Commentaar

422 x bekeken

Faire prijs

De geitenwollen sokken zijn al heel lang verleden tijd in de biologische landbouw.

Er woedt tegenwoordig een heuse prijzenoorlog om de biologische zuivel. De strijd speelt zich af zowel in de winkelschappen, waar Arla en FrieslandCampina elkaar juist op dit mini-marktsegment beconcurreren, als bij de aanvoer. Bij de 130 leveranciers van FrieslandCampina die verenigd zijn in Ecomel is de onvrede over de melkprijs zo hoog opgelopen dat ze dreigen weg te lopen.

De grieven van de biologische melkveehouders zijn begrijpelijk. Ook wie de principes van de biolandbouw niet onderschrijft, moet wel erkennen dat de productie van biologische producten altijd duurder zal zijn dan die van gangbare. Deze productiewijze brengt nu eenmaal beperkingen mee. Het is daarom volstrekt logisch dat hiervoor een meerprijs betaald wordt, in de winkel én aan de veehouder. En juist vanwege het 'eerlijke' imago van biologische producten, zal de consument juist bij deze producten verwachten dat de primaire producent een faire prijs krijgt die kostendekkend is.

Binnen de biologische landbouw zijn ook voorstanders van een loskoppeling van gangbare en biologische melkprijs. Daar zitten zowel voordelen als mogelijke nadelen aan. Biologisch product heeft vooral een hoge gevoelswaarde en doet het tot nog toe goed bij een koopkrachtig publiek. Vraag is wat het doet bij een smaller wordende beurs.

Of registreer je om te kunnen reageren.