Redactieblog

1 reactie

Mestdebat dreigt herhaling van zetten te worden

Het debat over het nieuwe mestbeleid dreigt woensdag vooral een herhaling van zetten te worden. Kamerleden gebruiken het algemene overleg om de laatste punten onder de aandacht de staatssecretarissen Henk Bleker (landbouw) en Joop Atsma (milieu) te brengen.

De visie op het vijfde actieprogramma nitraat, die Bleker eerder had aangekondigd voor september, is nog niet gepresenteerd. In augustus stuurde Bleker een uitstelbrief met daarin de mededeling dat zijn visie op het mestbeleid na 1 september zou komen, in plaats van daarvoor.

Een plan waar het nieuwe mestbeleid naar toe moet, ligt dus nog niet op tafel. Bleker heeft zich al wel positief uitgelaten over het tienpuntenplan van CDA, VVD en PVV. Hierin staat onder meer dat mineralenproductie voortaan gekoppeld moet worden aan grond.

VVD-Kamerlid Janneke Snijder bracht samen met partijgnoot René Leegte maandag nog een werkbezoek aan de mestraffinage-installatie op het bedrijf van de familie Hilhorst in het Drentse Noord-Sleen. Op het bedrijf wordt uit mest onder meer groen gas, droge organische stof en een stikstofconcentraat gewonnen. ”Dit is een mooi systeem dat op bedrijfsniveau kan worden toegepast. In het debat over mestwetgeving van woensdag wil ik ook aandacht vragen voor deze en andere mestverwerkingsalternatieven, naast de standaard vergistingsinstallatie”, aldus Snijder. De politica wil verder toe naar een meer flexibele uitrijdtermijn voor mest en regionormen voor fosfaatgevoelige gronden.

CDA-kamerlid Ger Koopmans vindt dat er haast moet komen met het toestaan van het gebruik van kunstmestvervangers. ”Het is goed voor de boer en goed voor het milieu”, aldus Koopmans. Zeker met het dreigende tekort van fosfaat op de wereldmarkt en het overschot aan fosfaat in dierlijke mest vindt Koopmans dat er snel structurele regels moeten komen voor het gebruik van verwerkte mest als kunstmestvervanger. ”Het toestaan van pilots lijkt een alibi om het niet structureel te regelen.”

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het mestbeleid. Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw had maandag zijn plannen voor het nieuwe actieprogramma van de nitraatrichtlijn nog niet kenbaar gemaakt.

PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi benadrukt dat er haast moet komen met het Programma Aanpak Stikstof. ”Als er nu niks gebeurt, is er zo weer een jaar voorbij. Het gaat een beetje zoals bij de Natuur. Staatssecretaris Bleker roept van alles, maar ik heb er nog weinig van gezien.” Jacobi vindt tevens dat er voor speciale gebieden, zoals de Friese Wouden, een speciale regeling moet komen voor bovengronds uitrijden van mest. Nu gebeurt dat in pilot-vorm. ”Bij mest wordt vooral naar milieu gekeken, maar je moet ook naar natuur kijken. Voor vogels en planten is het soms beter om op een andere manier te werken. We moeten meer in kringlopen gaan denken”, vindt Jacobi.

Eén reactie

  • no-profile-image

    schapenboer dr.

    Jacobi, neem bij je kringloop denken dan ook direct de uitrijtermijn voor ruige mest mee!!

Of registreer je om te kunnen reageren.