Commentaar

4 reacties

Crowdfunding

Ook boerenbedrijven gaan het moeilijker krijgen om via banken aan geld te komen. De kosten inclusief opslagen van bankgeld worden hoger en de banken gaan mogelijk meer aanvullende eisen stellen.

Dat staat in het rapport Visie op 2013 van Rabobank.

Banken moeten toenemend  buffers aanhouden. Volgens het IMF zullen Europese banken hun kredietportefeuille met in totaal 500 miljard verkleinen. Rabobank schat in dat bedrijven in de primaire sector minder hard getroffen gaan worden dan de agribusiness.

Maar dat laat onverlet dat ook boeren moeilijker via de bank aan geld gaan komen. Rabobank noemt als alternatief voor ondernemers het oprichten van een coöperatie of een kredietunie.
In dit licht is een nieuw fenomeen ook interessant voor boeren, crowdfunding. Letterlijk: fondsen werven in de menigte. Bij deze financieringsvorm investeren burgers of bedrijven in een bedrijf. Enkele veehouderijprojecten in het oosten van Duitsland zijn langs deze weg al gefinancierd.
Crowdfunding is lastiger dan geld bij de bank halen. Wel zit er een aantrekkelijke kant aan. Een veebedrijf dat geld ophaalt in zijn directe omgeving creëert en passant een directe maatschappelijke betrokkenheid. Volgens de Noord-Brabantse gedeputeerde Yves de Boer is er in zijn provincie alleen nog ruimte voor veebedrijven die ook maatschappelijk zijn ingepast. Zo kan de nood straks ook een deugd blijken te zijn.

Laatste reacties

 • Koeienboer

  Moeilijker om bij de Rabobank aan geld te komen, hogere opslag. Het lijkt wel of de Rabobank het geld altijd zo weg gegeven heeft... ahum

 • haag

  Gaan we weer terug naar de tijd van pater v.d. Elzen.

 • John*

  crowdfunding is zeker interessant, zeker voor de delen van het bedrijf waarop niet afgeschreven kan worden zoals grond en vee. jaarlijks een vast rente percentage over deze delen en bij de bank een lening afsluiten voor de delen waarop afgeschreven moet worden zoals gebouwen, machines en stalinrichting. Als het bedrijf vermogen opbouwt kan op het moment dat de overeenkomst met de crowdfunder ervoor gekozen worden om niet te verlengen of het vermogen gebruiken voor uitbreiding. Wil je dit voor elkaar krijgen dan zal je zeer transparart moeten zijn naar je financiers.

 • alco1

  Prima. Kunnen de zgn. wereldverbeteraars bedrijven die het in hun ogen goed doen, financieel ondersteunen. Ik ben benieuwd hoeveel geld daar vandaan zal komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.