772 x bekeken

'Veel gronden natuurorganisaties eigenlijk eigendom overheid'

Particuliere grondbezitters zijn blij met de uitspraak van Brussel dat ook terreinbeherende organisaties als ondernemingen moeten worden beschouwd. Dit betekent dat provincies bij de toekenning van natuursubsidies beide partijen voortaan gelijk moet behandelen. Volgens voorzitter Oene Gorter van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) is de strijd echter nog niet voorbij.

U beschouwt de beschikking van de Europese Commissie als een bevestiging van uw gelijk. Waarom?

”Er is komen vast te staan dat er bij de huidige subsidieregeling voor de aankoop van natuurgronden sprake is van staatssteun. Dit komt doordat de overheid terreinbeherende organisaties niet beschouwt als ondernemingen, terwijl zij dat natuurlijk wel zijn.”

Wat betekent dat?

”In alle gevallen waarbij particulieren zijn buitengesloten, is er staatssteun verleend en dat mag niet. Wij zetten onze klacht hierover door en dan is het aan de Commissie om stappen te ondernemen. Ik denk dat de onterecht verleende subsidies moeten worden terugbetaald aan de staat. Ook kan ik mij voorstellen dat om niet verkochte gronden niet langer als eigendom van de natuurorganisaties worden beschouwd.”

Er ligt nu een nieuwe subsidieregeling. Is die beter?

”De benadeling van particuliere eigenaren is eruit gehaald, daar zijn wij blij mee. Maar de regeling is dermate bureaucratisch dat ik verwacht dat deze nooit van grond zal komen. Want in hun streven een regeling te maken waarmee gelijkberechtiging wordt bereikt, hebben de juristen van het ministerie van landbouw de praktijk volslagen uit het oog verloren.”

Waarom is deze zaak zo belangrijk voor u?

”De natuur heeft op deze manier een prijs van nul. Dat klopt niet, het systeem is verkeerd. Bovendien: als er één moment is om particulieren natuur mee te laten financieren, is het wel nu. Mensen met geld weten niet meer waar zij het naartoe moeten brengen, alle mogelijkheden raken uitgeput. Grond is één van de weinige wegen die nog openstaan, ook natuurgrond. Ik verwacht dan ook dat Bleker (staatssecretaris van landbouw, red.) onze plannen daarom fantastisch zal vinden; dit is een enorme opsteker voor hem.”

Heeft u al contact gehad met hem sinds de beschikking van de Commissie?

”Nee, en daar heb ik ook geen behoefte aan. Wij hebben al genoeg gecorrespondeerd met het ministerie over dit onderwerp en ik heb altijd nul op het rekest gekregen. Als hij iets nodig heeft, weet hij ons wel te vinden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.