Kamer worstelt met goede smaak in debat veehouderij

Burgers klagen vaak dat politici er maar wat op los kletsen. Een vooroordeel, want in de Tweede Kamer wordt hard gewerkt. Toch staat de boog niet altijd gespannen, bleek deze week in de landbouwcommissie.

Woensdag en donderdag is het weer zo ver: de Tweede Kamer viert dan zijn jaarlijkse hoogmis. De Algemene Politieke Beschouwingen zijn tegelijkertijd het officieuze startsein en het hoogtepunt van het parlementaire jaar. Naar aanleiding van de kort daarvoor gepresenteerde Miljoenennota kruisen de minister-president en de fractieleiders van alle partijen de degens met elkaar over de meest uiteenlopende onderwerpen. Met alle schijnwerpers gericht op de plenaire zaal is iedereen doorgaans in topvorm en valt er voor de liefhebber van het politieke spel veel te genieten.

Hoe anders was het de afgelopen week in Kamer. Net terug van het reces was een aantal parlementariërs van de landbouwcommissie duidelijk nog met zijn hoofd bij de vakantie.
Woensdag stond een spoeddebat met minister Piet-Hein Donner (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) op de agenda over vermeend machtsmisbruik bij de verlening van vergunningen voor veehouderijbedrijven. Maar in plaats van een boeiend gesprek ontstond een weinig frisse discussie.

Het begon er al mee dat het eigenlijke onderwerp van het debat raakte ondergesneeuwd. De Partij voor de Dieren wilde het namelijk ook hebben over het tijdelijke moratorium op megastallen, de SP over de bevindingen van de Commissie-Van Doorn en PvdA over het gebrek aan inspraak van burgers. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet trachtte de discussies bij te sturen, maar slaagde daar nauwelijks in. Het resultaat was dat geen van de parlementariërs de moeite nam een vraag te stellen aan Donner, die er daarmee voor spek en bonen bij zat.

Begrijpelijkerwijs uitte CDA-er Ger Koopmans, van wie dit debat niet had gehoeven, in zijn bijdrage zijn ergernis hierover. Minder begrijpelijk echter was zijn vraag aan het kabinet over de gang van zaken rondom het bestemmingsplan van de Schuitenvaart in Etten-Leur te onderzoeken. Was daar eigenlijk wel alles netjes verlopen? Of is er sprake geweest van voorkennis? Dat in dit gebied Thieme en haar echtgenoot een aantal woningen bouwen, is natuurlijk geen toeval.

De twee bewindslieden lieten vervolgens geen twijfel bestaan over wat zij van het niveau van het debat vonden. Met name Donner had geen goed woord over voor de opstelling van de Kamer. “Het is mogelijk dat sommige partijen het niet eens zijn met de uitkomst van besluitvorming, maar dat is geen reden om de integriteit van het bestuur in geding te brengen”, zei hij. Met name Thieme kreeg er van langs, omdat zij haar beschuldigingen niet met bewijzen kon staven. Niet lokale bestuurders, maar de voorvrouw van de PvdD bracht daarmee schade toe aan de integriteit van bestuurders, aldus een erg kritische Donner.

Hoewel zware woorden horen bij het debat, draagt een opvoering als deze niet bij aan het toch al beperkte vertrouwen van de burger in de politiek. Nog een paar nachtjes slapen en dan staan de Algemene Politieke Beschouwingen op de agenda. Het is te hopen dat de Kamerleden die volgende week het woord voeren dan wat wakkerder zijn.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.