502 x bekeken 5 reacties

Bleker offert eigen ambities op voor positieve sfeer rond CDA

Het is met hoge politieke functies hetzelfde als met schaatsen: wie te vroeg piekt, grijpt naast de medailles. Deze week bleek dat Henk Bleker beschikbaar is voor het CDA-partijleiderschap. Maar de verkiezingen zijn pas in 2015.

Maxime bedankt voor de eer. Jan Kees voelt er evenmin voor. Camiel heeft al een topbaan. En Jack vreest dat zijn imago hem in de weg zit. Het is voor het CDA maar goed dat er voorlopig geen Tweede Kamerverkiezingen op de agenda staan, want zonder lijsttrekker is het behoorlijk lastig campagne voeren. Is er dan geen enkel prominent lid bereid de partij bij de hand te nemen? Toch wel, zo bleek woensdag. “Ik zeg geen nee in noodgevallen”, meldde de bekendste CDA’er aan de parlementaire pers. “Als er geen paard te vinden is, komt er een Gronings paard om aan te spannen.”

Henk Bleker is dus wél beschikbaar voor het leiderschap. Toch zal hij dat nog niet onomwonden bevestigen. In het gesprekje met journalisten, deels opgenomen door NOS en RTL4, wringt de staatssecretaris van landbouw zich in allerlei bochten om niet te hoeven zeggen waar het op staat. Zo legt hij uit er nog niet over na te denken. En geeft hij aan liever de kar te willen duwen. Op de vraag of hij over de benodigde kwaliteiten beschikt, antwoordt Bleker tot groot vermaak van meeluisterende Kamerleden en ambtenaren: “Daar heb ik ernstige twijfels over.”

Maar vanwaar die vaagheid? Waarom geen eenduidig antwoord? Hij is kandidaat, of niet. Punt. Maar onder de Haagse kaasstolp liggen dat soort zaken wat gecompliceerder. Ondanks de afzegging van vele bekenden is het partijleiderschap om voor de hand liggende redenen een gewilde functie. Het biedt macht en aanzien, en daar kan een ambitieus politicus nooit genoeg van hebben. Er zijn dus ongetwijfeld kapers op de kust en in een dergelijke situatie is behoedzaamheid het devies.

Een extra reden om voorzichtig te zijn, is dat de eerstvolgende verkiezingen pas gepland staan op 13 mei 2015 - mits het kabinet niet voortijdig struikelt. Zeker voor een bewindspersoon is zo’n lange periode in de wachtkamer nadelig. Bij alle politiek gevoelige kwestie over welk onderwerp dan ook kan Bleker bij een al te openlijke sollicitatie de vraag verwachten wat hij daar als toekomstig CDA-leider van vindt. Ook zullen zijn eigen besluiten voortdurend in het licht van een eventuele kandidatuur worden geplaatst.

Toch is dat nog geen afdoende antwoord. Want hoewel Blekers opmerkingen over zijn beschikbaarheid vaag waren, kan het nog veel vager. Neem Liesbeth Spies, de CDA-minister van Binnenlandse Zaken. Zij kreeg woensdag dezelfde vraag voorgelegd als de staatssecretaris. Maar in plaats van een lang verhaal te houden over paarden en karren gaf zij het enige juiste antwoord: dat is nog niet aan de orde. Daarmee heeft zij geen ja gezegd, geen nee, maar ook niet ‘dat sluit ik niet uit’. Jammer voor de journalisten die haar ondervroegen, maar het zorgt wel voor rust in de tent. Spies kan zich nu, als zij dat wil, in alle rust voorbereiden op het partijleiderschap. En als ze niet wordt gekozen, raakt ze ook niet beschadigd.

Dat Bleker niet dezelfde weg heeft bewandeld, lijkt een politieke misser. Her en der valt te beluisteren - soms met enig leedvermaak - dat ijdelheid en ambitie hem nu definitief pootje hebben gelicht. Toch is de voormalig partijvoorzitter en gedeputeerde ervaren en kundig genoeg om dergelijke valkuilen te ontwijken. Zijn opmerkingen kunnen dan ook bezwaarlijk worden beschouwd als losse flodders.

Het antwoord ligt verscholen in een andere opmerking die hij maakte. Want Bleker gaf in hetzelfde gesprek aan dat zijn reactie moest worden geplaatst in het licht van de afzeggingen van anderen. Hij wil namelijk niet in het rijtje van nee-zeggers worden geplaatst. “Ik ben niet van het soort dat zegt nee, nee, nooit niet”, zei hij. “Want dan ontstaat er zo’n negatief sfeertje rondom het CDA.” Met andere woorden: door het langer worden van de lijst met dienstweigeraars raakt de partij meer en meer beschadigd. Precies om die reden heeft fractieleider Sybrand van Haersma Buma zijn partijgenoten opgeroepen de deur naar het leiderschap nog niet dicht te gooien, zo meldde de Telegraaf.

