Commentaar

416 x bekeken 2 reacties

Boegbeeld

Hoe lang nog profiteert de land- en tuinbouw van het ’no nonsense’-optreden van staatssecretaris Henk Bleker? De Groninger heeft zich in een jaar tijd ontpopt tot boegbeeld van de agrarische sector.

Hij staat op lijstjes om Maxime Verhagen op te volgen als CDA-partijleider. Het kan hem wat voorzichtiger maken.

Hij zal in álle kringen vriendschappen zoeken. Ook in kringen die hij tegen de borst stootte met zijn beleid. Hij heeft nog niet gezegd dat hij voor de post opteert, maar Bleker is ambitieus. Hij kwam in 2010 voor meer naar Den Haag dan alleen het staatssecretariaat van landbouw.

Natuurlijk zitten er inmiddels schrammen op zijn imago. Politiek gevoelig is het fameuze ’Mauro-briefje’. Hij nodigde de jonge Angolees uit voor een voetbalwedstrijd, terwijl CDA-collega Gert Leers in de Kamer het harde kabinetsstandpunt verdedigde. Mauro zou geen verblijfsvergunning krijgen. Ook met zijn natuurbeleid joeg hij veel mensen in de gordijnen.

Er is kritiek op zijn optredens in tv-programma’s. Toch past zijn opportunisme in het huidige tijdsbeeld. Voor de landbouw pakt dit zeker goed uit. Zijn weerwoord op die andere populist Jan Mulder over varkens in megastallen is weergaloos. ’Maar Jan, hoeveel varkens denk jij dat er vandaag in Amsterdam worden gegeten? Waar komen die dan vandaan?’ Een betere reclamecampagne, primetime, is welhaast ondenkbaar.

Blekers woorden kennen we, hij moet deze in 2012 gaan omzetten in daden. De agenda bevat enkele gevoelige thema’s, zoals het antibioticum- en mestbeleid. De discussies over megastallen en ontpoldering van de Hedwige zijn nog lang niet afgerond; die over het nieuwe Europese landbouwbeleid moet nog beginnen.

Voor de agrarische sector is het van belang dat hij zijn rol als boegbeeld vasthoudt, en dat andere politieke beslommeringen zijn aandacht niet te veel afleiden.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  B lekers boegbeeld, positief en/of negatief?.
  Geeft zijn publiciteits-ambitie ook inhoudelijkheid aan zijn beleid, m.n. aan het agrarisch beleid, korte en lange termijn.
  De lange termijn visie op land-en tuinbouw is van groot belang voor het inslaan v an de juiste futurologische productie -omwegen, om een term van Schumpeter te gebruiken.Hoe moet ik als akkerbouwer, tuinder, dierveredelaar mijn productie zodanig inrichten, dat ik i n de vaart der volken overleef. Wat is de visie o.a. van de overheid, i.c. van het ministerie van LNV daarop.Welke inv,loewd kunnen wij uitoefenen op het Europese landbouwbeleid als belangrijkste exp[orteur van agrarische producten in de EU .Het zijn zo maar enkele vragen van een semi-leek, die opborrelen .
  Wie de schoen past trekke hem aan.!

 • no-profile-image

  hoopelijk blijft bleker nog lang in den haag actief
  een echt politiekmens met een passie voor mensen en landbouw
  de grooste winnaars van deze ambitie zijn niet alleen de landbouw
  en ook niet het cda maar bij uitstek het nederlandse volk zelf
  het behouden van een sterk ontwikkelde landbouw is naast een belangrijk pijler van onze economie een waarborging van een eeuwen oud vergeten goed de basis van een veilig en spot goedkoope voedselvoorziening

Of registreer je om te kunnen reageren.