Commentaar

1476 x bekeken

Nog een paar van deze jaren graag!

De oogst van 2012 geeft akkerbouwers weer financiële armslag en perspectief.

Er wordt volop snijmais gehakseld en rooiers zijn her en der nog te zien op de bieten- en aardappelpercelen. Hoewel de oogst nog niet helemaal binnen is, maakt Boerderij voor het zeventiende achtereenvolgende jaar begin oktober de balans op. Dat doen we onder meer door impressies te geven en door 22 saldo- en zeven kostprijsberekeningen af te drukken van akkerbouwers en veehouders. Hun medewerking verdient alle lof, want alleen met harde cijfers in de hand kunnen andere ondernemers keuzes maken die geld opleveren. En daar gaat het toch om.
Door de bank genomen waren er geen grote extremen wat weer betreft tijdens het groeiseizoen, al is plaatsgewijs wel rampzalig veel regen gevallen. De lente was gemiddeld iets warmer dan normaal, de zomer aan de natte kant, maar wel met de normale temperatuur en hoeveelheid zonneschijn. Bij de oogst waren de droge intervallen tussen buien door lang genoeg om de oogst in redelijke rust binnen te halen. Wijs geworden van de afgelopen twee natte oogsten stonden boeren ook meer op scherp om droge dagen te benutten.
Over de hele linie zijn de opbrengsten normaal tot goed. Reden dus voor de meeste telers om tevreden terug te kijken op de oogst van 2012; de prijzen zijn bovengemiddeld goed. Het is in afgelopen zeventien jaar niet eerder voorgekomen dat de redactie vlak voor het ter perse gaan van het oogstnummer op verzoek van telers saldo’s naar boven heeft bijgesteld.
Analisten van onder meer banken verwachten dat de graanprijs dit afzetseizoen nog wel blijft oplopen. Dat geeft, in ieder geval in theorie, perspectief voor contractprijsstijging voor veel 2013-teelten.

De goede financiële opbrengsten komen voor veel akkerbouwers ook als geroepen, na twee zeer slechte jaren. Een betere beloning is niet denkbaar voor wie met hart en ziel teelten tot wasdom heeft gebracht.

Samenvattend: voor een oogst- en afzetjaar als 2012 zouden telers de komende jaren graag tekenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.