199 x bekeken

Duidelijkheid nodig

agd.media
Als ‘bestuurlijk moeras’ in de biologieboeken zou voorkomen, was Nederland één groot natuurgebied.

Met het natuurbeleid is het al jaren aanmodderen. Gevolg: fnuikende onzekerheid voor agrarisch ondernemers bij beoogde natuur. Rijk en provincies kaatsen elkaar de bal toe bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur.

Het akkoord dat staatssecretaris Bleker en de provincies hebben gesloten is daarom in principe winst voor iedereen. Het is wel erg jammer dat Bleker zijn standpunt dat de EHS in 2018 af moét zijn, heeft moeten inslikken. Het betekent drie jaar langer kans op onzekerheid. Daar tegenover staat de afspraak dat volgend jaar de begrenzing van de EHS glashelder moet zijn. De EHS wordt bovendien kleiner. Dat betekent: minder landbouwgrond op de schop.

Toch draait het bij de tegenstelling landbouw-natuur niet in de eerste plaats om areaal. Duidelijkheid is minstens zo belangrijk. Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. Waar komen die natuurgebieden en wat betekenen ze voor de omgeving? Die duidelijkheid is er met dit akkoord nog steeds niet. Net als in zijn tienpuntenplan over het Natura 2000-beleid van september, verwijst Bleker naar de programmatische aanpak stikstof (PAS), die hij dit najaar lanceert. Laat Bleker daar nu ook zo snel mogelijk mee op de proppen komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.