201 x bekeken 1 reactie

Bleker: ik kick niet op minder natuur

Dinsdag bereikten kabinet en provincies overeenstemming over het natuurbeleid en de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Afgesproken is dat de opleverdatum van EHS wordt verschoven van 2018 naar 2021, maar dat er niet meer geld beschikbaar komt. Staatssecretaris Bleker spreek van een sober en doelmatig akkoord. ”Ik had ook liever gezien dat we de EHS groter konden maken.”

Bent u opgelucht dat er nét voor de Algemene Politieke Beschouwingen een akkoord ligt?
”De afspraken die wij met de provincies hebben gemaakt voor de komende tien jaar zijn sober en doelmatig. De provincies gaan de herijkte EHS uitvoeren met nadruk op beheer en extra aandacht voor de internationale verplichtingen. Dat biedt voor iedereen zekerheid.”

Is dat wel zo? De opleverdatum van de EHS is met drie jaar verplaatst naar 2021.
”Dat was een eis van de provincies die ik aanvaardbaar vond onder de voorwaarde dat de gebieden volgend jaar worden begrensd en er ook geen sprake meer is van planologische schaduwwerking. Dat is de deal. De provincies nemen daarbij het voortouw, en als zij dat niet doen, kom ik met een AmvB (Algemene maatregel van Bestuur, red.).

De provincies betwijfelen of zij met het huidige budget aan de Europese verplichtingen kunnen voldoen.
”Wij hebben de overtuiging dat met dit beleid Nederland kan voldoen aan zijn EU-verplichtingen en een bijdrage kan leveren aan de EU-doelstellingen. Er wordt wel eens gedaan of Europa een soort boeman is, maar dat is niet het geval.”

U heeft de provincies dus niet opgezadeld met een onmogelijke boodschap?
”Dit is juist een fantastische tijd om provinciaal bestuurder met de portefeuille natuur te zijn. Op welk ander terrein hebben gedeputeerden zo veel zeggenschap? Wij hebben het beleid volledig gedecentraliseerd, dus geen bemoeienis meer van Haagse staatssecretarissen en ambtenaren, dat is het principe. En als provincies meer prioriteit willen geven aan natuur, dan mogen zij dat gewoon doen.”

Is dit akkoord in overeenstemming met uw begroting? Kunnen alle ingeboekte bezuinigingen nu worden gerealiseerd?
”Ja.”

Wat betekent dit voor bijvoorbeeld het Oostvaarderswold, dat u wilde schrappen?
“Daar is de provincie Flevoland zelf aan zet. Maar alle ontwikkelingen moeten wél passen binnen de afspraken die wij samen hebben gemaakt.”

Veel fracties in de Kamer en natuurorganisaties verwijten u de natuur kapot te maken.
”Ik ben geen natuurmasochist die kickt op minder natuur. Ook ik had liever gezien we de EHS groter konden maken, een tikkeltje robuuster. Ik ga dan ook zeker niet de vlag uithangen, maar ben wel blij dat we in deze economisch barre tijden dit voor elkaar hebben gekregen. De EHS wordt nu kleiner, maar hij komt er wel. En niet pas in 2028, zoals oorspronkelijk gepland.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Beste Henk

    Mijn complimemten voor de inzet en de overeenstemming met de provincies.Graag wil ik een keer met je van gedachte wisselen over de ontwikkelingen hier in het gebied.Naam en adres bij de redactie bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.