Commentaar

1113 x bekeken 5 reacties

Tijd om de krachten te bundelen

Financiële zorgen bij de LTO’s zijn een aanleiding om samen verder te gaan.

ZLTO kondigt een forse reorganisatie aan. Een derde van de medewerkers moet weg. Oorzaken: teruglopend ledental en afnemende inkomsten, onder meer door problemen bij Vion, dat eigendom is van ZLTO.
Ook LTO Noord moet bezuinigen vanwege de daling van het aantal boeren. Ook daar staat een reorganisatie op stapel, zij het minder ingrijpend dan bij de zuiderburen. Samen hebben de grootste LTO-organisaties nog 27.000 leden met een bedrijf. Tel daarbij op de 2.100 LLTB-bedrijven en je komt op krap 30.000 land- en tuinbouwbedrijven die bij LTO zijn aangesloten. Dat aantal daalt jaarlijks met een procent of 3, net als het aantal bedrijven. Niemand die weet waar die krimp ophoudt. De ontwikkeling is al tientallen jaren bezig. In het verleden was het de aanleiding voor het samengaan van de verzuilde landbouworganisaties in LTO. Binnen LTO is daarna een aantal regionale organisaties verder samengeklonterd. Samengaan in één landelijke club mislukte eerder, want ZLTO wilde zelfstandig blijven.
De huidige financiële problemen geven aanleiding om hier opnieuw naar te kijken. Het is gek dat in het verstedelijkte Nederland, dat niet eens meer een ministerie heeft met het woord 'landbouw' erin, drie regionale boerenorganisaties bestaan. Een goed moment om een fusie opnieuw op de agenda te zetten.
Een bezwaar kan zijn dat organisaties bij fusies een tijd vleugellam zijn, omdat ze alleen met zichzelf bezig zijn. Met goed boerenverstand moet dat te voorkomen zijn. Een mogelijke hinderpaal is het kapitaal van ZLTO. Het is begrijpelijk dat de zuidelijke boeren hun vermogen van €900 miljoen niet zomaar willen delen. Ook dat is op te lossen, meent LTO Noord-voorzitter Schenk.
Kortom, maak van de nood een deugd en bundel de afnemende krachten. Als dat lukt, is het geen gek idee om de agrarische vakbonden erbij te betrekken. Zo groot zijn de verschillen in standpunten ook niet.

Laatste reacties

 • gerjan slingenbergh

  Bij de LTO's zijn de kosten hoger dan de inkomsten. Dus samengaan lost het proleem niet op. Dat zul je toch anders moeten doen. Meer dan de helft van de boeren is geen lid (meer) van een standsorganisatie. Ze kunnen zich beter af vragen hoe dat komt i.p.v. fuseren.

 • j.verstraten1

  ZLTO was in het verleden en ook nu kartrekker op het mestdossier. Logisch gezien de impact op de bedrijven in het zuiden. Zouden wij zonder de ZLTO minas, bex, derogatie, pluimveemestverbranding (moerdijk), verplichte mestverwerking, kunstmestvervangers van de grond hebben kunnen krijgen? Vergeet het ammoniak dossier/natura 2000 niet! Zouden er in Brabant uberhaupt nog varkensstallen gebouwd mogen worden ook al hebben ze een luchtwasser? Zouden melkveestallen van de laatste 10 jaar nog zonder emissiereductie gebouwd zijn? Zo ja, dan mag het van mij één club worden.
  Of zouden wij gebonden zijn aan generieke, forfaitare normen? Gebukt gaan onder nóg hogere kosten voor mestafzet en ontwikkelingen al lang zijn platgeslagen.
  Het antwoord op de vraag waarom de helft van de boeren geen lid is van onze organisatie is hetzelfde als waarom vakbonden als bijv. FNV en CNV met hetzelfde probleem van doen hebben.
  Gebrek aan betrokkenheid, frustratie en eigenbelang (meeliften) prevaleren bij dezen boven inzicht en gezamelijk belang.

 • gerjan slingenbergh

  @verstraten
  Ik heb niet de indruk dat de ZLTO het mineralen heeft opgelost. Ze hebben er eerder tot toe bijgedragen. Het probleem speelt al meer dan 30 jaar en er is niets opgelost. Ik durf zelfs te beweren dat de boeren in Nederland
  beter af zouden zijn geweest zonder LTO's. Dus van meeliften is geen sprake. Nu importeren we heel veel foute soya en ander veevoer om dierlijke eiwitten te produceren om deze vervolgens weer te exporteren. Wij blijven in Nederland met heel veel mest zitten en wat geld.
  Van dat geld krijgen de overgebleven boeren maar een schijntje.De LTO's zijn daar mede verantwoordelijk voor, zij hebben groei altijd gestimuleerd zonder naar de marktvraag en overige gevolgen te kijken. Maat van (LTO) durft zelfs nu nog te propageren om maar meer te produceren om de hongerige kindertjes in Afrika te helpen.

 • joannes

  De rijkdom van ZLTO hoeft natuurlijk geen probleem te zijn! Breng die NCB Ontwikkeling naar de beurs en cash de opbrengst. Verdeel het in verhouding en de LTO´s zijn even rijk of arme met eenzelfde takenpakket. Voor VION ook een mooie oplossing want die kan dan elk jaar aan de kapitaal markt verantwoording afleggen, iets wat natuurlijk volledig fout is gegaan naar ZLTO, met de gezamelijke ideeën over markt dominantie! De ZLTO boeren zullen verrast zijn met de opbrengst wanneer het waar is dat VION 10 miljard waard is. Een potje wat nu beheerd wordt door een paar directeuren en commissarissen die niet in succesvol beleid uitblinken blijkt.

 • j.verstraten1

  Gertjan, natuurlijk zijn de voorgangers van de LTO medeverantwoordelijk mbt de situatie waarin we nu zitten. Maar ik ben ervan overtuigd dat zelfs wanneer er een aantal boerenbobo's in de jaren 70 aan de bel zouden hebben getrokken mbt de expansie van de veestapel er of 1. niet naar geluisterd zou worden of 2. ze 'gelyncht'zouden worden. Dus al heb je de wijsheid in pacht, is dat geen garantie dat er naar je geluisterd word. Ik kan me de woede nog goed herinneren mbt het afkondigen van de interimwet in 1984, wat ertoe leidde dat de varkenstapel daarna nog met 25% groeide. Daar waren we allemaal bij. Eigenlijk doen lto's niet veel meer dan puinruimen. Mensen in de organisatie met visie worden neergesabeld, vind men te betuttelend, te soft ,dwaas of 'luistert niet naar wat het lid wil' of men zegt uit onvrede het lidmaatschap op. Daarom blijft de nadruk liggen op puinruimen ook al zou men liever bouwen. Maar het puinruimen moet wel gebeuren.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.