Redactieblog

1 reactie

Boer denkt natuurlijk aan winst (2)

“Winst maken en ondernemer zijn is de sleutel tot duurzaam ondernemen”, stelt Hanna. Ze is het dus niet eens met onderzoeker Carreón, die vindt dat de boer te veel aan winst denkt.

En zeker niet met professor Jan Douwe van der Ploeg, die negatief oordeelt over het feit dat jonge boeren steeds meer ondernemer worden.

“De professor staat niet met beide benen op de grond”, zegt ze. “Hoe krijgt hij het in zijn bolleboze bol. Een jonge boer moet juist ondernemer zijn. Anders redt hij het niet."

Zo is het. Een ondernemende boer zal duurzaam willen en moeten boeren om winst te kunnen maken. De drie P’s, people, planet en profit (mensen, omgeving en resultaat) zijn daarbij nodig. De moderne jonge boer moet luisteren naar wat mensen van zijn producten verwachten. Niet alleen smaak en kwaliteit zijn belangrijk, maar ook het gebruik van antibiotica, gewasbeschermingsmiddelen en dierenwelzijn. Alleen als de omgeving dit in orde vindt zal men het product willen kopen. En er ook een goede prijs voor willen betalen. Dan is winst maken mogelijk. Hèt uitgangspunt voor elke boer en tuinder.

“Het blijft gevaarlijk dat professor Van der Ploeg dit niet wil zien”, mijmert Hanna. “Het feit dat hij niet wil dat jonge boeren ondernemers worden, zegt genoeg. Ik vraag mij af wat hij dan wel wil. Alleen maar idealistische natuurbeheerders, die nog wat verbouwen en wat dieren houden? De maatschappij moet deze vorm van landbouw dan onderhouden. De boer wordt in zijn ogen een idealist, die vogels, bloemen en bijtjes najaagt. Maar de hand ophoudt bij de overheid. Dat moeten we niet willen."

Dan is Carreón realistischer. Hij pleit voor meer kennis bij boeren over duurzame landbouw. Dat is goed. Te veel boeren zijn vooral ingesteld op het eigen wereldje. Dat moet doorbroken worden.

“Met als blijvend doel dat de boer ondernemer is en streeft naar een zo hoog mogelijke winst. Daar is duurzaamheid onderdeel van, maar geen eenzijdige doelstelling”, blijft de duidelijke mening van Hanna. En daar ben ik het helemaal mee eens.

Eén reactie

  • agratax2

    Allemaal waar maar zolang de Europese boer moet concurreren met goedkoopte landen, zal ook de duurzame ondernemende boer zonder steun het niet redden. Goed als deze ondernemende boer de hele keten buitenspel weet te zetten en zelf zijn producten tot op tafel brengt bij de consument heeft hij kans op winst. Want als ik Hanna's suggestie door trek dat en goede ondernemer het wel redt, zet ze al onze textiel en scheepswerf ondernemers weg als prullen die de competitie tegen China, Korea en andere lage lonen landen verloren hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.