Commentaar

Goed nieuws van Avebe

Prachtige cijfers laat Avebe zien. De zetmeelcoöperatie heeft forse winst geboekt. De leden kunnen rekenen op een mooie prijs plus nabetaling. De tijd waarin de woorden ’zetmeelaardappelen’ en ’problemen’ altijd in één ademtocht werden genoemd, lijkt ver weg.

Prachtige cijfers laat Avebe zien. De zetmeelcoöperatie heeft forse winst geboekt. De leden kunnen rekenen op een mooie prijs plus nabetaling. De tijd waarin de woorden ’zetmeelaardappelen’ en ’problemen’ altijd in één ademtocht werden genoemd, lijkt ver weg.
Dit is deels te danken aan een voor deze sector gunstig economisch tij. Met prijzen voor agrarische grondstoffen die structureel hoger zijn dan voorheen. Deels komt het ook door een succesvol doorgevoerde nieuwe bedrijfsstrategie. Sinds 2006 mikt Avebe consequent op de kernactiviteiten: productie van zetmeel en eiwit uit aardappelen. Daarbij is ingezet op kostenbesparing én innovatie.
Het goede resultaat is ook uiterst welkom in verband met de afbouw van de Europese steun, die tot nog toe zo belangrijk was voor de zetmeelsector. Bestuursvoorzitter Bert Jansen heeft goede hoop dat het lukt zonder subsidie. Daarvoor is wel één ding erg van belang: een blijvend goede relatie met de telers. Avebe realiseert zich dat het altijd een plus moet kunnen bieden op het saldo van tarwe, het belangrijkste alternatieve gewas. Telers doen er goed aan loyaliteit mee te laten wegen bij de invulling van hun teeltplan, en de aardappelen niet te snel te verlaten als met iets anders een beter saldo te halen is. Telers en fabriek hebben elkaar nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.