Redactieblog

984 x bekeken

Hoe verder met de pacht?

Vorige week vierde de Bond van Landpachters (BLHB) het 90-jarig bestaan. Een feestelijke bijeenkomst in De Schakel te Nijkerk markeerde dit jubileum. Het ging uiteraard over de pacht en dan vooral over de vraag: wat moet er gebeuren?

Een eensgezind antwoord op deze vraag kwam er niet. Dat kan ook niet want de belangen van pachters en verpachters worden vaak als tegengesteld gezien. Verpachters zijn blij met de geliberaliseerde pachtvormen en pachters klampen zich vast aan de reguliere pacht. Zo hebben wij sinds 2007 – en eigenlijk als sinds 1995 – een tweeslachtig pachtstelsel, met een pachtvorm die geen enkele bescherming aan de pachter biedt en een pachtvorm die pachters helemaal in de watten legt. Nieuwe reguliere pachtovereenkomsten komen nauwelijks nog tot stand. Alleen als een verpachter geen goede adviseurs heeft kan er nog zo’n overeenkomst van de grond komen.

Het wordt tijd om de pacht eens los te zien van de belangentegenstelling en de onderhandelingstactieken die daarbij door de belangenorganisaties gehanteerd worden. Staatssecretaris Bleker wees daar in zijn inleiding terecht op: wat vraagt de maatschappij en wat vraagt de ontwikkeling in de landbouw van het door de wetgever te ontwikkelen pachtrecht? Maatschappelijk gezien valt een algemene liberaliseringstendens bijvoorbeeld niet te ontkennen. Is er dan nog wel plaats voor een strikt gereguleerde overeenkomst? In de landbouw zal een schaalvergroting optreden. Welke pachtvormen zijn daarvoor geschikt? Tegelijkertijd moeten we erkennen dat er nog steeds geen evenwicht is tussen vraag en aanbod van landbouwgronden, zodanig dat het vrije spel der maatschappelijke krachten automatisch tot een goed eindresultaat leidt. Een terugkeer naar de negentiende eeuw zal vermeden moeten worden. Kortom: vragen genoeg. En wie weet de antwoorden? Tijd voor een grondige evaluatie van het huidige pachtrecht en de ontwikkeling van een nieuw pachtsysteem. Dat daarbij ook naar buitenlandse systemen moet worden gekeken lijkt mij evident.

Of registreer je om te kunnen reageren.