Redactieblog

639 x bekeken 14 reacties

Welbegrepen eigenbelang veevoerfabrikanten

Veevoerfabrieken gaan fosfaat uit het voer halen voordat er brok van wordt gemaakt. Dit om de fosfaatuitstoot te beperken. Een initiatief, dat voor de boeren lijkt genomen.

Lijkt! Maar het is natuurlijk niet meer en niet minder dan welbegrepen eigenbelang. Als we er niet in slagen binnen een paar jaar de fosfaatuitstoot van de Landbouw te verminderen betekent dat ongetwijfeld krimp van de veestapel. En daarmee ook krimp van de veevoederindustrie. Logisch dat de veevoerfabrieken, onder aanvoering van Agrifirm, proberen dit te voorkomen. Een uitstekend initiatief dus, maar misschien wel meer bedoeld voor de fabrieken zelf dan voor de boer.

Prettig is wel dat Agrifirm het voortouw neemt. Dat tekent toch een beetje de coöperatie, die het boerenbelang in het vaandel behoort te hebben. Het is ook een uitstekend verkoopargument. Weldenkende boeren zullen dit voer willen hebben. En die komen er steeds meer.

Jammer is dat de producenten van bijproducten nog niet warm lopen voor het initiatief. Ze zijn bang dat hun verkoop wordt bemoeilijkt.

Dom, erg dom. Voor hen geldt hetzelfde als voor de veevoerfabrikanten: teveel uitstoot van fosfaat betekent krimp met als gevolg dalende mogelijkheden voor de afzet van de bijproducten. Daarmee tonen de producenten dat ze hun eigen belang in deze zaak niet goed hebben begrepen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Volgens mij is dat nooit anders geweest,de boeren zijn ook zo druk.Een nieuw concept er aan koppelen Fosfaat arm varken,voor een vaste lage prijs en maar grondstoffen importeren,wat zijn we goed in het probleem in stand houden.Weldenkende boeren zien dat ook wel in.Krimpen dus,maar dat is moeilijk ivm financiering dus wie houd wie in stand,is dit nou duurzame kringloop landbouw?

 • no-profile-image

  Het is goed dat veevoerfabrikanten hun eigen belang goed begrijpen. En van een coöperatie als Agrifirm verwacht ik niet anders. Het is ook een uitstekend antwoord op de activisten, die de intensieve veehouderijsector het liefst zien verdwijnen. Je slaat hun een argument uit handen. Aanval is de beste verdediging. Zo ook met dit initiatief het fosfaat in voer te verminderen.

 • no-profile-image

  A.Tiggeloven

  Voer met laag Fosfaat adviseren wij al enkele jaren (de Heus)
  (MINEX )

 • no-profile-image

  Jannes Doppenberg

  Beste Redactie,

  Voor de duidelijkheid het is onmogelijk om fosfaat uit de grondstoffen te halen alvorens er voer van te maken. Hooguit kan een mengvoederfabriek 1) er voor kiezen minder anorganisch fosfaat toe te voegen zodat de fosfaatgehalten in het voer lager zijn (bijvoorbeeld bij pluimveevoeders waar anorganisch fosfaat wordt toegevoegd) of 2) grondstoffen te kiezen die 'van nature' laag in fosfor zijn. Zeker wanneer er geen anorganisch fosfor wordt toegevoegd zoals veelal in rundvee- en varkensvoeders zal dit altijd tot een kostprijsverhoging leiden aangezien voor al de bijproducten veelal hoog in fosfor zijn maar ook (relatief) goedkoop.

  Ir Jannes Doppenberg
  Schothorst Feed Research

 • no-profile-image

  Voeradviseur

  Zolang de rundveehouderij forfaitair blijft doorgeven wat hun stikstof en fosfaat productie per jaar is, bereiken we niks!
  Al voert men geen krachtvoer, dus een lagere productie per koe, dan nog zit er evenveel N en P in de mest.
  Op papier zijn de dierproducties N en P wel lager maar in de praktijk nog VEEL lager.
  Zolang dus niet iedereen aantoont wat de werkelijke productie aan N en P is op zijn bedrijf, heeft het helemaal geen zin om de gehaltes in voer te verlagen!
  Allemaal aan de BEX dus... Kostprijs verhogend en arbeidsintensief. Voorstel: langere termijnen voor bemestingsplannen en doorgeven voorraden, zeg tegelijk met de meitelling in één formulier!
  Henk, maak er wat moois van!

 • no-profile-image

  Snap je zelf wel waarover je het hebt, Voeradviseur?

 • no-profile-image

  gelukkig wel kritische lezer

 • no-profile-image

  Leg het maar eens uit dan.

