Commentaar

334 x bekeken

Kortzichtig en gevaarlijk

De EU-landen zijn niet ingegaan op het Nederlandse voorstel om in alle lidstaten een meldingsplicht in te voeren voor Schmallenberg. Veehouders zouden dan overal, net als in Nederland, verplicht zijn verdachte gevallen te melden bij de gezondheidsautoriteiten.

In plaats van een verplichting in te stellen, worden boeren in andere lidstaten nu aangemoedigd ziekteverschijnselen vrijwillig te melden.

Het is erg belangrijk dat veehouders rare dingen melden en misgeboortes insturen. Tegenstanders in de Europese Commissie voeren echter aan dat in de meeste landen een meldingsplicht gelijk zou staan aan de zogeheten lijst A-status, en dat daarmee ook allerlei andere maatregelen in gang zouden worden gezet die niet nodig zijn.

Dat mag zo zijn, maar het lijkt ook een gelegenheidsargument. In Nederland kan het ook, evenals in Frankrijk en Duitsland. Blijkbaar is het te regelen. Het heeft er alle schijn van dat landen waar de ziekte nu nog niet heerst, willen voorkomen dat ze ermee geassocieerd worden.

Het is een reflex die we kennen van andere dierziekte-crises. Ieder wil zijn eigen imago beschermen en zo mogelijk een graantje meepikken als buurmans exportmarkt wegvalt. Zelfs als dat een adequate internationale ziektebestrijding kan belemmeren. Een kortzichtige, zelfs gevaarlijke houding. Schrale troost: als de ziekte zich in het huidige tempo blijft uitbreiden, komt elke lidstaat in hetzelfde schuitje.

Of registreer je om te kunnen reageren.