1 reactie

Blankenburgtunnel beste papieren voor verbinding haven en Westland

Voor LTO Glaskracht is het geen moeilijke keuze: de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) tussen de Rotterdamse haven en het Westland moet via de Blankenburgtunnel lopen. Vooralsnog heeft het er de schijn van dat het kabinet aan deze wens van de glastuinders gaat voldoen.

Begin december neemt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) een besluit over de verbindingsweg en alle signalen wijzen in die richting. Toch moeten er voor die tijd nog wat hobbels worden genomen, zo bleek donderdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De NWO is een lang gekoesterde wens van de regio, die door toenemend verkeer dreigt dicht te slibben. Zeker in economisch zware tijden is het volgens kabinet en bedrijfsleven van groot belang dat de haven en de greenports goed bereikbaar blijven. Schultz van Haegen heeft zich dan ook voorgenomen haast te maken met de nieuwe snelweg tussen de zuidoever (A15) en de noordoever (A20).

Op tafel liggen twee varianten, namelijk het Blankenburgtracé en het Oranjetracé. Voor het Westland is de eerste optie de beste, betoogt het bedrijfsleven. Natuur- en milieu-organisaties hebben echter een voorkeur voor de tweede route. En gemeenten en provincie hebben nog geen standpunt ingenomen.

Uit studies blijkt dat de Blankenburgtunnel het grootste effect heeft op de verkeersdoorstroming. Volgens Jos van der Knaap van LTO Glaskracht is dat van belang voor de handel van en naar het Westland, Oostland, Barendrecht, de zogenoemde Cool Port en de Maasvlakte. De Oranjevariant daarentegen leidt ertoe dat de dorpen Maasdijk en De Lier worden afgesneden van de andere plaatsen in het tuinbouwgebied. Ook betekent de keuze voor dit tracé verlies van glasareaal, zo betoogt de organisatie.

Havenbedrijf Rotterdam, VNO-NCW, MKB Nederland en transportorganisaties TLN en EVO hebben eveneens een uitgesproken voorkeur voor Blankenburg. Zonder uitzondering wijzen zij op het feit dat dit effectiever en goedkoper is. Dat laatste aspect is met name voor de haven van belang, die mogelijk geacht wordt mee te betalen aan het project, maar daar weinig voor voelt.

Milieudefensie en Natuurmonumenten zijn juist mordicus tegen deze variant. Volgens campagneleider Suzanne Klaassen van die laatste organisatie leidt de aanleg van het Blankenburgtracé tot onherstelbare schade aan natuur en landschap. ”Als er echt een NWO nodig is, laat dan die Oranjetunnel maar komen”, zegt zij. Beide clubs vinden dat er te weinig wordt geluisterd naar hun bezwaren.

Regionale bestuurders zijn heel wat minder uitgesproken. Gemeenten en provincies wijzen erop dat nog lang niet alle benodigde informatie beschikbaar is en willen wachten op nog te verschijnen studies. Volgens de Zuid-Hollandse gedeputeerde Ingrid de Bondt zijn de effecten op het onderliggende wegennetwerk nog niet in beeld gebracht, terwijl dit voor de regio wel van groot belang is; zij heeft daarom haar definitieve keuze nog niet gemaakt. Sommige gemeenten hebben dat wel, maar zij blijken erg verdeeld.

Voordat Schultz van Haegen de knoop kan doorhakken, moet er dus nog een aantal vragen worden beantwoord. Wat zijn exact de gevolgen voor natuur en milieu? Is de Rotterdamse haven bereid mee te betalen? Welke effecten zijn er te verwachten voor andere wegen? En waar staan de lagere overheden?

Het speelveld overziend, lijken dat echter vragen van secundair belang. Er moet iets geks gebeuren wil de minister de voorkeur geven aan de Oranje- in plaats van de Blankenburgtunnel. Voor LTO Glaskracht is dat een geruststellende gedachte.

Foto

Eén reactie

 • no-profile-image

  @A54westland

  ruim 100 duurzame tuinders willen Oranjetunnel, geldt ook voor LTO boeren Midden-Delfland en voor vele ondernemers waaronder Dirk Post van Post Kogeco transport.
  Gemeenten Vlaardingen Schiedam Maassluis HoekvanHolland Midden-delfland willen ook Oranjetunnel.
  Voorstanders Oranjetunnel hadden steekhoudende argumenten voorstanders Blankenburgtunnel niet (nimby opmerkingen)
  Een Westland zonder snelweg is als een haven zonder schepen

Of registreer je om te kunnen reageren.