Commentaar

Geldhonger wakkert hebzucht EU aan

Elf lidstaten van de Europese Unie zijn voorstander van een belasting op de handel in obligaties, termijncontracten en aandelen. Deze landen steunen een plan van Frankrijk en Duitsland om de handel in grote financiële contracten af te remmen.

De elf lidstaten en de Europese Commissie willen met deze belastingmaatregel echter vooral een graantje meepikken in de miljarden die gemoeid zijn in de financiële handel. Zij zijn het echter nog niet eens over waar die miljarden voor bestemd zijn. Dat wordt nog wel een robbertje vechten, want de Commissie wil het geld graag doorsluizen naar de Europese begroting, terwijl de lidstaten hun eigen kas willen spekken.

De belastingmaatregel past volgens de initiatiefnemers in de plannen om speculatie in de grondstoffenhandel aan te pakken. De vraag is echter of een heffing van 0,1 procent speculanten weerhoudt van actie. Een speculant ziet dat als kruimelwerk. Hij wordt actief als hij grote winstkansen ruikt en dan maakt 0,1 procent meer kosten niets uit.

De heffing heeft dan ook meer effect op de gangbare handel. En daarin schuilt juist het gevaar dat deze handel zich wel laat afschrikken door een extra belemmering. Dat terwijl handel in termijncontracten onder verwerkers en boeren juist zou moeten worden gestimuleerd. De termijnhandel heeft zich namelijk bewezen als goede mogelijkheid voor boeren en verwerkers om financiële risico's in te dekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.