Commentaar

2114 x bekeken 16 reacties

Flexibeler mest uitrijden

Veehouders, met name in het noorden van het land, wachten vol spanning of ze toestemming krijgen om al op 1 februari mest uit te rijden in plaats van 15 februari. Vanwege de natte zomer zijn ze niet met een lege put de winter ingegaan, waardoor ze nu tegen de grens van hun opslagcapaciteit aanlopen.

Het is een overbekende discussie die ook vaak in september opspeelt.
Vooral melkveehoudersvakbond NMV en Cumela pleiten voor een soepele opstelling van de overheid. Ze wijzen naar de klimaatverandering. Het weer wordt grilliger en daardoor verdwijnt de basis onder een vaste verbodsdatum, redeneren ze. Juist begin februari is het vaak mooi droog weer om uit te rijden. Daarbij zou de opkomst van precisiebemesting de gevolgen van vroeg uitrijden voor het milieu beperken.
De argumenten snijden hout, maar toch hapert er iets. Dé reden om voor vervroeging te pleiten is namelijk tekort aan opslagcapaciteit. Het gaat niet om de behoefte van het gewas en de benutting van de meststoffen. De redenering begint bij mest als kostenpost, niet bij mest als grondstof. Begrijpelijk, maar voor de buitenwacht niet overtuigend.
De weg die LTO wil, biedt meer perspectief. Meer flexibiliteit, maar alleen als die leidt tot betere benutting. De tijd van mest dumpen is voorbij. Overtollige mest moet opgeslagen, verwerkt of afgevoerd, maar niet over een gewas dat nog niks opneemt.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  De boer van 2012 moet goed beseffen dat er maar een geringe hoeveelheid fosfaat en stikstof per ha. mag worden gebruikt , dat betekend dat de mest op het juiste moment moet worden uitgereden. Dat betekend dat de opslag die nodig is een zekere overkapaciteit moet hebben. De meeste besteden wel geld aan melkqotum en niet aan mestopslag ,terwijl daar misschien wel meer mee val te verdienen. De waarde van mest is groter dan de meesten denken, b.v. koemest 2kg P x 1,30 , 5kg N x 1,40 , 5kg K x1,30 , dit is alles nog niet de Mg, Ca, en sporeelement ed. 2,=, dit maakt een prijs van 18,10 euro per ton , de kosten voor extra mestoplag komen niet hoger dan 2 euro /jaar, over een termijn van 30 jaar incl. renteverliezen.

 • no-profile-image

  c.v.d.meer

  lto heeft volledig gelijk

 • no-profile-image

  De tijd van mestdumpen is voorbij? Vergeet het maar. We hebben nu een mestwet waarbij de intensieven lustig verder dumpen en de extensieven en akkerbouw worden afgeknepen. Hoe achterlijk kun je bezig zijn?

 • no-profile-image

  Liefhebber van dierlijke mest

  Als maximale afnemer (akkerbouwer) van varkensmest kregen wij de laatste 2 augustusmaanden alle mest ook niet geplaatst. stro niet weg ,grond te nat. Wij geen mest, bij de varkensboer putten niet leeg. Als je dan informeert naar een verlenging van de uitrijperiode krijg je te horen: we kunnen ieder jaar de regels niet versoepelen want dan komt de DEROGATIE in gevaar. En het valt wel mee met de problemen. We moeten in Nederland is ophouden om voor de sterkste agrarische tak = melkveehouderij telkens een uitzonderingspositie te verzinnen. Gelijke Monniken Gelijke Kappen.

 • no-profile-image

  beste akkerbouwende liefhebber van dierlijke mest. waarom ben je onderussen geen koeien gaan melken joh, i.p.v. die afgunstige pietpraat, Nee zeg, altijd dat eeuwige gezeik van jullie over die lage prijzen, wat trouwens jullie eigen schuld is. Altijd dat gezeik van te droog, te nat en tegen natuur enz.. gewoon koeien melken en gras maaien en niet zeuren. En als je dan koeien melkt, dan weer niet zeiken dat je 24 u/dag en 7 dagen/week en 52 weken/jaar beschikbaar moet zijn voor de beestjes ook als je eens een jaartje maar 22cent/kg beurt en 15-18 euro/ton strontafvoer moet betalen. succes

 • no-profile-image

  bodemkundig expert

  bij mest uitrijden op 1 februari is de kans op uitspoeling veel te groot. Zeker met de mest die lang in de mestputten gezeten heeft. Alle N is al direct opneembaar voor de plant omdat de os al flink is afgebroken. Op zandgrond spoelt alles zo weg bij een fikse regenbui en krijg je weer fors hoge uitspoelingen waardoor je daarna weer gekort gaat worden op N en P gebruiksnormen door Europa. Wees verstandig en wacht gewoon netjes. De datum is niet voor niks afgesproken, Anders kan je de datum in het najaar ook beter oprekken.

