1 reactie

Vrijheid binnen grenzen werkt het best

agd.media
Het Planbureau voor de Leefomgeving vreest dat na de afschaffing van de melkquotering en het systeem van dierrechten in 2015 de veestapel onacceptabel snel gaat groeien.

Met als gevolg toename van problemen op het gebied van mest, dierenwelzijn en volksgezondheid. De planologen pleiten nog net niet voor handhaving van productierechten, maar veel scheelt het niet.

Het bureau schildert hiermee een te somber beeld. De veestapel zal wellicht groeien als de quotering wegvalt. Maar dat is op zichzelf geen probleem, als de veehouderij haar zaakjes maar regelt, en voldoet aan de door de overheid begrensde milieugebruiksruimte. Er is onvoldoende reden aan te nemen dat ze dat niet kan.

Misschien is het planologen eigen om huiverig te zijn voor het loslaten van overheidsregulering. Zij hebben geen vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van een sector en denken dat de overheid grenzen moét stellen aan de omvang van de veestapel. Ze vergeten daarbij de bureaucratische rompslomp en de kapitaalverspilling via dure quota.

De overheid bewaakt het belang van mens, dier en milieu. Zij stelt doelen en bewaakt die streng. Laat de sector zelf uitzoeken hoe ze daar aan voldoet. Het doel is: een schoon milieu en een gezonde bevolking. Dat haal je niet door je blind te staren op aantallen dieren.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Het rapport van het PBL ademt inderdaad angst, waarmee de scheidslijn tussen wetenschap en eigen emotie van de auteurs schijnbaar lastig is te vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.