1 reactie

SP laat boeren aan het woord

De intensieve veehouderij staat deze dagen in het middelpunt van de belangstelling. Vrijdag presenteerde de commissie-Van Doorn zijn visie op de sector in de provincie Noord-Brabant en eind september komt Hans Alders met de resultaten van de landelijke dialoog over megastallen.

De SP doet daar nu een schepje bovenop. Tweede Kamerlid Henk van Gerven wil zelf van boeren horen hoe zij hun toekomst zien en heeft daarom een enquête op de website van zijn partij geplaatst.

Wat hoopt u te bereiken met dit onderzoek? Er wordt al zo veel onderzocht en gediscussieerd.
“De bedoeling is om boeren zelf de kans te geven om te zeggen wat zij op hun lever hebben. Wat zijn de problemen? Hoe moet het verder? De dialoog van Bleker (staatssecretaris van landbouw, red.) vind ik te beperkt; er spelen namelijk meer zaken dan alleen schaalgrootte. Het gaat om hoe boeren een boterham kunnen verdienen, hoe dierenwelzijn moet worden gewaarborgd en wat de invloed van de sector is op volksgezondheid en milieu. Met de uitkomsten hoop ik een verbinding te kunnen leggen tussen samenleving en boerenstand.”

Wat als de enquête een ander geluid oplevert dan uw partij voorstaat? Gaat u dan uw standpunten aanpassen?
“Het is moeilijk om die vraag te beantwoorden als ik nog geen resultaten heb gezien. Maar natuurlijk komt er niet precies uit wat de SP vindt, want dan zouden wij wel de grootste partij onder boeren zijn. Tegelijkertijd besef ik ook dat als er in de sector totaal geen draagvlak is voor onze standpunten wij er ook niet komen. Ik wil weten wat de grote vragen zijn waar ondernemers mee worstelen en hoe zij denken dat die moeten worden opgelost. Vervolgens gaan we bekijken wat wij daarmee kunnen doen.”

U bent geen voorstander van schaalvergroting. Toch stelt de commissie-Van Doorn: omvang zegt niets over duurzaamheid.
“Ik ben het in grote lijnen eens met de visie van Van Doorn, maar betwijfel of je dat kunt bereiken met schaalvergroting. Waarom zou een melkveebedrijf met honderd koeien moeten groeien naar tweehonderd om te verduurzamen? We zouden ook dingen kunnen doen in de subsidiesfeer, of aan de prijsvorming. Dat zijn ook ideeën die ik aan de boeren voorleg: schiet er maar eens op.”

Wanneer is uw project geslaagd?
“Ik hoop op ten minste honderden reacties, het liefst iets met drie nullen. Het is opvallend dat ik medewerking heb gekregen van LTO en ZLTO. Zij vereenzelvigen zich niet met de SP, maar vinden het wel van belang dat dit gebeurd; dat is natuurlijk heel prettig.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Beste SP,Deze lto en Zlto werken als spamfilter voor ongewenste reactie's en zijn goed in het beinvloeden van de burger en bange grote boer(dacht dat schaalvergroten en afhankelijkheid de oplossing is).Die moet je zeker mijden want deze zijn geen partij meer voor het echte kleinere gezinsbedrijf meer.Die vallen al jaren af door toedoen van de Banken en Periferie en overheid en de WUR.De kracht is er voor de gezinsbedrijven er al uit(fin.)Mostert na de maaltijd.Je zult grotere krachten moeten aanwenden om dit te keren.Een Referendum b.v.

Of registreer je om te kunnen reageren.