Boerenblog

23 reacties

Het verbond van Den Bosch

De commissie Van Doorn geeft een concrete aanzet om van denken naar doen te komen. Voor het eerst ligt de focus op de consument.

De commissie Van Doorn heeft haar rapport uitgebracht. Een lange titel: Al het vlees duurzaam, een doorbraak naar een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij in 2020. U denkt misschien: weer een rapport, na de toekomstvisie van Wijffels, de veehouderijdialoog van Veerman en aantal convenanten van Verburg.

Geen vergezicht

Dit rapport is anders. Nu geen abstracte vergezichten of intellectuele denkbeelden, maar een concrete aanzet om van denken naar doen te komen. Een procesbeschrijving voor duurzaam vlees in 2020. Dat vind ik winst. Van Doorn kiest duidelijk voor de markt als aanvliegroute. Hij begint bij de retail en de foodservice. Dat is belangrijk. Zij zijn immers de eerste schakel naar de consument. Daar moet het starten. Met een focus alleen op de veehouder kom je er niet. Die kan het in zijn eentje niet. Nee, de focus moet op de consument en van Doorn zet die focus daar. Dat is voor het eerst. Daar ben ik tevreden over.

Dier staat centraal

In het rapport geen uitputtende beschrijving van duurzaamheid. Gelukkig, want daar kunnen we niet zoveel mee. Van Doorn stelt het dier centraal. Daar moet ook de Dierenbescherming tevreden mee zijn. Ik deel dat uitgangspunt. Welzijn voor het dier, welzijn voor de consument en welzijn voor varkenshouders. Deze drie w’s heb ik eerder genoemd. Ze zijn leidraad in ons handelen.
Van Doorn legt ook nadruk op kwaliteit en borging. Ketencertificering versterken is zijn devies. Geen twijfel: gezond vlees in het schap en over volksgezondheid geen discussie. Vanaf 2012 stoppen met preventief gebruik van antibiotica. Alleen zieke dieren behandelen en derde en vierde generatie antibiotica reserveren voor humaan gebruik. Prima. Het laatste heeft de varkenssector, als eerste veehouderijsector, al in het masterplan Verantwoord gebruik van antibiotica opgenomen. De vereniging van farmaceutische bedrijven dreigde echter met een stap naar de rechter in verband met de mededingingswetgeving. Dus is dit iets wat de overheid moet bevestigen. Vervolgens kunnen wij via IKB controleren.

Burger niet langs de zijlijn

Van Doorn gaat ook in op het wankele draagvlak dat de intensieve veehouderij heeft bij burgers. Zijn advies: betrek burgers bij de veehouderij. Laat ze niet aan de zijlijn staan. Ze mogen niet verder vervreemden van de veehouderij. De uitdaging is om te komen toe een gezamenlijke dialoog. Wat kan wel en wat kan niet? Ook LTO denkt erover na hoe dat invulling te geven.
Het advies van Van Doorn gaat over de binnenlandse markt. Ik ben ervan overtuigd dat ook dit advies een internationale uitstraling zal hebben. Als voorbeeld hiervan gold het castratiedossier. Als Nederland begint, heeft dat een uitstraling naar de internationale markt. Deze kansen moeten we benutten. Die uitdaging moeten we oppakken.
Veel partijen, waaronder LTO en NVV, hebben het rapport ondertekend. Het is een goede zet om het rapport om te smeden naar een verbond. Niet het zoveelste rapport in de boekenkast. Deze werkwijze dwingt iedereen, ook ons, om na te denken en discussie te voeren. Dit heeft scherp gemaakt waarvoor we tekenen.

Landelijk en Limburg

Het verbond van Den Bosch is gekoppeld aan de provincie Noord-Brabant. Het rapport heeft echter een duidelijk landelijke uitstraling. In Limburg is er de verklaring van Roermond. Ook die provincie werkt aan een duurzame veehouderij. De verklaring is met minder tam-tam gepresenteerd; Limburg werkt stil door. Met Van Doorn kunnen de Limburgers hun voordeel doen.
De verdere invulling van een duurzame veehouderij moet via een proces van onderop gebeuren. Een discussie van mensen. Niet van de politiek. Volgens mij zijn het de mensen die er toe doen. Boeren en burgers moeten samen uitmaken wat en hoe ze de veehouderij willen zien in het landelijk gebied. Uiteindelijk is het dan de politiek die dat in besluitvorming moet uitvoeren.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  kleine prutsvermeerderaar