 • no-profile-image

  Geduld is een schone zaak

  Derogatie, mestnormen, nitraatuitspoelingen, allemaal leuk en aardig, maar waar draait het eigenlijk om, daar zijn de meeste kenners er nog niet met elkaar eens, dus wat heeft het dan voor nut om ook uitrijdnormen vast te leggen, ja oké okt,nov,dec,Jan kan ik begrijpen, maar daar heeft iedereen ook wel respect voor, zeker voor de natuur.
  Maar om dan te lopen malen en drammen omdat het een natte nazomer is geweest om dan in het voorjaar 2weken eerder te beginnen, de natuur weet er heus wel raad mee, want vanaf beginfebr. Uitrijden betekend meer opbrengst bij gras, en hebben alle sectoren er voordeel van.
  Ben het wel eens met de stelling over mestopslag. Je moet het kunnen opslaan voor 6a7mnd, zoniet ja dan moeten er hier scherpere controles op doorgevoerd worden in het najaar, want dan begint het mest dumpen dus wel, en dat is niet de insteek van het hele mestbeleid geweest natuurlijk.
  Dus geduld is een schone zaak, maar de natuur weet er wel raad mee vooral als de dagen al snel langer worden. En vaak de eerste weken van februari kunnen mooie dagen zijn met veel zonneschijn, want bij regen wordt er heus niet teveel uitgereden.

 • no-profile-image

  Ik zou de gehele maand februari als uitrijmaand in willen leveren in ruil voor behoud van mest uitrijden t/m 15 september. Mest uitrijden in februari doe je immers voor de uitspoeling. Onze grond is dan nog niet klaar om de mest te benutten. Ik moet toegeven dat ik makkelijk kan praten. Toen in 1993 de huidige stal getekend is was het algemene advies tenminste 8 maanden opslagcapaciteit. Met wat reserveruimte voor onvoorziene omstandigheden is deze 10 maanden voor een 100% gevulde stal geworden. Ik heb geen medelijden met bedrijven met een te kleine opslag: men heeft pakweg 20 jaar de tijd gehad om de opslagcapaciteit in orde te brengen....
  Ik vraag mij af wat voor type opslag dhr Dekker voor 2,- euro aan jaarlasten kan bouwen?
  Een degelijke onderheide silo of mestkelder kost al gauw 100,- euro per m3. Bij 8% jaarlasten (rente, aflossing, onderhoud, OZB, e.d) is dit dus 8,- euro per m3 per jaar.
  Dit verklaart meer het verschil tussen de mestafvoerprijzen tussen zomer en winter. Wie investeert in opslag wil ook graag zijn/haar geld terugzien. Er zijn zelfs veehouders, die bewust hun mestoverschot in de winter afzetten, want het prijsverschil tussen zomer en winter afvoer is voor hen kleiner dan de investeringslasten van een nieuwe put....

 • no-profile-image

  Er is in het land nu nog ruim voldoende opslagruimte voor mest begrijp ik om de ondernemers te helpen die nu ,,vol ,, zitten. Inzake kosten mestopslag kun je inderdaad voor de luxe opslag van Kompier kiezen van 100 euro per kuup , met de jaarlasten , of je maakt een goedkoper mestbassin van ongeveer 15 euro per kuup. Die 2 euro jaarlasten moet dus goed mogelijk zijn volgens mij.

 • no-profile-image

  aanvulling inzake mestbassininvestering. Twee jaar geleden had ik 12 euro investering nodig voor een mestbassin van 2500 kuup. Het betreft een mestvijver met zandwallen , en twee lagen plastic. Tot 2500 kuup was ook geen vergunning vereist, alleen een melding.

 • no-profile-image

  De kosten van mestopslag worden blijkbaar vooral bepaald door de grondsoort waarop je bouwt en de regelgeving van de lokale overheden. In onze regio worden vooral kelders gebouwd, soms een silo, die wel uit het zicht ontrokken moet worden door beplanting of andere (bestaande) bebouwing.
  Mestzakken zie je hier niet. Ik weet niet of dat mogelijk is en/of toegestaan op een min of meer vloeibare ondergrond.

