Mestafzet zwakke schakel

agd.media
Staatssecretaris Henk Bleker wil de veehouder niet voorschrijven hoeveel dieren hij mag houden. Als die de overtollige mest maar verantwoord afzet.

Deze stellingname in het voorstel voor nieuwe mestbeleid past bij de bewindsman. Echt revolutionair is het echter niet. Het idee is oud, en is recentelijk weer door landbouworganisaties, met ZLTO voorop, aangedragen. Nieuw is de verplichting om de mest te verwerken of te exporteren.

Toch zitten er nog een paar angels in het voorstel. Brussel wil de verwerkte mest nog niet als kunstmestvervanger toelaten. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers oppert de rol van Nederland hierin als ’gidsland’. Dit hebben we lang niet meer gehoord in veehouderijkringen. Nederland moet de voorloper worden als het gaat om verwaarding van mineralen uit dierlijke mest.

Verplichting tot mestverwerking zorgt voor zekerheid van aanvoer bij verwerkers. Daar liepen initiatieven in het verleden nogal eens op stuk. De angel van de problematiek zit alleen niet in de aanvoer, maar in de afvoer van de verwerkte mest. LTO en het ministerie stellen klakkeloos dat hier markt voor is. Maar dat is tot nu toe niet gebleken. De veehouderij in Nederland is zeer inventief. Als met mestverwerking geld verdiend kon worden, had ze dit al lang gedaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.