Commentaar

Glibberig draagvlak

Een deel van de plattelandsbevolking heeft een diep wantrouwen tegen de intensieve veehouderij én tegen de lokale overheid. De afgelopen jaren is dat alleen maar gegroeid door tal van zaken.

Noem de miskleun van de reconstructie, waarbij burgers overvallen werden door landbouwontwikkelingsgebieden die buiten hen om waren bekokstoofd. Of het jammerlijke feit dat luchtwassers op varkensbedrijven in de praktijk veel te vaak niet aan staan.

Hoe diep het zit, bleek deze week eens tijdens een bijzondere bijeenkomst in het Brabantse Liessel. Varkenshouder Van Asten wil daar een grote nieuwe stal bouwen. In een poging om fouten uit het verleden te vermijden, heeft de provincie deze ondernemer in een speciaal traject gestuurd. Hij moet voorafgaand aan de formele, normale vergunningsprocedure, zelf actief werken aan het draagvlak onder de bevolking. Daarvoor werd een informatiebijeenkomst belegd waar mensen hun vragen konden stellen en hun gal konden spuwen.

Het is toe te juichen dat mensen vroeg geïnformeerd en betrokken worden. En het getuigt van lef bij de ondernemer dat hij in zijn eentje de confrontatie met een zaal aangaat die gedomineerd wordt door tegenstanders. Beter discussie van te voren dan oorlog achteraf. Er zit wel een hele lastige kant aan. Wanneer is er voldoende draagvlak, en hoe dat te meten? Het moet niet ontaarden in een soort referendum over individuele plannen. Dan worden ondernemers te veel speelbal van publieke opinie.

Of registreer je om te kunnen reageren.