Redactieblog

2496 x bekeken 11 reacties

Beerput

Aan biogas zit een luchtje. KRO Reporter heeft de beerput opengetrokken. Er wordt in biogasinstallaties volop illegaal en dierlijk afval verwerkt.

Als al dat afval omgezet wordt in energie zonder restproduct dan zou dat niet zo’n probleem zijn. Maar dat is niet het geval. In Duitsland is al ernstige bodemverontreiniging opgetreden omdat het eindproduct (digestaat) op het land uitgereden is. Er worden volop etensresten (swill) in de installaties gemikt. En ach ja, waar kennen we dat swill nu ook al weer eens van. Had dat niet iets te maken met de grote uitbraak van varkenspest in 1986. Jazeker, de uitbraak van varkenspest was toen terug te voeren op swill. Niet echt iets om schouderophalend af te doen lijkt mij. Ik zou als varkenshouder niet rustig gaan slapen als mijn buurman het restafval van zijn biogasinstallatie over het land uitrijdt.

Wat er nu precies waar is van de aantijging van de KRO is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt niet helemaal koosjer wat er allemaal in de biogasinstallaties gegooid wordt. Tussenhandelaren leveren ook dierlijk materiaal aan en beweren dat het om plantaardig materiaal gaat. Hiervoor vervalsen ze onder meer documenten. Dat zou uit een recent politieonderzoek blijken. Dit is slecht nieuws voor de biogasbranche en voor de veehouderij. In Duitsland zijn veel koeien ziek geworden sinds digestaat van biogasinstallaties uitgereden wordt over het land. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit veroorzaakt wordt door vervuild biogasafval. En dan praten we nog niet eens over de grondeigenaar die met vervuilde grond achterblijft. Politiecommissaris Roel Willekens, programmamanager milieu bij de politie, stelt dat het toezicht moet worden versterkt. Volgens hem is het risico aanwezig dat we dadelijk hele rare dingen op het land vinden of ontdekken en zelfs dat er mensen ziek worden of doodgaan.

Al met al zitten de ongeveer honderdvijftig biogasinstallaties of biovergisters in Nederland in zwaar weer. Hopelijk kan de sector het benodigde zelfreinigende vermogen opbrengen en kan de deksel snel weer op de beerput, want de risico’s zijn veel te groot en niet te overzien.

Laatste reacties

 • josienkapma

  ?? wat leert dit stukje mij?

 • agratax2

  josienkapma. Wat dit stukje jouw leert, weet ik niet. Mij leert het dat sinds we de toelating van te vergisten materialen hebben uitgebreid om zodoende meer digistaat te kunnen afzetten in d elandbouw, het mis is gegaan. Zolang je alleen je eigen mest en je zelf geteelde planten (mais etc.) vergist is je digistaat betrouwbaar. Koop je afval bij de afval verwerkers die met weinig kosten veel willen verdienen loop je de kans op Duitse omstandigheden. Gaan we uit van het feit dat mais te duur (bij huidige hoge graan prijs) is als biogas grondstof, is bio based energie een utopie en speeltje van de politiek die zelf geen enkel risico loopt, maar de producenten in de kou laat staan als deze goed willende milieu liefhebbende ondernemers het loodje leggen. Wat heb ik nog meer geleerd 'De Politiek is onbetrouwbaar en gaat nogal eens ondoordacht te werk'. Ik lees net een verslag over de degeneratie van bodem op de wereld, niet iets om vrolijk van te worden. Helemaal niet als ik dit koppel aan de wens van de politiek om onze planten voor 100 % te gebruiken in de bio based economie. Dus met wortel en tak oogsten, geen stoppel resten op het veld achter laten. In deze total oogst ligt de oorzaak van de enorme aftakeling van de bodem vruchtbaarheid (woestijn vorming) in zowel Azië, Afrika als ook het Midden Oosten.

