Boerenblog

29 reacties

Eindelijk, een mestakkoord!

Het is zover, er is een mestakkoord. Mestverwerking wordt verplicht. Mineralen moeten van een kostenpost een opbrengstenpost worden. Als dit lukt, is een historische stap gezet.

Het is zover! Er is een mestakkoord. “Wij gaan mest weer een ‘normale geur’ geven”, zei staatssecretaris Bleker gisteren tijdens ons overleg. Ook staatssecretaris Atsma was bij dit overleg aanwezig. Op zich al uniek om twee staatssecretarissen gelijktijdig aan tafel te hebben. Na stevige onderhandelingen ligt er een ingrijpende verandering van beleid. Een echt vernieuwend hoofdlijnenakkoord voor toekomstig mestbeleid. Er is duidelijkheid gekomen over deze langslepende kwestie. Na meer dan 20 jaren lijkt het erop dat we gestructureerd gaan werken aan de oplossing van ons mineralenoverschot.

De aanpak loopt langs drie sporen:
1. Er komt een verplichting voor bedrijven met een mineralenoverschot om de mest te gaan verwerken. Het maakt niet uit of je nu koeien, kippen of varkens hebt. Overschot is overschot. Voor de varkenssector is die gelijke behandeling van diersoorten belangrijk. De verwerkte mest moet buiten de Nederlandse land- en tuinbouw worden afgezet. Het exporteren van mest blijft mogelijk en geeft een ontheffing van verdere verwerking mits het gehele bedrijfsoverschot wordt geëxporteerd.
2. Maatregelen om fosfaat en stikstof in het voer te verminderen moeten een eind maken aan het overschrijden van het mestproductieplafond.
3. Producten uit dierlijke mest moeten als kunstmestvervanger worden erkend. De overheid gaat zich hier sterk voor maken in Europa.

Gezamenlijke krachtinspanning

Dit zijn de globale hoofdlijnen van het akkoord. Dat past in de door ons uitgezette lijn. Dat is ook de lijn die wij op hoofdlijnen afgelopen winter en voorjaar met onze leden hebben besproken. De intensieve discussie met onze leden en in aansluiting daarop het lobbytraject vanuit LTO hebben naar mijn mening een positief resultaat opgeleverd. Daarbij realiseer ik me terdege dat de uitwerking van de maatregelen pijn zullen gaan doen op veel bedrijven. Er wordt van ons een stevige inzet gevraagd. Dat zal niet makkelijk zijn in de economisch moeilijke tijden waarin de varkenssector zich momenteel bevind. Realiteit is wel dat we nu ook veel geld betalen voor de afzet van onze mest. Het nieuwe beleid geeft ons kansen om onze eigen problemen op te lossen. Ik ben dan ook blij dat dit akkoord de instemming heeft van alle sectoren binnen LTO en ook van de NVV. Het is niet de tijd om jezelf te profileren, maar het is van belang om de gezamenlijke krachtsinspanning die we moeten leveren te onderstrepen. We moeten het samen doen.

Beren op de weg

Natuurlijk weet ik ook dat de hoofdlijnen nog uitgewerkt moeten worden. We zullen nog zeker beren op de weg tegenkomen. Er is een breed besef dat we aan de slag moeten, en aan ons de verantwoordelijkheid om dat waar te maken. In plaats van geld in dierrechten te steken, moeten we nu investeren in de verwerking. Van een probleem moeten we een kans maken. Als we daarin slagen, hebben we een historisch akkoord gesloten.

Eindelijk verlost van mestprobleem

Ik ben er trots op dat overheid en bedrijfsleven hebben gekozen voor een beleid met draagvlak onder de sectoren. Waarbij economie en innovatie leidend zijn en waarbij mineralen hopelijk in de toekomst een opbrengstenpost zullen worden in plaats van een kostenpost. Zover is het echter nog niet. De Europese Commissie moet zijn zegen nog geven aan dit voorstel. Bij ons moet de hand aan de ploeg. Hoe moeilijk ook: eindelijk verlost zijn van het mestprobleem is onze uiterste inspanning waard. Samen moeten we dat doen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  biggenfokker

  Hoe zit het met de varkensrechten wat moet je doen bij uitbreiding?

 • no-profile-image

  .

  Mijn mest die ik zelf niet kwijt kan wordt bij de buurman op het land uitgereden. Moet dit nu ook verwerkt worden?

 • no-profile-image

  Theo

  Ik heb ook vaste afzet adressen. en ook nog wat mais/mest afspraken. Hoe gaan ze hiermee om???

