Commentaar

Geld terug naar telers

Een mooie overwinning voor de Europese suikerindustrie. Het Europese Hof van Justitie geeft de branche gelijk in een zaak over te veel betaalde suikerheffing in de jaren voor 2006.

De Europese Commissie moet maar liefst 330 miljoen euro terugbetalen. 23 miljoen hiervan vloeit naar Nederland, naar Cosun.

Het is tamelijk ontstellend te moeten vaststellen dat de (Europese) overheid jarenlang op ongeoorloofde manier heeft verdiend aan te veel opgelegde geheven heffingen, dan wel te weinig betaalde exportsubsidies. Het suikerbeleid was niet bedoeld om de kas van Brussel te spekken. Zorgelijk is ook dat de suikerbranche haar gelijk voor de helsdeuren moest wegslepen. Dat is voor het vertrouwen in het Europese bestuur niet bevorderlijk. Zeker nu het bestuur al zo onder vuur ligt in verband met de aanpak van de schuldencrisis.

Maar gelukkig, het recht zegeviert. Nu rijst de vraag: waar moet dat geld heen? Veel telers van toen telen geen bieten meer, en de beide toen bestaande suikerverwerkers, Suiker Unie en CSM, hadden verschillende werkwijzes. Dat wordt inderdaad puzzelen, zoals Cosun nu al zegt. Maar het uitgangspunt is helder: het geld moet terug naar waar het hoort. Zestig procent van de te veel betaalde heffing komt van de telers. Logisch dat het op een of andere manier naar hen teruggaat.  Als de suikerindustrie haar recht kan halen bij het Europese hof, dan moet ook recht worden gedaan aan telers.

Of registreer je om te kunnen reageren.