 • no-profile-image

  Inderdaad Kompier als u in een gebied woont waar hijen noodzakelijk is, is bouwen een dure zaak ook voor extra mestopslag maar daar was ik niet van uit gegaan .Ik denk dat dan een investering in een bv. allegator mestzak van Albers noch de beste oplosing is , hiervoor is alleen een meldingsplicht voor nodig en hoeft er zelfs geen hoog hekwerk om wat sommige Gem. als een bouwwerk zien en weer vergunningsplichtig is.Wat de prijs hiervan is weet ik niet precies.

 • no-profile-image

  G. Kompier, Ik ben het bijna helemaal eens met je reactie maar over de uitrijtijden volg ik je niet,in sept. rij je alleen voor de uitspoeling en niet in Feb! Op de zandgronden word mest uitgereden in feb. veel beter benut als in het najaar.Vooral zwarte enkgronden zijn in feb. bekwaam en warmen snel op zodat de werking van mest al begin maart goed te zien is.

 • no-profile-image

  Het uitrijden van dierlijke mest moet meer aanpasbaar zijn naar grondsoort en of het hoge droge gronden betreft of lage natte gronden, tevens moet er mischien een koppeling komen aan een temperateursom zodat bv. in het zuiden eerder kan worden uitgereden, en als straks op 1 aug. niet meer mag worden uitgereden een boer op 3 aug. zijn gras van het land heeft wegens weersomstandigheden, nog een bemesting kan toepassen.
  Of een bepaalde tijd geven van uitrijden zoals nu 15 feb./1aug. dat is 5 en een halve maand ,en dat aanhouden als bemestingsperiode voor drijfmest. De boer die dan 1maart begint met bemesten tot 15 aug. mag doorgaan. Zo breng je de behoefte van de gewassen op een beter moment. Iedere boer kent zijn percelen en gewassen toch het beste, laat dan ook die vrijheid bij die mensen liggen, ze worden nu al overspoeld door allerlei regels.
  Maar ja hoe ga je dat weer controleren ,daar zal het wel weer op stranden.In Polen , Hongarije, ed. doen ze daar niet moeilijk over.

  De sociale binding is vaak de doorslag om hier in Ned. maar te blijven , als dat er niet was waren 8 van de 10 boeren al lang vertrokken naar andere landen.

 • no-profile-image

  Rick Hol

  We komen om van de stront. Onvoorstelbaar dat een splinterpartij dat het CDA nu gelukkig is, nog steeds zo'n grote lobby kan uitvoeren voor de ziekmakende bio-industrie. Maar het eind is gelukkig in zicht. Wat overrblijft is een diervriendelijke en duurzame landbouw, met als doel kwaliteit ipv kwantiteit!

 • no-profile-image

  Rick Hol de mest heeft een groot stuk welvaart gebracht de gewassen bv. mais , gras,tarwe en aardappelen hebben veel mest nodig , voor 40 jaar terug werd er alleen maar kunstmest op de tarwe gebruikt, grasland werd vaak met mest bediend en mais was er toen nog maar heel weinig, nu hebben we gelukig genoeg mest wat goede opbrengsten met een lage kostprijs ,en we gebruiken veel minder kunstmest .En door de mechanisatie kunnen boeren met een telefoon voer bestellen ,het water komt nu uit een kraan , het meel voor de varkens word vanuit de cilo direct naar het varken getransporteerd en gedoseerd zodat de boer niet meer met emmers water uit de pomp naar de dieren hoeft te slepen en het voer eerst moet gaan halen bij de meelboer en de zakken van 50kg in de kruiwagen hoeft te gooien en dan met een schep van 2kg in de trog hoeft te doen, de mest moest hij met de kruiwagen uit de stal halen en die mest had de boer hard nodig voor zijn eigen grond ,nu kan heel ned. zijn grond met mest zijn gewassen voeden. En we leveren het vlees naar het buitenland af wat weer euros opleverd om de tv en de auto te kopen uit het buitenland en niet te vergeten de kleren die we dragen want die laten we maar al te graag door kinderen maken voor weinig geld in de welbekende lagelonen landen , maar dat vind iedereen normaal ,nou ik niet. En dan lopen zeuren over die dieren die elke dag hun natje en droogje krijgen en in verwarmde schuren met goede ventilatie een leven hebben als een prins. Nee we gaan met onze helige koe waar veel aardolie in verstookt word ook noch gewoon in de file staan en vervuilen meer als die boer met zijn mest , maar ja die mest stinkt en dat is al negatief, ik stop ermee want ik kan er wel een boek over schrijven , tot horens.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.