 • no-profile-image

  Robert Bodde

  Zie de link in het artikel, daar staat de brief van de minister. Elk bedrijf met mestoverschot (dus niet plaatsbaar op eigen grond en grond in beheer, dus met plaatsingsovereenkomst) moet een deel van zijn mestoverschot aanbieden voor verwerking door een erkende verwerker. Regionaal verschillen de percentages. Hoe intensiever de regio's, hoe hoger de percentages.

  @theo: afzet geregeld maar geen contract dan is er een overschot en moet je (een deel van je overschots)mest aanbieden voor verwerking.

  @biggenfokker: mestproductierechten blijven in ieder geval bestaan tot 2015. Als mestprobleem dan van de baan, verdwijnen die. Maar de stok-achter-de-deur blijft er, schrijft de staatssecretaris aan de kamer: ,,Wij verwachten dat het uiteindelijke resultaat een doeltreffend en doelmatig
  stelsel van maatregelen zal opleveren. De huidige ‘stok achter de deur’, het stelsel
  van dierproductierechten, kan dan, uitgaande van realisatie van bovenstaande
  aanpak, in 2015 komen te vervallen zoals in de Meststoffenwet vastgelegd is.''

 • no-profile-image

  ener

  Een heel goed akkoord ALLEEN waar word de mest verwerkt. Zijn er al fabrieken of iets dergelijks voor of worden die in Den Haag op het Binnenhof gebouwd. Heeft dhr. Bleker ooit gehoord van problemen bij verlenen van vergunning voor een dergelijke installatie. Nogmaals het ziet er in theorie goed uit maar volgens mij is het in de praktijk heel moeilijk uit te voeren en zeker in de korte tijd die ervoor staat n.l. tot 1 januari 2015

 • no-profile-image

  Han

  Stel in 2015 is de mestverwerking rond en de dierproductierechten zijn vervallen, kan dan de productie ongebreideld wordn opgeschroefd? Als da tzo is vrees ik dat er van een vlessprijsstijging weinig terecht komt en dat de vleesmarkt een aanbiedes markt blijft met alle gevolgen van dien. Waarom wil de landbouw alleen maar uitbreiden en zijn eigen concurrent zijn op de markt? Hopen de veeboeren nu echt dat vlees en melk ijzaken zijn straks, omdat hun WINST uit de mest komt?

 • no-profile-image

  Varken

  Uitbreiden van de veestapel kan wel meevallen, er stoppen veel bedrijven. Daarnaast wordt het moeilijker om locaties uit te breiden. Mest verwerken wordt waarschijnlijk opgepakt door intermediars die nu veel geld verdienen met mesthandel/ transport. Zij hebben geld om instalaties te bouwen, daarna vragen ze wee flink geld aan de veehouder om de mest te verwerken

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Hoe zit het met de akkebouw. Kunenn die nog zonder mestovereenkomsten met veehouder mest ontvangen?

 • no-profile-image

  Simpel

  Wel een beetje vroeg voor een 1 april grap!

 • no-profile-image

  denk eens na

  Moeten we hier wel blij mee zijn!!!!De varkensboeren met gezinsbedrijven moeten mest gaan verwerken om koeienboeren te kunnen laten groeien Nu kosten rechten alleen geld bij uitbreiden,en zoveel kosten ze nu ook niet meer en als er een qoutabeurs komt blijft dat zo.
  En het ergste is de mestafzetcontracten deze worden net zo duur als mestverwerken en het korte buitenland zit ook een keer vol. Nee Annachien dit word het duurste mestbeleid

 • no-profile-image

  boer

  Wat zijn jullie, met Annechien voorop toch een stelletje simpele zielen. Onvoorstelbaar. De waarheid is dat er helemaal geen mestoverschot is. Ja, stumpers jullie lezen het goed. Er wordt bewust een overschot gecreeërd door stelselmatig de normen iedere keer te verlagen. We zitten al vele jaren ver onder het niveau wat bemesting- en milieu technisch verantwoord is. Dus wat zitten jullie nou allemaal constant dom te lullen. Omhoog met die normen en weg is het probleem, simpel. Of wordt het mestbeleid soms gebruikt om de boerenstand op zware kosten te jagen en zo indirect weg te saneren? De meeste stumpers onder julie zouden zich doodschrikken wanneer de echte waarheid uit Den Haag zou komen. Droom maar lekker verder zou ik zeggen er wordt goed aan jullie verdiend, stumpers.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Nu blijkt dat de pluimveesector de andere sectoren ver vooruit is ook daar heeft het 10 jaar geduurd voordat men de mestverbranding aan het branden had

 • no-profile-image

  schuld groeit nog

  Lees de laatste agrifirmblad en je leest: varkensvoer duurder om koeienrechten te voorkomen en dan ook nog mestverwerken komt onze kostprijs op kop te staan in europa en dat als exporterend land hoe kan nvv hier nou mee akkoord gaan?

