Commentaar

3 reacties

Landbouw verliest lobby

De akkerbouw is blij met het bijmengen van biobrandstof in benzines. Europa heeft tot doel gesteld dat in 2020 brandstof tenminste 10 procent biodiesel moet bevatten. Deze bijmengplicht legt na de afschaffing van het interventiebeleid een nieuwe bodem in de graanmarkt.

De Europese Commissie echter tempert nu het optimisme. Politiek ligt de bijmengplicht zwaar onder vuur.  Verschillende bureaus en organisaties luiden de noodklok over de graanvoorraden in de wereld. Deze waren decennia niet zo laag. Schaarste aan graan leidt tot hogere voedselprijzen, en daardoor honger en onrust. De kritiek is verder dat landbouwgrond in ontwikkelingslanden wordt aangewend voor de productie van lucratievere energiegewassen. Er zou zelfs regenwoud voor worden gekapt. Weg voordeel in CO2-reductie, een belangrijk argument in het Europese debat.

Politiek Brussel is gevoelig voor deze kritiek, en stelt onder druk de invulling van de bijmengplicht bij. Weliswaar blijft de 10 procent-doelstelling gehandhaafd, maar maximaal 5 procent mag uit voedselgewassen komen. De rest moet gehaald worden uit afval (frituurvet), algen of stro. Feitelijk betekent dit dat de groei voor de akkerbouw eruit is.

De milieulobby wint, zo lijkt het. Of zoals LTO-akkerbouwvoorman Jaap Haanstra oordeelt, de industriële lobby die baat heeft bij lage graanprijzen. Je kunt ook andersom redeneren: de landbouwlobby verliest. Als dit maar geen teken aan de wand is.

Laatste reacties

  • info249

    Moet LTO maar weer polderen.

  • John*

    Ik denk dat het verstandig is om op zoek te gaan naar installaties die zowel 'voedselgewassen' als andere producten op kunnen waarderen naar energie.....

  • John*

    Dit is alvast een voorschot van wat er gaat gebeuren na het afschaffen van de landbouwsubsidies. De primaire sector is altijd afgerekend op overschotten. Na het afschaffen van de subsidies zullen er straks nauwelijks meer overschotten voorkomen. De hele keten zal de marktwaarde moeten gaan betalen en de rekening bij de burger neerleggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.