 • no-profile-image

  vooruit maar kritische lezer.

  stel je hebt 50 koeien. die produceren 8000 liter melk met een ureum van 20. inclusief jongvee kom je bijvoorbeeld op een stikstof productie volgens de tamminga tabel van zeg eens: 8000 kilo op bedrijfsniveau. Daarbij hoort ook zeg 2500 kilo fosfaat.
  Dit mag je uitrijden op (een deel van) je land. We stellen een begin voorraad van 500 kuub mest. Volgens de norm van 4,2 N en 1,7 P in een kuub, heb je dus een voorraad van 2100 kilo N en 850 kilo P. Wanneer je echter met BEX een berekening van je bedrijf maakt kan je lager uitkomen in N en P productie, zodat je dus minder kuubs produceert/ minder N en P produceert. Dit werkt in je voordeel. Echter alleen als je op de aanvoer N en P let over het jaar en efficient voert.
  Dit gebeurt nu met en zonder lage fosfor voeders. Degenen die met minder P in het voer werken zullen een groter voordeel halen.
  Echter wanneer we dit niet meten en berekenen en gewoon van de tabel, zoals Tamminga die gemaakt heeft, uitgaan, hebben we nog steeds dezelfde productie namelijk de gestelde 8000 kilo stikstof en 2500 kilo fosfaat, of je nu P arm voert of niet! Terwijl het in een bex berekening dus lager uit zou komen. Wanneer dus een groot deel van de nederlandse veehouders BEX berekent en dus aantoont dat de P productie lager is dan volgens de tabellen gesteld, is onze landelijke P productie lager en dus ons overschot!
  De tabel is enorm afhankelijk van de voeding van je vee. Hier is een gemiddelde in Nederland voor gekozen. Wat ik wil zeggen is dat de tabel een te grote variatie heeft. Dit kunnen veel jongvee opfokkers beamen en ook boeren met relatief een groter maisaandeel in het rantsoen en hoge opbrengsten gras/mais per hectare.
  Ik hoop dat het nu iets duidelijker is.

 • no-profile-image

  Het is mij volkomen duidelijk, Voeradviseur. Wat me nog het meest duidelijk is, is het feit dat je keurig op de MINAS-manier aan het rekenen bent. Punt is alleen: deze manier klopt niet! Evenals de Tamminga-tabellen, deze kloppen ook niet om dezelfde reden. (Overigens wenst Tamminga niet meer geassocieerd te worden met de Tamminga-tabellen, dat zegt wel genoeg!). Waar de mestwet mee de mist in gaat, is het op de verkeerde manier opstellen van een bedrijsbalans. Door het gelijkwaardig optellen van verschillende mineralen, worden de uitkomsten een loterrij. Dit blijkt nu ook al jaren uit de praktijk.

 • no-profile-image

  Beste Kritische Lezer,

  Ik mis de link naar het minas systeem aangezien er geen directe afvoer van producten van het land meegenomen wordt.
  ik meen dat de BEX toch een tikje gecompliceerder is dan MINAS. Al ben ik wel met u eens dat het een veredeld MINAS systeem is!
  Ik ben van mening dat ons zogenaamde mestprobleem opgelost wordt door te classificeren. Wat vindt u hiervan?
  Stel bij 20.000 kg melk geleverd per ha land moet 20% mest gescheiden worden, de natte fractie geldt als kunstmest en de dikke fractie moet afgevoerd worden.
  En zo nog een aantal klasses. Kunstmest aanvoer wordt beperkt en het feitelijke probleem, de distributie lost zichzelf op. In ieder geval grotendeels.

 • no-profile-image

  Voeradviseur, dat classificeren is nergens voor nodig. We moeten eerst eens gaan kijken naar de werking van de verschillende mineralen. Je bent vast wel bekend met het gegeven 5 kilo voer is 1 kilo vlees en 6 kilo mest. Dan zul je ze dus ook in die verhouding op moeten tellen. Als je hier een =teken tussen gaat zetten, dan stel je de balans automatisch op 5 kilo links en 5 kilo rechts en dan verdwijnt er op papier automatisch 2 kilo. Dit komt door de ademhaling. Bij de extensieve bedrijven en de akkerbouw gebeurt precies het tegenovergestelde: hier komen bedrijven mineralen tekort door de koolzuurassimilatie. Ook een proces dat niet meegenomen wordt in de mestwet. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de anaerobe werking, hier komen de afwijkende mestmonsters, de minasgaten e.d. vandaan. Kortom: van die hele mestwet klopt geen barst. Men telt er maar wat op los zonder rekening te houden met processen in mest, met alle schrijnende gevolgen in de praktijk. Het is dus helemaal niet nodig om uberhaupt een oplossing te bedenken voor een probleem dat helemaal niet bestaat.

 • no-profile-image

  Hopen dat Henk dit leest, dan zijn wij misschien van veel overbodig werk af!
  We wachten zijn visie maar af.

 • no-profile-image

  Aan een visie hebben we niet zoveel. Er dient uitgegaan te worden van feiten. Vooralsnog reageert "Henk" nog niet hard.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.