  Is er al en reddingsplan voor de kleinere gezinbedrijven want dat is wat de consument wil en deze kunnen maatregelen/masterplan ook wel aan.Eerst de ingepikte marges terugbetalen graag.Lto en Nvv moeten zich schamen samen met de Banken en overheid.Eerst de kleintjes uithollen(via periferie) en nu mooi weer spelen.Hoe groter het meer het commerciele belang gaat overheersen hoe groter de kans op incidenten en dwaalspoor strategie voor de burger/consument op blauwe ogen foldervlees. Goedkope volksmennerij over de rug van de Nvv en Lto leden die niet wilden opschalen om juist dit plaatje wilden bewerkstelligen en niet afhankelijk van de commercieele periferie te worden.Het slagveld wordt zo wel erg groot met overdreven maatregelen die het dwaalspoor en fraude wel erg makkelijk maken.Alleen om de periferie grootmachten en Wetenschap landbouw over te houden."Vlees maakt hufterig" een stukje van een betrouwbare wetenschapper zegt al genoeg.Wanner worden de boeren eens wakker met de woorden van /v Doorn Heilloze weg om de sanering recht te praten.Vleesmaffia

 • no-profile-image

  kleine prutsvermeerderaar

  O ja,er is maar een manier om duurzaam varkens te houden @Annechien,want jij bent zelf wel op de goede weg(grondgebonden).Je moet de SKAL voorwaarden eens lezen en op de bedrijven voor de binnenlandse markt laten toepassen.Dat zijn pas echte strikte maatregelen waar het varken nog varken en soms moet een varken een mild virusje ondergaan en geldt de natuurlijke selectie net als bij boeren op eigen kracht zonder teveel kunstgrepen en echte transparantie en overschotten landbouw in stand te houden.Voor de rest van grootschalige exporterende varkensboeren(partijdige periferie) onder verbond van den Bosch dictatuur mogen dan onder dit verband de exportmarkt(import van veevoer is niet duurzaam te praten en is geen fair trade) in Europa bedienen.Zo kun je de bijna uitgespeelde kleine gezinbedrijven hieronder ook weer levensvatbaar maken.Opzettelijke Tweedeling met de juiste financiele randvoorwaarden(prijsgarantie).Goed voor de periferie en Nederlandse bewuste consument en belastingbetaler.Goed voor de jonge elan die nog boer willen zijn/worden en de oudere stallen nog nuttig te maken(is duurzaam)Wie faciliteerd de Rabo?of de overheid.

 • no-profile-image

  Charly's Devil

  Je kan wel kritiek hebben, maar te hard van STAPEL lopen is deze week wel degelijk afgestrafd. De hufterigheid van deze onderzoeker in Tilburg is door zijn eigen collega's naar buiten gebracht. En ja hoor, de man is uit zijn ambt en te kak gezet. Nu heeft de farmaceutische industrie laten zien in hun reactie waar het allemaal om draait: Knaken verdienen, ook al is het ten koste van de klant intensieve veehouder en indirect de consument. Ja, de lobby van die gasten kan nog lastig worden om de intensieve veehouderij en de melkveehouderij antibioticavrij te krijgen. Maar als je de consument als kracht gebruikt, zal de politiek wel zwichten. De intensieve veehouderij grondgebonden maken, is wel leuk, maar een doodlopend spoor voor vele Nederlandse en Belgische en Franse intensieve bedrijven. Het zal bij de natuurafdeling van het ministerie van ELI wel oproepen tot produceer daar waar de consumenten zijn. Ja, dan moeten we ook hier auto's gaan maken in Nederland en er geen één importeren. Ziet u dat al gebeuren? Ik niet, dus hou de CLM ook eens bij de werkelijkheid met hun ideeën. Nog moet mij één ding van het hart. In bijna alle sectoren wordt voor het gebruik van energie belasting betaald, behalve in de luchtvaart. Op het gebruik van kerosine wordt geen accijnzen geheven. En als je ziet hoe explosief deze sector is gegroeid en de afvalstoffen tot op 10 kilometer hoogte zo maar in ons leefmilieu kunnen uitblazen, dan vraag ik mij af, waarom kan die elitegroep die 5 keer per jaar op vakantie gaat, of die het verdomd om van de moderne communicatietechnologie optimaal gebruik te maken niet meer belasting geheven worden. Ook al is het maar om het reizen per vliegtuig te ontmoedigen, zoals het onnodig gebruik van de auto en het gebruik van aardgas wordt ontmoedigd door energiebelastingen en accijnzen. Bovendien is het reizen buiten onze lands- en EU-grenzen nadelig voor onze economie.