Bleker is de eerste die daar gehoor aan geeft en wordt nu voorlopig als enige echte kandidaat beschouwd. Maar in de politiek geldt hetzelfde als in de schaatssport: wie te vroeg in het seizoen piekt, grijpt op de grote toernooien meestal naast de medailles. Door zo openlijk zijn ambities te tonen heeft Bleker - paradoxaal genoeg - die ambities dus juist opgegeven. Anderzijds: tegenover een opoffering van dat formaat, staat misschien ook wel een mooie tegenprestatie.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  tjalling

  jammer voor het heden daagse journaille dat bleeker zich niet laat
  leiden door de waan van de dag

 • no-profile-image

  Bleker is een boerenslimme boer/staatssecretaris, die gedreven, door ambitie , macht en een populistische instelling, reeds nu, i.v.m. verkiezingen 2015, zich het lijsttrekkerschap aanmatigt. Ofschoon ik geen lid ben van het CDA, noch op die partij stemmen zal, volg ik met groot interesse de pogingen van het CDA om weer geloofwaardig te worden. . Hoe het mogelijk is om de partij te reorganiseren en niettemin toch coalitiepartner te blijven, is voor velen een open vraag. Een politiek zwaargewicht is daarvoor nodig, beslist niet een figuur uit de huidige bestuurlijke structuur, althans zo denken velen met mij.
  Dan zouden Wijfels, Veerman e.a., mannen van prestige en gereputeerd, veeleer in aanmerking komen, al ligt het voor de hand, dat partijvernieuwing samen moet gaan met nieuwe mensen en tot die categorie behoort Bleker zeker niet.

 • no-profile-image

  ddrs P./den Hollander .in een coalitie doe je compromissen .Dat snapt ook een boer .Bleker heeft boerenverstand. Boeren begrijpen dat ze goed voor hun dieren moeten zorgen in hun beide belang..
  Wijfels/Veerman .zijn geleerden met veel verstand. Maar blind door hun heb zucht, alle wijsheid kwijt Ze gaan voor het grote geld. (Multinationals ) Die in tegen stelling tot boeren hun VEE (boeren en burgers ) zo slecht verzorgen.. .Dat dat de welvaart en daarmee hun eigen multinationale ondernemingen de afgrond in
  stort.Bleker voelt dat goed aan, .Deze zwaargewichten voelen alleen hun portemonnee.

 • no-profile-image

  De ambitieuze populistische Bleker heeft een politieke misser begaan door zich beschikbaar te stellen als partijleider.
  Hij is nu gedoodverfd en zal zulks ondervinden.
  Wellicht is zijn huid als die van een bepaald dier, zodat hij onverschrokken doorgaat met het zoeken van de publiciteit.
  Overigens, er moeten onder de ruim 60000 leden van het
  CDA ongetwijfeld bekwamere figuren te vinden zijn.
  Het bestuurlijke CDA trio zou die uitdaging moeten kunnen bean twoorden!

 • no-profile-image

  Nu we zo begaan zijn met het CDA rijst bij mij niet de vraag wie de kar gaar trekken, maar meer wat in de kar zit. Laten we wl zijn een partij zoals het CDA decenia lang geweest is geweest, geeft geen duidelijke richting aan. Deze keer met links dan weer met rechts. Hoe kan de kiezer van deze zwalk partij een doortimmerde koers verwachten. De oud gedienden zaten in meer links georienteede kabinetten, helaas zijn toen de zakken ook gevuld door hun bevriende bankiers en multinaitional leiders. Van dit beleid lijdt de burger nu, niet de zo genaamd links georienteerde (oud) politicie en super directeuren. En verder nog even dit de groei partij SP (links) heeft veel gemeen (aow, sociaal en zorg beleid) met PVV (rechts) En nu wil het CDA richting SP sturen, ze zitten al in de PVV kar met Hek en Ingrit die ook wel SP kunnen stemmen. Henk en Indrit zijn vermoedelijk geen Islaam en geen hoofddoekjes haters, maar gewoon mensen die vinden dat de Haagse kliek eens moet zeggen waar het op staat en de hete aardappel niet meer in de mond nemen tijdens het spreken.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.