Redactieblog

1 reactie

Alle ruimte benutten

De tijd van het bovengronds uitrijden van onbewerkte drijfmest lijkt definitief voorbij.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw kondigde aan per 2014 ook het bovengronds uitrijden van drijfmest op grasland op klei- en veengrond te verbieden. Alle mest moet voortaan in de bodem worden uitgebracht.
LTO reageert boos: het onderwerken van drijfmest op veengrond beschadigt volgens de organisatie de bodem en de graszode. Op kleigrond lijkt het verbod zelfs praktisch niet uitvoerbaar, vindt LTO; bij droogte komt de machine de bodem niet in. Bleker staat daarom onder omstandigheden drie alternatieve methodes toe: bovengronds bemesten met verdunde mest met een sleepslang, het inregenen van mest door na het bemesten evenveel water over het land te sproeien of het uitrijden van aangezuurde mest.
Voor reductie van ammoniakuitstoot lijkt het verbod op sleepvoetbemesting een goede stap. Onderzoekers van de Wageningen UR verwachten ook dat de schade aan de bodem mee valt, zeker omdat er alternatieven mogelijk zijn.
De kritiek van de boer is logisch: dit gaat geld kosten, want er moet geïnvesteerd worden in andere bemestingsmethodes. Maar Nederland boert zeer intensief en wil alle ruimte om te produceren die in Brussel te halen is benutten. Daarvoor moet wel zo efficiënt mogelijk gewerkt worden. Als dat met het inwerken van mest is, zal dat toegepast moeten worden. Alle best beschikbare technieken moeten worden ingezet als Nederland de omvang van de veestapel wil behouden.

Eén reactie

  • B bob

    Dit is gewoon een effectieve manier om het voortbestaan van veel bedrijven nog moeilijker te maken . Dat lijkt het beleid te zijn van de overheid .
    De productie van dierlijke eiwitten met de invoer van enorm veel plantaardig materiaal uit verre streken en vervolgens (na achterlating van een gigantische hoeveelheid mest) de dierlijke producten weer uivoeren zal in de toekomst niet meer zo lukratief zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.