 • no-profile-image

  varken

  zo het is toch niet normaal we zijn nog niet in 2013 maar beginnen nu al te zeuren over 2020.
  wie moeten we nu een geweer tegen het hoofd zetten de minister of de vertegenwoordigers van ons. wel bekend als de heer zwanenburg en mevr. ten have.

  ik vind het langs de ratten af om daar nu al weer over te beginnen.
  laten we het eens rustig aan doen en maar eens kijken hoeveel van de varkenshouderij er over is over 2 jaar.

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Ik vraag me af wat voor effect imago verbetering heeft op de prijs van varkensvlees. Persoonlijk denk ik dat er geen imago verbetering komt zolang de meeste vleesvarkens op beton worden afgemest en alleen daglicht zien als ze naar de slachterij worden afgevoerd.
  De export van varkensvlees wordt vast niet beter door te zeggen dat het vanaf 2020 allemaal duurzamer en diervriendelijker wordt. Gesteld dat er een imago verbetering komt dan leidt dit nog niet niet tot hogere prijzen. Opnieuw laten mevr. te Have en de LTO zich misleiden door een rapport dat om de werkelijkheid heen draait.
  DE prijs van varkensvlees (al dan niet duurzaam geproduceerd) wordt bepaald door vraag en aanbod en nergens anders door.

 • no-profile-image

  arie.zevenhuizen

  Al gaan we varkens produceren met gouden staarten,dan nog wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod,en dat zal nooit veranderen.De balans is volledig weg in Nederland tussen biggenproductie en de vleesvarkenshouderij.Het volgende probleem is de slachtsector.Net over de grens is een 24 uurs economie ontstaan in de slachtsector,daar kunnen wij in Nederland niet tegenop ,het is een kostenwedloop geworden, en daar doen wij dapper aan mee,door veel van onze varkens daar heen te brengen,opdat ze daar iets meer opbrengen !? Het gevolg is dat op het moment dat er iets gebeurd ons hetzelfde kan overkomen als in de glastuinbouw.Wat we wel goed kunnen is eenieder de schuld geven van de lage prijzen,maar ik weet niet beter,als je met een vinger wijst,wijzen er drie naar jezelf!

 • no-profile-image

  Hendrik de broer van Gait

  Juist Arie, vraag en aanbod bepalen de prijs. Als je dan de belangen van de varkensboeren wil behartigen dan moet je dus daar op inspelen.

 • no-profile-image

  Jopie snel

  De aandacht wordt weer verlegd naar over 10 jaar maar laten LTO en NVV zorgen dat de boer van vandaag ook morgen nog bestaat en zorgen dat ze de laatste € 0,20 bij de retail ophalen.Steeds maar overleggen en lullen tot je er bij neer valt.Annechien heeft zo te zien geen contact met haar achterban(regio`s) want daar broeit `t wel.Sta op en doe eens wat voor mensen die jou aan `t vreten houden met contibuties van € 800,- en meer waar ze niks van terug zien

 • no-profile-image

  Annechien ten Have Mellema

  Jopie, je wordt op je wenken bediend. Maandagavond hebben we een bijeenkomst voor de vertegenwoordigers varkenshouderij vanuit de afdelingen. Dan worden al deze zaken besproken. Direct contact met de achterban. Vraag je afdelingsbestuur en kom ook maar mee.

 • no-profile-image

  boer harms

  Ik heb zo mijn twijfels over het verbond van Den Bosch gezien de volgende recente ervaring. Sinds kort hebben we glässer onder de biggen. daarom zeugen 2x gaan enten in de dracht. Blijkt inmiddels dat we toch niet zonder medicijnen kunnen (vanaf 2 wkn na spenen kontinu OTC) kosten € 0,20 / big.
  Vanwege dierdagdoseringen overwegen we de biggen ook te gaan enten met Porcillis Glässer, kosten € 1,30 per big...... Duitse afnemer doet moeilijk en heeft liever OTC.... als een enting.
  Onze biggenprijs is nu al niet toereikend en volgens verbond van Den Bosch moet ik dan eigenlijk kiezen voor weer een dikke € extra of te wel er weer een ton achteraan gooien....
  Dan is het toch verleidelijk te kiezen voor verhogen van de dierdagdoseringen.
  Waarom dit relaas: Wat heb ik aan een gedachtengang m.b.t. 2020, ik moet eerst 2012 zien te halen.....

