Redactieblog

Werkverschaffing

Afdeling Noordoostpolder van LTO Noord heeft vandaag aan al haar leden een brief gestuurd. Het gaat over de verkeerseisen voor trekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid op de openbare weg.

De politie in Flevoland is al een poosje bezig met controleacties die speciaal gericht zijn op landbouwverkeer. Ik lees dat LTO-Noord graag samen met de politie de verkeersveiligheid naar een hoger plan wil brengen, maar vindt dat handhaving daarbij slechts één van de manieren is.

Bij de brief zit een geplastificeerd A-viertje waarin al die verkeerseisen in verkorte vorm mooi op een rijtje staan. Een bewaarexemplaar. Dat is handig! Snelheid, verlichting, spiegels, breedte, hoogte, lengte, scherpe delen, afdekken en vastzetten van lading en het aanvragen van ontheffing bij brede voertuigen komen allemaal aan de orde op het papiertje. Sommige dingen zijn duidelijk, zoals: “zwaailicht is verplicht als het voertuig met inbegrip van de lading breder is dan 2,6 meter.”

Andere dingen zijn wat vager: “Exacte eisen aan het afdekken van een landbouwvoertuig en zijn (losse)lading zijn er niet en staan voortdurend ter discussie. De wet laat ruimte tot eigen interpretatie en gebruikt de term ‘deugdelijk afdekken’. Duidelijk is dat het toezicht op het afdekken van landbouwlading steeds strenger wordt”.

Als Sjoerd het stukje leest over breedte, maakt hij zich boos. Er staat dat je niet breder mag zijn dan 3 meter. En als het voertuig breder is dat je dan een vergunning moet aanvragen (tot 3,5 meter). Die ontheffing kan bij de wegbeheerder worden aangevraagd. “Ik kan niet bedenken wat daar het nut van is!”, briest Sjoerd. “Het màg of het mag nìet! Die vergunningaanvragerij is pure werkverschaffing. Ze worden nooit geweigerd, je hebt er alleen werk en kosten van en je moet soms wel bij 3 instanties aanvragen als je land wat verder ligt”. Voor bredere voertuigen dan 3,5 meter ligt de zaak nog ingewikkelder, terwijl ze toch zeker al 10 jaar rondrijden. “Die dingen moeten nu eindelijk eens goed geregeld worden!”, boost Sjoerd nog even door.

Hij vindt dat Bleker daar z’n schouders maar eens onder moet zetten, want die kan praktisch denken en houdt niet van onmogelijke regeltjes…

Of registreer je om te kunnen reageren.