Redactieblog

Nederland wil innovatie, Duitsland kiest voor gründlich

De voorbereidingen voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) zijn in volle gang. In oktober komt Eurocommissaris Dacian Ciolos met zijn plannen voor het nieuwe beleid tot 2020.

Nederland en Duitsland kwamen vorige week bijeen om elkaars standpunten te peilen. De visies komen op grote lijnen overeen, maar er zijn verschillen.
In Brussel wordt volop gewerkt aan de plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB), dat in 2014 van kracht wordt. Dit najaar komt Eurocommissaris Dacian Ciolos met concrete wetgevingsvoorstellen voor het nieuwe GLB.

In de aanloop naar de voorstellen wisselden vertegenwoordigers van ministeries en de voedselketen uit Nederland en Duitsland vrijdag in Bonn van gedachten. Duitsland en Nederland blijken het op veel punten eens. Ze zijn beide voor liberalisering van de markten, geen herinvoering van gekoppelde steun en verdere verduurzaming van de landbouw.

Toch zijn er nog verschillen. Duitsland kiest voor een gedegen weg van behoedzaam verder ontwikkelen van de sector, waarin het beleid dit ondersteunt. Duitsland lijkt vooral te willen voorkomen dat hetgeen bereikt is verloren gaat. Nederland kiest voor een andere strategie, die door sommige Duitsers als moedig wordt bestempeld. Nederland heeft innovatie en onderzoek hoog in het vaandel. Op deze manier wil Nederland de sector vergroenen, waardoor er duurzamer geproduceerd wordt. Op deze manier wil Nederland voldoen aan de verplichte vergroening van de sector, zonder dat de landbouw daarvoor moet extensiveren.

”Bijvoorbeeld met precisielandbouw kun je veel efficiënter met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen omgaan. Dat is ook een vooruitgang”, geeft LTO-voorzitter Albert Jan Maat als voorbeeld. De Duitse staatssecretaris Robert Kloos van landbouw noemt de Nederlandse denkrichting interessant. Hij vindt dat binnen Europa flexibel moet worden omgegaan met de wijze waarop lidstaten hun landbouw vergroenen.

Het Duitse Bauernverband, de zusterorganisatie van LTO, voorziet dat het beleid niet moet worden omgegooid, maar verder moet worden ontwikkeld. Vice-voorzitter Werner Hilse benadrukt dat het beleid nu verder gaat dan primaire landbouw. Het gaat ook over voedselzekerheid, milieu en platteland. ”Het vraagt wel een betere uitleg naar de geïnteresseerde burger”, aldus Hilse.
Tot een gezamenlijk standpunt kwamen de lidstaten bij het overleg niet. De Nederlandse directeur-generaal van het ministerie van landbouw, Hans Hoogeveen, constateert dat er in ieder geval meer begrip is voor elkaars standpunten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.