 • Mels

  Ach op deze manier is het straks niet meer nodig om te vergisten,de mensen erachter helpen de rest om zeep en wie overblijft heeft ruim voldoende van alles,zonder gekheid nu,dit alles is alleen uit winstbejag.De overheid verruimt de lijst om de stroom goedkoop te houden natuurlijk en om extra afval kwijt te raken(lekker gelobbyd door de producenten van het afval)

 • politiek

  Ik denk dat argrarisch Nederland KRO-reporter dankbaar moet zijn. Het geeft niet alleen aan , het grote gevaar aan van die biogasinstallaties maar tevens de grote zwakte van de agrarische belangenbehartigers in Nederland. Opmerkelijk is n.l. als men niets van die gevaren en praktijken afwist ?. Of is het gezamelijk die beerput vraag ik me af. Of is het de doofpot van die beerput. Eerder werden varkenshouderijen al de grootste afvalverwerkers genoemd in Nederland waar je alles door het voer kon mengen en vermalen en die taak is nu weggelegd voor die agrarisch bio-vergisters. Natuurlijk, als het maar klopt wat op papier staat wat we in die vergisters mikken dan is het goed.???!!!! Criminele praktijken zijn het echter die andere afvalstoffen die er doorgemikt worden. Omgekatte grondstoffen die vergister in. Papieren die vervalst worden. Belangenbehartigers zijn bekend met deze praktijken in agrarisch Nederland maar als antwoord krijg je dat het de verantwoording is van de overheid.

 • Bison

  Ze kunnen maar beter heel die bio troep in the schroot douwen en gewoon weer aardgas en aardolie gebruiken,...Er is genoeg en het is veel veiliger in the long run.

 • politiek

  Bison, klopt

 • denker123

  Inderdaad Bison in de V.S.komt er schaliegas en olie in overvloed uit de grond,alleen de jaloerse burgers die tussen de boeren wonen komen nog met argrumenten dat schaliegaswinning niet veilig is.Omdat de boeren een riante vergoeding krijgen als onder hun land gas gewonnen word en de burgers niet.Dit gas is nu spotgoedkoop 1/3 van de aardolieprijs, daarom word er hier geen enkele vergister nog geplaatst.Zelfs niewe windmolen parken worden geschrapt omdat de eletriciteitsprijs zelfs daalt door het goedkope gas.De ethanolindustrie blijft nog een beetje in leven omdat ze gebruik maken van dit goedkope gas anders was het nu al gedaan.

 • Willem1962

  denker123, ik weet niet waar jij woont en waar jij je informatie vandaan haalt, maar de hele schaliegaswinning moet toaal verboden worden. Het is superschadelijk voor het millieu en de risico's zijn gruwelijk groot. Het grootste probleem is het gevaar van het vernietigen van het drinkwater!!!
  Door het 'fracken' zoals het genoemd word, komen er scheuren in de aardlagen waardoor er schadelijk materiaal in het drinkwater terecht komt.
  De enigsten die er winnen zijn de bedrijven die dit uit de grond halen, ten koste van de gewone mensen.
  Zorg in het vervolg voor een betere informatie voor je met een stelling komt als de jouwe.

 • denker123

  Beste Willem 1962, shaliegaswinning is in de V.S.maatschappelijk geacsepteert. Ik woon in de staat Ohio, in oost Ohio en de buurstaat Pennsylvania worden volop electriciteitscentrales ,staalfabrieken stikstoffabrieken en andere fabrieken gebouwd die veel aardgas nodig hebben.De E.P.A. de V.S.milleudienst keurde de schaliegaswinning goed.Het zijn alleen nog wakkerdier achtige organisaties die in binnen en buitenland nog aktie voeren tegen schaliegas, de Nederlanders en Europeanen geloven dit blijkbaar. De Amerikanen zeggen niet veel want zij kunnen nu goedkoop produceren voor de wereldmarkt.De mensen zeggen hier dat er voor de schaliegas winning al brandend water uit de kraan kwam,op plaatsen waar het aardgas niet diep in de grond zit.

 • W Geverink

  Ik heb er een documontaire over gezien op 60 minutes of W5 over de schaliegas winning in wyoming en het kwam er zoals Willem hierboven beschrijft niet best vanaf.

 • Lars996

  Erg veel ingedikt veel is overdreven en bij veel beroepen zijn ooit ongevallen geweest

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.