Redactieblog

Café Sjors

Bijna 60 jaar geleden werd ons dorp gebouwd. Het werd ingericht met de toen geldende inzichten. De verzuiling was heilig. Zo kreeg Rutten 3 kerken en 3 scholen. Er waren 3 vrouwenverenigingen en 3 landbouworganisaties.

De meeste mensen hadden nog geen auto en deden hun boodschappen in het eigen dorp. We hadden hier een bakkerij, een kruidenier, een groenteboer, een kapper en een café. Er was een winkel voor huishoudelijke artikelen, eentje voor werkkleding, ondergoed en brei- en naaigaren en zelfs een aparte zaak voor tabak en petroleum.

Die winkels zijn inmiddels allemaal verdwenen, maar de 3 scholen staan er nog steeds en 2 kerken doen nog dienst.
Ons dorp is niet meer helemaal van deze tijd, de aftakeling begint toe te slaan en diverse gebouwen zijn toe aan noodzakelijk onderhoud. Tot overmaat van ramp ging onlangs ook nog het dorpshuis failliet.

Maar de mensen zijn springlevend, wonen hier graag en willen dat in de toekomst ook blijven doen. Hoe verder met Rutten? Enthousiast gaat de vereniging Dorpsbelang in gesprek met bewoners, verenigingen, scholen en kerken. De brede dorpsraadpleging levert zelfs een visie op: ”Voor de leefbaarheid van Rutten is een multifunctionele accommodatie noodzakelijk met daarin zoveel mogelijk functies gecombineerd. Met als pijlers basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, dorpshuisfunctie, geloofsgemeenschappen, sport, woonfuncties, winkels en maatschappelijke voorzieningen.”

In een leegstaande loods op het industrieterreintje wordt een tijdelijk dorpshuis ingericht met de naam ”Café Sjors”, genoemd naar de eerste horecagelegenheid in ons dorp. Een volle zaal confronteert de uitgenodigde gemeenteraadsleden met onze visie. Die reageren nogal gereserveerd.

Net als alle andere politici houden ze in eerste instantie de hand op de knip. Onze dorpsvergaderingaanelkaarprater citeert: ”Het zijn niet degenen die het sterkst of snelst zijn die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de omstandigheden.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.