Commentaar

Varkenscyclus te lijf

Met een zekere spanning volgt menig varkenshouder vrijdags de notering van Duitse slachterijen. Het is de graadmeter voor de prijs die Nederlandse collega's 's maandags bekendmaken.

En telkens is er die discussie of de slachterijen nu te veel in eigen zak steken, of juist het verlies moeten nemen op de inkoop van varkens.

Prijsschommelingen zijn de varkenssector eigen. Enkele centen erbij, dan weer eraf. En met enige regelmaat duikt de opbrengstprijs langere tijd ver onder de kostprijs, om daarna kortstondig te pieken. De varkenscyclus is een begrip. Zelfs de Dikke Van Dale kent dit economische principe van overproductie en tekorten. Als de situaties soms niet zo schrijnend waren, zou je er zelfs een vleugje romantiek aan kunnen toekennen.

Tijden zijn anders geworden. Bedrijven zijn gespecialiseerd, groter. De schommelende varkensprijs drukt zenuwachtig op vaste kosten van financiering, energie en arbeid. En nu de voerprijzen ook nog steeds verder stijgen, is de lol er snel af.

Diverse initiatieven in het verleden om het aanbod te reguleren stuitten op weerstand, van de mededingingsautoriteiten, slachterijen en niet in de laatste plaats van varkenshouders zelf. DLV Nederland wil, in navolging van een Belgisch voorbeeld, varkenshouders stimuleren om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van de termijnmarkt, om prijsrisico's af te dekken. Op deze termijnmarkt kunnen varkenshouders hun dieren aanbieden. Slachterijen kunnen de termijnmarkt benutten om hun inkoopprijsrisico's te beperken. Zij krijgen meer inzicht in hun 'grondstofprijs' op langere termijn, en moeten het varken tot waarde brengen. In de Verenigde Staten is zo'n systeem een klinkend succes. Waarom zou het in Europa niet kunnen?

De slachterijen stellen dat nu dat het risico wel erg bij hen komt te liggen en dat ook de verwaarding op langere termijn geregeld moet worden. Immers hun opbrengstprijs bij retail, export of verwerking is niet bekend. Dat is te snel gesproken. Alsof zij nu niet met marges moeten schipperen. En alsof er nu geen discussie over de relatie 'boerenprijs'-vleesprijs is.

Of registreer je om te kunnen reageren.