Commentaar

Macht der getallen

Het is een staaltje klassieke politiek: hard schreeuwen in de strijd om aandacht, en daarmee het liefst zoveel mogelijk geld opstrijken. Belangengroepen, óók in de landbouw, kozen vaak deze aanpak.

De kersvers tot vice-voorzitter van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement, gekozen Gerben-Jan Gerbrandy bedient zich nog van deze strategie. De vernietiging van de natuur in Europa kost jaarlijks 450 miljard euro, stelt de D66- Europarlementariër. En dit moet gecompenseerd worden, vindt hij. Hij voegt er ter dramatisering aan toe dat dit bedrag net zoveel is als nodig is voor het reddingsfonds van de euro, maar dan jaarlijks!

Niemand twijfelt aan de gevolgen van verstedelijking, intensivering van productie en uitbreiding van infrastructuur voor de natuur. Maar weinig mensen zullen tegen compensatie zijn. Maar om dit nu als een torenhoge schuldenlast bij de samenleving neer te leggen werkt averechts. De burger zal het niet begrijpen. Juist in een tijd dat iedereen moet inleveren en de crisis in de huishoudportemonnee voelbaar is.

Gerbrandy en zijn collega's hebben er meer belang bij de gevolgen in de directe leefomgeving kenbaar te maken. Een plan van aanpak moet bij voorkeur een vertaling krijgen in de prijs aan de kassa. Hij maakt daarmee het probleem van natuurschade tastbaar. Het past ook meer bij het huidige tijdsbeeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.