Commentaar

1 reactie

Onzeker natuurbeheer

De commissie Jansen laat in haar rapport Provincies, natuurlijk ...! weinig heel van Blekers natuurbeleid. Nederland haalt met zijn beleid in de verste verte de internationale doelen niet. De verschraalde Ecologische Hoofdstructuur was al ontoereikend, nu blijkt zelfs dat realisatie hiervan niet haalbaar is.

De provincies hebben eenvoudigweg het geld niet om de hectares te kopen. Volgens Jansen gaat het om een gat van miljoenen euro's. De provincies schudden dit niet zomaar uit hun mouw. Noord-Brabant en Noord-Holland zijn hier een uitzondering op. De ruilopties om gronden buiten de ecologische zones te ruilen, bieden te weinig soelaas.

Voor veel boeren gold het schrappen van de 'linkse hobby's' als natuur als goed nieuws. Realisatie van de ecologische hoofdstructuur vergt veel (landbouw)grond. Maar kennelijk is er een ondergrens. Brussel kijkt mee. Op achteruitgang van de biodiversiteit staan forse boetes.

De landbouw zit sowieso in een spagaat. Op veel plekken blijven emissiegehaltes te hoog, waarop vergunningaanvragen voor uitbreiding of aanpassing stuklopen. Ook agrarisch natuurbeheer komt in het gedrang. Voor deze beheervorm valt straks veel grond buiten de Ecologische Hoofdstructuur. In het decentralisatieakkoord is afgesproken dat het rijk dit voor zijn rekening neemt. Het is zeer de vraag hoe dit er gaat uitzien.

In het 'Lente-akkoord' was 200 miljoen extra voor natuur opgenomen, waarvan 120 miljoen voor de EHS. De landbouw stond toen niet te juichen, maar misschien is het straks hard nodig om de Europese doelen te halen, bedrijfsontwikkeling mogelijk te houden en agrarisch natuurbeheer te redden.

Eén reactie

  • info48

    In de nieuwe 'Natuur kerk' oreren de leiders gelijk als vroeger in de 'oude' kerken, Angst zaaien; De internationale doelen worden niet gehaald! welke doelen?? en wie heeft die dan bedacht voor de stad Nederland???
    BRUSSEL kijkt mee....nou en? biodifersiteit?????????? behalve 3 biologen en een halve natuur fanaat heeft niemand er iets aan!
    Alleen het onderhoud van onze 'natuur gebiedjes' gaat dit jaar 1,1 Miljard kosten en loopt de laatste 10 jaar op met 10% per jaar.........nou en bezuinigen we toch gewoon op .....ja kies maar WW, sociale minima......nee oude mensen, mogelijkheden te over; verzorging en verpleeg tehuizen.
    Dat de hoofdredacteur van de Boerderij ook een van die nieuwe predikanten schijnt te zijn verbaast me zeer!

Of registreer je om te kunnen reageren.