 • no-profile-image

  john

  om extreem dure mestafzet contracten te voorkomen zouden de huidige dierrechten en melkquata omgezet moeten worden in bemestingrechten. In nederland is ruimte voor x kilo gram fosfaat, verdeel deze ruimte over de huidige dierrechten en melkquata.. iedereen met bemestingsrechten kan mestafzetcontracten afsluiten. Het deel waarvoor geen bemestingsrechten aanwezig zijn moet verwerkt of geexporteerd worden. Een bemestingsrecht zal nooit meer waard dan de kosten om mest te verwerken. Houd het simpel meneer bleker!.

 • no-profile-image

  Ananta

  De zoveelste verkeerde beslissing komt eraan, hiep hiep hoera, kan Annechien weer blij zijn.
  Maar wij niet. wij willen een schoon en fris Nederland i.p.v. dit mestakkoord.
  Het riekt en het blijft stinken, in varkensland e.a.
  Ongezond!

 • no-profile-image

  bert

  CUMELA lacht.
  Zij denken mee over de beleidsontwikkeling door actief te participeren in diverse overlegstructuren.

 • no-profile-image

  guillaume

  Juich maar niet te vroeg,de winst is niet voor de primaire boer,weer iets voor de periferie om wat er aan te verdienen,echte LTO gedachte.Aan verdien landbouw(niet voor een boer)is de echte gedachte van LTO(adviesje hier uurtje factuurtje voor alle nieuwe mestvraagstukken).Misschien hebben ze wel gelijk,hoe houden we de grote agri productie luchtbel vol lucht.

 • no-profile-image

  probleemoplosser

  In de niet-overschotgebieden is een tekort aan mest, zelfs aan vlees! Zet dit gebied (incl. Annechien Groningen) snel buiten het opknoopbeleid en de eerste paal is geslagen. In Zuid zit de miljardengigant ZLTO/Rendac/VION/Topigs, zij kunnen makkelijk investeren in mestverwerking.

 • no-profile-image

  Realist

  Eindelijk is het nuchtere verstand aan het bewindt. Het mestprobleem is geen prob leem als je de mest goed benut! Daar voor zijn praktische regels nodig! Eindelijk de duurzame weg op! Het is toch te gek voor woorden dat je de eigen organische mest af moet voeren en kunstmest moet kopen om nog een redelijk gewas te kunnen telen!

 • no-profile-image

  geert

  Dag beste mensen,als belgen boerke kom ik hier veel reacties bekijken. nu kon ik het niet nalaten om ook zelf te reageren op dit onderwerp als ik het goed voor heb is dit mestprobleem(mestverwerking) al enkele jaren bezig in belgie.Met gevolg mede door de varkenscrisis en de strengere normen meer land(+-18000lha brijmestvarkens) dus meer mest verwerken of bij ons burenregeling???? als er nog ha te vinden zijn kost dat voor mijn bedrijfje al gauw 15000 euro +-5000 euro kunstmest die ik terug moet aankopen ter vervanging van dierlijke mest anders kun je voetballen in je gewassen ik bedoel na een jaar kun je daar nog mee leven maar na 3j kan ik zeggen dat de mensen die de mest verwerken of verhandelen er beter bij staan dan ik...... mijne geldbeugel daartegenover is leeg. Europa zeggen ze dan ...? gaan jullie ook die weg op, groeten geert.

 • no-profile-image

  boereke

  Waarom fosfaat arm voer als de rechten er toch af gaan? klinkt niet logie,s

 • no-profile-image

  richard

  scheikundig technisch gezien, verander je totaal niets aan de samenstelling van het eindprodukt, in vergelijking inhoudstoffen vrkmest , vanwaar dan deze hectiek, deze is simpel te verklaren, n.l. , deze voorziet een lobby naar het groot kapitaal en expansie van kapitalen!!!!

 • no-profile-image

  ricard

  bleker en annechien , 2 schoonmaakmiddels?????????

