Redactieblog

Kamer mist Dierenbescherming in convenant Van Doorn

Tweede Kamerleden zien het rapport van de Commissie Van Doorn over de toekomst van de veehouderij over het algemeen als belangrijke bijdrage in de discussie over de toekomst van de intensieve veehouderij. Toch zijn er kritiekpunten op het stuk.

CDA en Christenunie zijn teleurgesteld dat de Dierenbescherming en de milieuorganisaties zich niet hebben aangesloten bij het convenant van de Commissie Van Doorn over de toekomst van de intensieve veehouderij.

Ger Koopmans van het CDA noemt het een gemiste kans. ”Alle partijen doen mee, behalve de Dierenbescherming en de milieuorganisaties. Het lijkt een politieke keuze, want wie kan er nu tegen zijn dat al het vlees in de schappen duurzaam is”, aldus Koopmans, die positief is over het convenant waarin de hele keten vanaf de voerleveranciers tot de consument is vertegenwoordigd.

Esmé Wiegman van ChristenUnie vindt het ook jammer dat de Dierenbescherming en de milieuorganisaties het convenant niet hebben getekend, omdat er geen maximum omvang van stallen in worden genoemd. ”Het gaat ook niet om de omvang van de stal, maar het gaat er om wat er in de stal gebeurt, op welke manier worden de dieren gehouden”, aldus Wiegman. Door het brede draagvlak binnen de sector ziet Wiegman het advies van de Commissie Van Doorn als grotere waarde dan de maatschappelijke discussie over megastallen van het ministerie.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven benadrukt dat concrete cijfers over het aantal dieren per bedrijf niet standaard een oplossing biedt. ”Als je via innovaties de situatie voor het milieu, volksgezondheid, dierenwelzijn en inpasbaarheid in de omgeving kan verbeteren, kan ik niet tegen grotere bedrijven zijn. Dan zijn harde grenzen van aantallen dieren ook niet uit te leggen”, aldus Van Veldhoven. Ze vindt het idee dat er in 2020 alleen nog duurzaam vlees wordt geproduceerd in Nederland positief. ”De Nederlandse veehouderij moet gaan voor een kwaliteitsproduct.”

Rik Grashoff (GroenLinks) begrijpt dat de Dierenbescherming en milieu-organisaties niet hebben getekend. ”Je moet niet alleen naar bedrijfsomvang kijken, maar het speelt zeker een rol.” Hij ziet in het rapport meerder aanknopingspunten om de veehouderij te verbeteren. Hij noemt het statement om in 2020 alleen nog duurzaam vlees te hebben een keerpunt. ”Het punt dat deze discussie landelijk moet worden opgepakt ondersteun ik volledig.”

Grashoff is positief dat de commissie de aanpak van het antibioticagebruik hoog op de agenda zet en dat aandacht is voor de rol van de supermarkt in de slag naar een meer duurzame productie. Grashoff mist echter de rol van de overheid in het rapport van Van Doorn. ”Zij zijn nodig om de ondergrens van de sector via wetgeving te stellen”, aldus Grashoff. Zijn visie staat daarmee tegenover die van Janneke Snijder van de VVD. Zij vindt dat de overheid zich niet te veel moet bemoeien met de oplossingstrategie van de Commissie Van Doorn.
”In het convenant zitten alle betrokken partijen aan tafel. Wie zijn wij dan als overheid om ons er nog mee te bemoeien?”, aldus Snijder. Ze vindt het advies van de commissie Van Doorn een goede aanzet voor de discussie over de toekomst van de veehouderij. ”Ze hebben echt durf getoond om alle aspecten van de veehouderij te benoemen. Dit zuidelijke convenant kun je niet loskoppelen van de landelijke discussie over megastallen”, vindt Snijder.

Het ministerie van landbouw vindt het advies van de commissie een waardevolle bijdrage in de discussie over de megastallen. ”Het is goed dat de sector achter dit advies staat. Maar het geluid van de sector is niet het enige dat wordt meegenomen in de discussie over de megastallen”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren reageert negatief op het plan. ”Op geen enkele wijze heeft Van Doorn aangegeven dat transitie naar plantaardige eiwitten noodzakelijk is om doelen te bereiken”, twittert de politica. Omdat de Dierenbescherming, Natuur en Milieu en de Brabantse Milieufederatie het convenant niet hebben getekend voorziet Thieme dat krimp van de veestapel taboe blijft.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.