233 x bekeken 2 reacties

Van Egmond: Bleker minacht decennia van natuurbeleid

De Tweede Kamer sprak woensdag met wetenschappers en belangenorganisaties over de nieuwe structuurvisie van het kabinet. Voormalig directeur Klaas van Egmond van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) en nu hoogleraar milieukunde in Utrecht hekelt de forse bezuinigingen op Ecologische Hoofdstructuur (EHS). ”Ik constateer een gebrek aan visie.”

Staatssecretaris Bleker van landbouw stelt dat de kleinere, compacte EHS ook beter is. Deelt u die mening?
”Dat klinkt goed, maar hij kan dat volstrekt niet waarmaken. De natuur in Nederland is volstrekt uniek vanwege de overgang van continent naar zee. Ik respecteer dat het kabinet nu andere prioriteiten stelt, de politiek heeft het laatste woord en zo hoort het ook. Maar de kwaliteit van dit land is in het geding. Aan de EHS is decennia gebouwd en dat wordt nu afgebroken, geminacht. De oorspronkelijke doelstelling, van 500.000 naar 750.000 hectare, wordt gehalveerd.”

Maar zijn de bezuinigingen niet noodzakelijk in deze zware tijden?
”Laat ik een misverstand uit de weg ruimen. Verhagen (minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, red.) heeft gesuggereerd dat wij de economische groei willen remmen, maar dat is een onterechte verdachtmaking. Het gaat erom hoe je die bezuinigingen invult, welke keuzes je maakt. En dan constateer ik dat er een gebrek aan visie is en vaagtaal wordt gebezigd. Neem bijvoorbeeld het plan dat Staatsbosbeheer gronden moet verkopen aan boeren en particulieren. Waarom? Wat is er verkeerd aan om die in publieke handen te houden? Het is allemaal fuzzy. ”

Wat betekenen de bezuinigingen op de EHS voor de internationale verplichtingen in het kader van Natura 2000?
”Dat kan ik niet zo goed overzien. Maar wat ik veel ernstiger vind is dat de kwaliteit van dit land wordt aangetast, zeker gezien het feit dat het bevolkingsaantal stijgt. Misschien dat wetenschappers, en daar ben ik er zelf één van, in het verleden te veel hebben gestuurd op natuurdoeltypen.”

Als MNP-directeur heeft u altijd gehamerd op aaneengesloten natuurgebieden. Nu schrapt het kabinet de verbindingszones.
”Daarmee dreigen we het kind met het badwater weg te gooien. De verbindingszones zijn later bedacht, omdat wij ons realiseerden dat soorten gebaat zijn bij grote gebieden en de mogelijkheid zich te verplaatsen. Dat was dus niet voor niets. Schrappen van die zones is als het weghalen van de stutbalken van een woning. Ik vind het penny wise, pound foolish.”

Bleker sloot onlangs een akkoord met de provincies over het natuurbeleid. Dat vindt u vast geen goede overeenkomst.
”Ik zie niet op welke gebieden de twee partijen overeenstemming hebben bereikt; wat is nu het compromis? Bleker heeft nagenoeg al zijn wensen binnengehaald en de provincies hebben maar te slikken.”

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Van een hoogleraar had ik verwacht dat hij zijn woorden wat zorgvuldiger zou kiezen.Niet enkel Bleker is verantwoordelijk voor het beleid, maar het totale kabinet.De constatering dat (Bleker) het kabinet geen visie heeft is onjuist,alleen het is de visie van, van Egmond niet.

  • no-profile-image

    Die Klaas van Egmond toch, de overheid beschuldigen op geen visie hebben en bezuinigen. Bij het plan van verkoop van grond van Staatsbosbeheer aan boeren en particulieren al vast mopperen dat het allemaal fuzzy is, had Klaas het idee om zelf dan deze gronden te willen kopen en beheren? Klaas van Egdom zal, als hij als wetenschapper zijn geloofwaardigheid niet kwijt wil raken, met feiten moet komen om zijn gelijk te bewijzen, zo niet dan is zijn verhaal de prullenbak onwaardig

Of registreer je om te kunnen reageren.