Redactieblog

342 x bekeken

Politieke verhouding maakt beleidsvorming tijdrovend

De overheid werkt traag. Dat is in ieder geval de bevinding van veel ondernemers. Niet alleen de uitvoering, maar ook de vorming van het beleid vraagt de nodige tijd. Zeker als voor- en tegenstanders in evenwicht zijn.

"Dit is wat mij betreft het slotdebat.” Dat zei staatssecretaris Henk Bleker deze week in de Tweede Kamer, toen opnieuw over megastallen werd gesproken. Oppositiepartijen denken daar anders over. Zij zijn niet tevreden zolang het mogelijk blijft om grootschalige veehouderijen te bouwen.
Het typeert de huidige gang van zaken in de Kamer: het aantal voor- en tegenstanders gaat gelijk op. De tijd van voorstellen, aftikken en weer verder lijkt met name bij dierenwelzijnskwesties voorbij. Voor de boer resulteert dit in lange tijd onduidelijkheid.

De voortgang van het wetsvoorstel voor een verbod op de nertsenhouderij is hier een duidelijk voorbeeld van. Al zes jaar heeft de SP een wetsvoorstel voor een verbod op nertsenhouderij onder de arm. SP-kamerlid Krista van Velzen diende het wetsvoorstel uiteindelijk in 2008 in, samen met PvdA-kamerlid Harm-Evert Waalkens. Het gaat om een algeheel verbod op de nertsenhouderij met een overgangstermijn van tien jaar, zonder schadevergoeding voor de nertsenhouders.

Zonder vergoeding werd het lastiger om een Kamermeerderheid te halen, maar toch werd het voorstel in 2009 in de Tweede Kamer aangenomen. SP, PvdA, PVV, Groenlinks (GL), D66 en PvdD vormden samen een meerderheid, waarna de Eerste Kamer zich hierover kon buigen. Die vond het niet goed genoeg, waardoor de initiatiefnemers weer aan de slag moesten. Politici hebben het wetsvoorstel op deze manier een paar keer tussen de Tweede en Eerste Kamer gepingpongd.

Door veel vragen te stellen hebben tegenstanders van het verbod hierbij ook gebruik gemaakt van hun mogelijkheid om het proces te vertragen. Net zoals de initiatiefnemers het proces zeker niet versnellen door de initiatiefwet steeds opnieuw aan te passen, om een meerderheid te kunnen halen. Het gevolg: het wetsvoorstel ligt nu opnieuw bij de Raad van State, waarna behandeling door de Tweede en Eerste Kamer zal volgen.

De politieke verhoudingen zijn in de tussentijd veranderd, net als de verantwoordelijke Kamerleden. Van Velzen en Waalkens zijn vertrokken en worden nu vervangen door Henk van Gerven (SP) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA). De stemverhoudingen in met name de Eerste Kamer zijn veranderd. De cruciale rol ligt in de Eerste Kamer bij de PVV, voorstander van een verbod. Een meerderheid lijkt in zicht.

Bij het wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofde rituele slacht dreigt dezelfde rituele dans te ontstaan: Tweede Kamer na veel getouwtrek akkoord, terwijl de Eerste Kamer het plan heeft afgeschoten. Marianne Thieme (PvdD) heeft al een nieuw voorstel aangekondigd. Ook zijn er initiatiefwetten voor verplichte uitloop van dieren (PvdD en GL) en een maximale omvang voor veebedrijven (PvdD) aangekondigd. Hier zal het niet anders gaan. Wordt vervolgd is het enige zekere in deze dossiers.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.