Commentaar

2 reacties

Geen afstandsnorm

De Gezondheidsraad ziet geen heil in een vaste minimumnorm voor de afstand tussen veebedrijven van burgerwoningen.

Van zo’n norm was sprake naar aanleiding van de q-koorts.

De raad komt dit najaar met een advies over de gezondheidseffecten van veehouderij op mensen. Er wordt reikhalzend naar het rapport uitgekeken. Met name de provincie Brabant hoopt er heimelijk op dat de Gezondheidsraad het ideale instrument in handen zal geven om de veehouderij in te dammen.

Dat is dus ijdele hoop voor de overheid. De spanning tussen intensieve veehouderij en burgerij laat zich niet beteugelen met een simpele regel. De deskundigen willen zich daar niet aan branden want de werkelijkheid is weerbarstig.

Voor actievoerders tegen ‘megastallen’ is dit een teleurstelling. Voor veehouders die hun bedrijf willen ontwikkelen is het een positief teken. Maar ze moeten zich niet te snel rijk rekenen. De weerstand tegen groeiplannen blijft onverminderd. Sinds de q-koorts is die niet alleen meer gebaseerd op stank, landschap en dierwelzijn, maar ook op de zorgen over de gezondheid van mensen. Die zorgen neemt de Gezondheidsraad niet weg.

Eén ding is wel duidelijk: de tijd waarin de overheid via generieke maatregelen een bedrijfstak kon sturen, is voorbij. Bedrijven zijn zo groot geworden en de inpassing zo complex dat per geval moet worden beoordeeld wat kan en wat niet.

Laatste reacties

  • cornevanhoof@hotmail.com

    Johan,

    Waar haal je dit vandaan, ik kan niets vinden op de website van de gezondhiedsraad. of heb je dit uit je duim gezogen. Graag even vermelden waar de bron vandaan komt. anders geef je veehouders de verkeerde hoop.

  • anton1937

    Een terecht standpunt van de gezondheidsraad. Veehouderijen moeten net als andere bedrijven maatregelen nemen ,om b v verspreiding van fijn stof en stank te voorkomen. Het grootste risico van fijn stof komt van scharrelkippen die buiten lopen. Uistoot van stank, ziektekiemen( b v Q koorts) en fijnstof van staldieren kan voorkomen worden met het verplichten van luchtwassers. Voor de opslag van aangezuurde voerproducten( veel stank) moeten regels komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.