272 x bekeken

Remkes (IPO): dit is voor ons een heel lastig akkoord

Na bijna een jaar van harde onderhandelingen tussen staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) en de provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid ligt er nu eindelijk een akkoord. IPO-voorzitter Johan Remkes krijgt geen warme gevoelens van de afspraken, maar meer zat er volgens hem simpelweg niet in. ”Met minder geld meer doen is bezijden de financiële werkelijkheid.”

Een opvallend onderdeel van het akkoord: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt pas in 2021 afgerond. Was dat een eis van de provincies?
”Het probleem was simpel gezegd dat er bij het kabinet financieel geen enkele rek in zat. Dan moet je aan andere knoppen gaan draaien om de zaak enigszins behapbaar te maken; de realiseringstermijn was één van die knoppen. Soms is van Rijkszijde de indruk gewekt dat je met veel minder geld hetzelfde kunt doen, maar dat is natuurlijk ver bezijden elke financiële werkelijkheid.”

Gaat u het met dit budget redden?
”Wij hebben nadrukkelijk in dat licht een evaluatie-afspraak gemaakt voor 2016. De kans dat er dan financieel moet worden bijgeplust, is niet onaanzienlijk. Laten we niet vergeten dat het onmogelijk is om te voorspellen hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. Maar dit is voor de provincies een heel lastig akkoord, daar bestaat geen misverstand over. Wij zijn blij met de stevige verschuiving van verantwoordelijkheden, dat sluit aan op onze wens. Maar dat moet dan wel op acceptabele gronden gebeuren.”

Kunnen de provincies met dit akkoord aan de EU-eisen voor Natura 2000 voldoen?
”In een algemeen overleg met de Tweede Kamer heeft Bleker geroepen dat hij eventuele boetes uit Brussel bij ons wil neerleggen. Dat is natuurlijk de zaken op zijn kop zetten; als hij aan die eis had vastgehouden, was er nu geen akkoord geweest. Wij gaan in elk geval proberen om aan die EU-eisen te voldoen. Of dat lukt, weet ik niet. Maar er bestaat op dit punt ook een misverstand. Europa is namelijk geen wiskunde. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat deze discussie in meer lidstaten speelt, omdat de financiële vlag er op dit moment nu eenmaal anders bijhangt dan ten tijde van het maken van die afspraken.”

Het beheer van de EHS-gebieden wordt versoberd. Wat betekent dat in de praktijk?
”Dat is ook één van die knoppen waarover ik het had. Het betekent dat het Rijk niet zal gaan millimeteren of de provincies hun werk wel goed doen. Dat is nu de verantwoordelijkheid van de individuele provincies, die dit voor zichzelf moeten invullen. Overigens moeten de Provinciale Staten allemaal nog ja zeggen tegen het akkoord.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.