2 reacties

Wonderlijke waterlasten

agd.media
Boeren-bestuurders van vier Zuid-Hollandse waterschappen lopen te hoop tegen de in hun ogen onrechtvaardig hoge waterschapslasten. Een agrariër in Delfland betaalt zomaar 100 euro per hectare meer dan zijn collega in Friesland, terwijl de omstandigheden niet noemenswaardig verschillen. Beide werken ze in laaggelegen gebied met een door het waterschap gestuurd waterpeil.

Dat die lasten zo verschillen heeft dan ook weinig te maken met de kosten die het schap moet maken voor de dienst die het aan zijn burgers en boeren biedt. Het is de uitkomst van een ingewikkelde rekensom waarbij wonderlijk genoeg de waarde van infrastructuur, zoals wegen en tunnels, wordt uitgesmeerd over de hectares. En dan kom je in het volgebouwde Westen inderdaad op heel andere bedragen dan in het lege Noorden.

Dat is raar. Grondeigenaren hebben dus hoge waterschapslasten omdat er in hun omgeving veel wegen liggen waar ze zelf niet om gevraagd hebben, en ook geen baat bij hebben.

Wat het extra vreemd maakt, is het feit dat nog niet zo lang geleden een nieuwe systematiek is ingevoerd bij alle waterschappen. Bedoeling was juist dat de onlogische verschillen die er altijd al waren tussen de waterschapslasten zouden worden weggepoetst. Dat is dus niet gelukt.

De waterschapsbestuurders hebben volkomen gelijk dat ze snel een correctie willen op deze onlogische en oneerlijke tariefstructuur. Ze gaan met een petitie naar staatssecretaris Joop Atsma om al volgend jaar de zaak recht te trekken en niet te wachten op een wetswijziging die in de maak is. Ze doen dit op eigen houtje. Het had de Unie van Waterschappen gesierd als die deze wens actief had ondersteund.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Mestwet, pacht, waterschapslasten....In dit land maakt de middelmaat nu eenmaal de dienst uit. Iedereen die een beetje hersens heeft moet zo snel mogelijk maken dat hij het land uitkomt.

  • no-profile-image

    Ik hoop dat de bestuurders in de petitie ook aandacht schenken aan het feit dat terrein beheerders maar de helft betalen aan het waterschap voor hun grond, dan voor agrarische grond.Ook dit is niet logisch en oneerlijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.