Commentaar

Angel uit mestwet

Het is een van de laatste wapenfeiten van Henk Bleker, inmiddels oud-staatssecretaris van landbouw. Hij schortte vrijdag de verplichting om Mestplaatsingsovereenkomsten (MPO's) te sluiten op.

 

Hij haalt hiermee, voorlopig althans, de angel uit de Mestwet. De sector zag helemaal niets in de bureaucratische regeling.

De kern van zijn mestwet, mestverwerking, blijft nog wel overeind. En daarmee houdt de geplaagde Bleker toch nog een succesje over aan zijn ambtsperiode. Op andere terreinen, zoals  ontpoldering van Hedwige en de natuurwet, is zijn beleid al bijgesteld.
Toch kan de sector niet helemaal opgelucht ademhalen. De dierrechten voor varkens en pluimvee verdwijnen pas als er voldoende mestverwerkingscapaciteit is, en deze mest bovendien uit het reguliere kanaal verdwijnt. Export, kunstmest of verbranding zijn opties. De beoogde data zijn uit de mestwet geschrapt.
Er hangt ook een ander bureaucratisch monster boven de markt: het overdragen van verwerkingsplicht. De Tweede Kamer moet er nog over praten. De vraag is ook hoe de nieuwe man op landbouw, Co Verdaas, tegen het mestbeleid aankijkt. Het regeerakkoord biedt hem geen houvast. Het PvdA-programma was duidelijker: dierrechten blijven. Maar komen die dan ook voor runderen na 2015? Verdaas heeft aangegeven dat hij met de sector in gesprek wil. Eén agendapunt ligt er al, zo lijkt het.

Of registreer je om te kunnen reageren.