

  Landbouwsubsidies komen in Nederland al lang niet meer terecht op plaatsen waar ze thuishoren. Via de voordeur miljarden euro,s subsidie of bank ondersteuningen die achterlangs weer naar het buitenland gaat. Engeland, Roemenie , Okraine, China, enz.
  Veel beter is het zorgen dat er eerst eens voor de eigen boeren die duurzaam willen produceren een plan is. Kunnen die boeren het economisch een tijd of tijdelijk nog niet trekken laat die subsidies dan rechtstreeks daar naar toe gaan. Anders blijft het fout gaan blijkt wel. Het creatief werken met afvalstoffen door veevoeders en bio-vergisters kan dan ook beeindigd worden.

 • Berend Botje

  We zouden al een heel eind op weg zijn als het bewustzijn doordringt dat een boerengezinsbedrijf van bescheiden omvang in staat moet worden gesteld een redelijk inkomen binnen te halen. Het GLB pakt deze categorie aan twee kanten tegelijk: enerzijds door onzinnige bureaucratische regeltjes en anderzijds door alleen (te) grote bedrijven te sponsoren, die zich een bult lachen dat ze nog geld toe krijgen. Op dit moment worden over de hele Europese linie veel kleine boerenbedrijven onderuit gehaald, terwijl die in het algemeen voedsel produceren dat gezonder is dan het bulkvoer van hun grootschalige collega's.
  Het zou van visie getuigen vast te stellen dat verdere schaalvergroting niet werkt, dat industriële landbouwmethoden onze bodem uitputten, dat banken en tussenhandelaren onze boerenbedrijven uitputten en dat bij ongewijzigd beleid het opraken van fossiele brandstoffen de landbouw sowieso de kop gaat kosten. Het zou dus wel slim zou zijn daar eens wat op te gaan anticiperen, in plaats van over taartpunten te blijven ruziën.

Of registreer je om te kunnen reageren.