Commentaar

1 reactie

Veiligheid voorop

Jaarlijks verongelukken twintig mensen op agrarische bedrijven. Meer dan vierduizend mensen moeten met spoed naar het ziekenhuis.

Onder de slachtoffers zijn opvallend veel kinderen, jongeren én ouderen. De landbouw is al met al een onveilige sector om in te werken en te leven.

Dat is natuurlijk diep triest. De campagne die stichting Veiligheid.NL in samenwerking met Stigas start om het aantal ongelukken terug te dringen is zeer terecht. Vooral ook omdat het overgrote deel van de ongelukken te voorkomen is. Het gaat om maar liefst 92 procent, aldus Stigas.

De oorzaken van ongelukken zijn vaak organisatorische fouten, achterstallig onderhoud of een combinatie daarvan. Toch snel zelf even in die mesttank kijken, terwijl je weet dat er dodelijke dampen uit komen.

De vele ongelukken zijn dus deels de noodlottige gevolgen van keuzes die mensen maken. Keuzes om bepaalde voorzorgsmaatregelen niet te treffen, of om reparaties uit te stellen. Het is een kwestie van psychologie.

Angst speelt ook een rol. Mensen in de sector zijn zich wel bewust van de gevaren, maar voelen zich niet vrij om die aan te kaarten. Kwestie van zuinigheid, of wellicht van stoerigheid? Beide zijn zeer misplaatst.

Het is hoog tijd dat dit kennelijke taboe doorbroken wordt en dat het normaal wordt om veiligheidsmaatregelen serieus te nemen. Een zeer terechte campagne, dus.

Eén reactie

  • B bob

    Hoeveel reguliere varkenshouders hebben net als hun varkens chronische ontstekkingen aan de ogen en lopen daarom soms onder een trekker.
    Zijn de slachtoffers door MRSA ook meegerekend? Als je zelf naar het ziekenhuis kan reizen om daar te kunnen sterven ben je ook een slachtoffer.
    Hoeoveel ondernemers kijken even in de mesttank om zo een einde te maken aan een uitzichtloos bestaan?

Of registreer je om te kunnen reageren.