 • no-profile-image

  kleine prutsvermeerderaar

  Misschien moet je de entstof eens laten kontroleren of er geen bewust geen milde ziekteverwekkers in opgelost zijn?Al zoveel entingen in de zeug,nu nog in de big.Komt bekent voor was in goede tijden de oplossing voor dure Duitse big en Handel.Je kunt ook alle entingen weglaten,want het is toch exportmarkt,je mester is er mee eens dus bepalend+ het verbond v. Den Bosch praat niet over de exportmarkt.Scheelt een hoop werk.Antibiotica weglaten in de kraamperiode en om de 14 dgn 3 dgn OTC in het water.3 doseringen max per big is voldoende.Niet voor de muziek uitlopen want wat houden we over een jaar nog over?Een ziekte uitbraak is goed voor de handel,of een filter op je stal en spf is de garantie,tijdelijk leegdraaien en opnieuw opstarten en uitbreiden met nieuw plannetje is ook een optie(zie verbond v Den Bosch,250 zeugen per V.A.K.=zorg voor big en vrije tijd voor boer).De Rabo doet niet moeilijk.

 • no-profile-image

  Ananta

  Als ze de consument dan maar goed voorlichten.
  Transparantie graag over wat er in die stallen allemaal gebeurd..
  Anders zijn Verbonden ook niets waard!
  De boeren verkopen dieren, als ze dan dan zo graag doen dan wel transparant.
  Duidelijkheid via de pers/media e/d.
  Te belangrijk..
  Voor ons hoeft het al lang niet meer, dieren eten. Zeker niet als het met zoveel dierenleed als van de t.t. te paard gaat!

 • no-profile-image

  Woopie

  En ik lus nog wel een steak.

 • no-profile-image

  Biggenfokker

  Even een vraag niet over dit aan annechien, ik hoor in het overleg wat er pas heeft plaatsgevonden dat het niet zo slecht is met de varkens als er gedacht wordt!!!
  Ik weet het niet maar ik kom 13 € per big te kort en alle vermeerderaars die ik spreek ( ook oudere ) zeggen dat ze zulke verliezen nog nooit meegemaakt hebben. Behalve in 1998 dan.
  Elke vermeerderaar denk bij zich ben ik dan alleen diegene die het fout doet dat ik bergen geld te kort kom??
  Van wie komt dit af dat het niet echt slecht is?
  Als lto en nvv kun je het hier toch niet mee eens zijn.

 • no-profile-image

  Woopie

  Bedrijfsgroei in mega veel dieren toch niet hé?
  Dat willen wij niet meer, de burgers willen dat niet meer vanwege al het leed.

 • no-profile-image

  Woopie

  Ja, we lusten wel een Vegastickkie!

 • no-profile-image

  Woopie

  Nee liever een echt steak, sappig rood.

 • no-profile-image

  iemand

  Biggenfokker, of wie je ook bent het is zielig, de reacties van Woopie te manipuleren, of weet je niet wat dat woord betekend?

 • no-profile-image

  Woopie/Luna

  Onzin reacties bedoel je.

 • no-profile-image

  denk eens na

  Annachien je maakt regelmatig wereld reizen, Verdiep je maar eens in de handel wij krijgen door jouw collega daan van vion extra kostprijs verhoging terwijl 60 % van onze varkens geexporteert moeten worden.
  Ik ben voor iedere dier/milieu vriendelijkere markten maar dan moet het wel uit de markt komen en niet verplicht worden want dan kun je nooit een meerprijs beuren dus is het meer voor het zelfde geld en dus minder, en moet je nog harder werken
  Dus als je voor alle varkenshouders iets wilt doen europesche regels en als de supermarkten uit nl extra eisen hebben dan ook extra betalen

 • no-profile-image

  Roofdier Mens

  Als je zegt dat je nog wel een steak lust van het varken, dan heb je totaal geen verstand van vlees. Voor de duidelijkheid: Steak is rundvlees. Zelfs een grote retailer uit Duitsland probeert ons steak te verkopen. Maar gelukkig zag ik op tijd dat het varkensvlees was. De echte steaks lagen een vak verder.

 • no-profile-image

  Woopie

  Ik weet het verschil, heb varkens en koeien en een eigen slachterij :))))

 • no-profile-image

  Uit de Ether..

  Ja, als de consument het voor het zeggen , zou krijgen zou het gauw afgelopen zijn met het dierenleed en alles wat daarmee samenhangt!
  Vooraleerst zullen de megastinkboeren transparantie moeten tonen.
  Les 1, hoe gaat met om met de fok!

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.