 • no-profile-image

  Wilbert

  Wat levert dit akkoord de varkenshouderij nu op ? Naar mijn mening helemaal niets behalve weer extra papier en controles. En denken jullie nu echt dat de bedrijven die grondgebonden werken mest afgeven ?
  De periferie in Nederland doet veel moeite om te zorgen dat ze geld verdienen. De varkenshouder intereseert ze al lang niet meer. De koude sanering gaat gewoon door want er is niemand die dit kan betalen.

 • no-profile-image

  Intense

  Annchien, een vraagje?
  Belangrijk, vinden wij.
  Is het verantwoord om in deze tijd van overvloed nog verantwoord om vlees te eten?

 • no-profile-image

  T.H.

  de bedoeling van mestverwerking, is het vervangen van kunstmest, zodat er weer meer dierlijkemest plaatsingsruimte komt. In mijn ogen dus een zeer gewenste ontwikkeling.

 • no-profile-image

  boereke

  Waarom eerst mest duur verwerken om kunstmest te vervangen waarom niet gewoon de norm omhoog?

 • no-profile-image

  Hans

  Als ik dit zo van een afstandje bekijk en lees, kan ik mij niet aan de indruk ontrekken dat Bleker heeft gezegd: "minder stront!!!" en dat de zg. periferie, de werkelijke veroorzakers van het probleem, met elkaar er al over uit zijn, hoe ook deze rekening bij de boer op het bord gedeponeerd wordt. Uiteindelijk is het Vion, FC, Unilever etc. de verwerkende industrieën, die ForFarmers, Agrifirm, De Heus etc. opdracht geven om de grondstoffen te importeren. Het zijn namelijk de eerst genoemden, die de laatst genoemden via de boeren omweg betalen. Wat is nou goedkoper, om de stikstof en de fosfaat voor het varken eruit te halen of na het varken?? de mineraal houdende grondstof (voer) is uiteindelijk toch al geimporteerd. Door alle bedrijven met een mestoverschot te verplichten een gedeelte te verwerken, wordt de oplossing van het probleem uitgesmeerd over alle boeren, inclusief die in het noorden, die in feite al een oplossing voor hun gedeelte van het probleem hadden gevonden, door niet in het concentratie gebied in het zuiden te produceren maar daar, waar ze de mest verantwoor konden afzetten. Door producten uit dierlijke mest als kunstmest vervanger te erkennen, komt er uiteindelijk op neer dat je een beetje meer stront op een bunder kwijt kunt. Waarom al die grondstoffen in Nederland importeren en omzetten in vlees, terwijl het vlees, zoals in Rupsje nooit genoeg te lezen, toch naar Engeland wordt geexporteerd. En dat terwijl, zoals Johnny Farm focus, zo duidelijk geschreven heeft dat het door slechts 1000 boeren, die nog over zijn van de 30.000, gerealiseerd wordt. Dan is het toch vele malen duurzamer om die Engelsen gewoon lekkere, gezonde Samba varkens door de strot te duwen, dan die 1000 nederlandse boeren de periferie-polka met de strontklompen aan, te laten dansen??? De regels die er nu bedacht zijn, gaan het mineralen overschot niet verminderen, maar laten de werkelijke verantwoordelijken ,opnieuw straffeloos, hun spelletje doorspelen. Bij iedere koppel varkens die je afleverd, of iedere tankwagen melk die wordt opgehaald, moet er een tankwagen achteraan hangen, waar die stront inzit, die je dieren meer produceren dan dat jij als boer verantwoord op jou of buurmans grond kwijt kunt. En die kosten om ze te verwerken moeten Vion, FC en Unilever, etc.,maar doorberekenen in hun eindproduct.

 • no-profile-image

  guillaume

  Goed gesnapt Hans,jij hebt het door.Een grote regisseur heb je vergeten.De Rabobank faciliteerd en stuurt mee,samen met(Z) LTO en de NVV wordt de burgerij in Nederland weer flink bij de neus genomen.De overgebleven n.l.boeren worden weer "duurzaam" gebruikt.Volgens mij willen ze het niet horen,volgens mij zijn de blijvers nu zo bang gemaakt door deze koude sanering dat de periferie en afzet vrij spel heeft(geen concurentie)en prijskartelvorming en prijsbevoordeling van varkenshouders al een gewone zaak is als ze maar flink aan je bedrijf kunnen verdienen.Het zou goed zijn dat jouw "samba varkens" eens hier op aan komen want de arrogante nl.periferie met hun duurzame geklets zijn geldwolven in schaapskleren.De boeren trappen er nog in ook(nu misschien noodzaak),de zoveelste keer.Ze leveren weer vrijheid in,in deze fake vrije markt.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.