Redactieblog

354 x bekeken 2 reacties

Rapport dialoog megastallen brengt wat we al wisten

De maatschappelijke dialoog over megastallen is officieel beëindigd. Vrijdag presenteerde Hans Alders zijn bevindingen in het rapport Van mega naar beter. De visies zijn weinig verrassend; nagenoeg alle deelnemers aan de dialoog concluderen dat de veehouderij moet veranderen. Maar de vraag hoe, wordt ook in dit rapport niet beantwoord.

De bal over de toekomst van de veehouderij in Nederland ligt bij de staatssecretaris van landbouw. Hans Alders presenteerde vorige week zijn rapport Van mega naar beter naar aanleiding van de maatschappelijke dialoog over de toekomst van de veehouderij. Alders komt niet met een pasklare oplossing voor de sector, die kampt met zware maatschappelijke druk.

De megastallen-dialoog werd in het leven geroepen na meerdere burgerinitatieven tegen megastallen. In een maatschappelijk debat kon iedereen zijn visie geven op de toekomst van de veehouderij. Opvallend is dat uit de discussie met burgers, organisaties en bedrijven blijkt dat er bij de hervorming van de veehouderij ook een rol voor de overheid wordt gezien. De commissie Van Doorn, die een maand geleden met een visie op de veehouderij in Noord-Brabant kwam, wilde de duurzaamheidsslag maken onder regie van de sector zelf.

Alders vindt dat de overheid moet zorgen voor een stip aan de horizon waar naartoe kan worden gewerkt. ”Maak duidelijk aan de veehouderij: daar moet je aan voldoen”. En maak daar een resultaatverplichting van, geen inspanningsverplichting. Je moet het bindend maken op dat punt, we doen het niet alleen voor de liefhebbers”, zegt Alders stellig. Hij legt daarmee de vinger op de zere plek.

Dit voorjaar nog legde een speciale commissie van Kamerleden de opdracht om met een gezamenlijke visie over de toekomst van de veehouderij te komen neer. De meningen bleken te verdeeld om ook maar een grof beeld van de veehouderij op de lange termijn te geven. De roep om een pasklaar doel is groot, maar ook Alders weet hem nu niet te formuleren.
”Het was niet mijn opdracht om een advies te schrijven. Ik heb een verslag gemaakt van de discusssies en het is nu aan de staatsssecretaris of en op welke wijze hij dit laat meewegen in zijn beleid”, zegt Alders.

Daarmee liggen alle opties nog open: Henk Bleker kan ervoor kiezen om megastallen mogelijk te houden, maar hij kan er ook voor kiezen om een maximum omvang aan bedrijven op te leggen, al ziet er daar niet naar uit. De discussie over de maximale omvang van een bedrijf is omgevormd naar de discussie over de wijze waarop de veehouderij haar bedrijfstak mag uitvoeren.
Na een uitgebreide dialoog over de toekomst van de veehouderij trekt Alders de conclusie dat iedereen het erover eens is dat de veehouderij moet veranderen. ”Ook de sector zelf zegt: wij kunnen niet doorgaan op de huidige weg. ”Het is nu of nooit, dat vindt iedereen”, aldus Alders. De grenzen van wat burgers van de sector accepteren zijn bereikt.

Deze constateringen zijn weinig verrassend. Net als de reacties. De Partij voor de Dieren probeerde het rapport al vóór de presentatie onderuit te halen. De partij presenteerde twee dagen voor het verschijnen van het rapport een onderzoek waarin zij concludeert dat 90 procent van de burgers nog nooit van de maatschappelijke dialoog heeft gehoord, laat staan te hebben deelgenomen.
Alders legt de kritiek naast zich neer: er is veel moeite gedaan om zoveel mogelijk meningen te inventariseren. Hij betwijfelt of grotere deelname tot andere conclusies zou leiden.

Reacties

Groenlinks concludeert dat het rapport Bleker ertoe dwingt de veehouderij om te vormen. SGP is positief dat de veehouderij beseft dat doorgaan op de huidige weg geen optie is .”Het biedt een basis om zij-aan-zij vooruit te kijken”, aldus de partij.

CDA stelt aan de hand van het rapport dat Nederland niet af wil van de veehouderij. LTO Nederland en varkenshoudersvakbond NVV staan achter de bevindingen van Alders. Frits Mandersloot van LTO Noord zegt dat de ontwikkeling van de sector niet mag stranden op degenen die niet mee willen of kunnen.

Milieudefensie heeft vooral bezwaar tegen de wijze waarop de dialoog is gelopen. ”De veehouderij kon het debat over megastallen niet winnen. Op slimme wijze werd toen de focus van het debat verlegd: schaalgrootte doet er niet meer toe”, concludeert Klaas Breunissen, campagneleider Voedsel bij Milieudefensie in een opiniebijdrage in Trouw. Breunissen stelt dat de maatschappelijke dialoog begonnen is om de acceptabele omvang van een veebedrijf te bepalen, maar de schaalgrootte verdween naar de achtergrond. ”Deze verschuiving van focus lijkt niet toevallig te zijn geweest. De vrienden van de intensieve veehouderij hebben hun knopen geteld. Zij constateerden dat de weerzin van de bevolking tegen megastallen diep zit en niet overgaat”, aldus Milieudefensie.

Breunissen analyseert dat de veehouderij daarom de aandacht heeft verlegd naar dierenwelzijn, milieu en gezondheid, om hiermee groeimogelijkheden onder voorwaarden mogelijk te houden.
Milieudefensie blijft de omvang van een bedrijf belangrijk vinden. ”Hoe groter de stal en hoe meer dieren, des te groter de concentratie van milieuproblemen: meer mestproductie, meer ammoniak”, aldus Breunissen.

Commissie-Van Doorn

Vanuit de veehouderij blijft de stelling dat de omvang niets zegt over de prodcutiekwaliteit.
Het rapport Alders heeft een mooi overzicht gegeven van de standpunten die al bekend waren. Dat er een oplossing moet komen, is duidelijk. Maar iedereen was meer gebaat geweest bij een pasklare oplossing dan bij de constatering dat er iets moet gebeuren.

Wat dat betreft lijkt de commissie-Van Doorn met het convenant tussen ketenpartijen over duurzaam vlees een belangrijkere stap dan deze dialoog.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    In het bewuste Rapport-Alders wordt ontzettend veel relatie gelgd naar al bestaande rapporten van velen , als ze maar positief zijn over een verdere ontwikkeling en schaalvergroting. Er zijn echter ook rapporten die hier haaks tegenover staan. Waarom mis ik die ?? Meerdere personen zijn ook gewoon in bezit van vertrouwelijjke rapporten van ministerie inzake voedselveiligheid en veehouderij . In o.a. dat rapport van het ministeriie wordt een directe relatie gelegd met de gelden die illigaal verdiend worden , weer worden geinvesteerd en derhalve een geldelijkje doorwerrking hebben in de bovenwereld.??????? Waar zijn we tocjh allemaal mee bezig. Indien de heer Alders niet over het genoemde rappoirt beschikt kan ik zorgen dat hij het ontvangt.

  • no-profile-image

    Hans Alders kan makkelijk stellen dat hij zijn bevindingen in een rapport weergeven, maar dan heeft Hans 2 mogelijkheden. 1 Hans geeft aan hoe verder, waarbij conclusies mogen. 2 Bij het niet vermelden van hoe verder dan ook geen conclusie.

Of registreer je om te kunnen reageren.