Redactieblog

587 x bekeken 16 reacties

Plafond voor varkensprijs

De varkensprijs blijft achter bij kostprijs. Dat dwingt veel varkenshouders te stoppen. Waarom wil de varkensprijs niet omhoog?

Er is weinig van te merken dat de varkensprijs, zij het vertraagd, de kostprijs volgt. Onder invloed van duur voer en achterblijvende vleesprijzen zijn veel varkenshouders gedwongen te stoppen.
Inkoopdirecteur Peter van Balkom van Vion voorspelde eerder dit jaar dat de varkensprijs deze zomer boven de €1,60 per kilo geslacht-gewicht zou stijgen. Dezelfde prijs noemde directeur Christian Leding van de Duitse slachterij Westfleisch, in een interview dat ik met hem hield.
Beide mannen zijn niet dom en konden ook onderbouwen waarom ze dat prijspeil verwachtten. Toch wil de varkensprijs niet naar recordhoogte pieken, zoals de voerprijs wel doet.

Export naar derde landen

Vorige week sprak ik over de achterblijvende varkensprijs met NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg. In zijn beleving staan nu vooral slachterijen een sterke prijsstijging in de weg, en niet de retail.
Reden volgens Zwanenburg is dat de varkensvleesexport naar exotische bestemmingen zoals Korea, Rusland of China tegen lagere prijzen verloopt dan op de Europese markt. Dit drukt de prijs van het hele varkenskarkas. Zwanenburg is van mening dat boeren vooralsnog niet wijzer worden van de expansiedrift van grote (Duitse en Deense) slachterijen zoals Tönnies en Danish Crown.
In zoverre kan ik meegaan met Zwanenburg. Tönnies bijvoorbeeld exporteert zeker een kwart zijn productie naar derde landen. Dat gaat gepaard met grote transportafstanden, betalingsrisico’s, heffingen en quota’s. Allemaal factoren die de opbrengstprijs drukken.

EU-productie moet krimpen

Tegenover de expansiedrift van slachterijen staat dat Europa wel moét exporteren. De zelfvoorzieningsgraad voor varkensvlees zit rond 110 procent in de EU. Voor deze overproductie is de varkenshouderij verantwoordelijk. Ik weet dat Zwanenburg dat ook ziet. Hij oppert niet voor niets het voorstel van productieregulering.
Voor zover ik het kan overzien zal toch eerst in Europa de productie flink omlaag moeten, alvorens varkenshouders hier gaan profiteren van de hoge varkensprijs zoals op veel plekken buiten Europa, neem China, Brazilië of Canada. Die sanering doet pijn en levert veel schrijnende gevallen op onder stoppende varkenshouders. Voor de blijvers zal het opknappen op termijn, maar alleen als de productie structureel uitkomt op een niveau dat de Europese markt aan kan.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  knor

  Uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk voor onze ( te hoge kostprijs ). Vorig jaar wilde iedereen nog met alle geweld varkensrechten kopen in zuid-nederland voor euro 180.-. Let wel euro 180,- voor gebakken lucht. kosten: afschrijven in vijf jaar = 20%/jaar is euro 36.-/jaarvarken
  Dan nog de rente van 4 % = euro 7.20/jaarvarken. Totaal euro 43.20/jaarvarken = euro 14.40 per afgeleverd varken !!!!!!!!!!!
  We moeten dus de hand in eigen boezem steken en stoppen met dit soort onzin. Als een investering niet rendabel te rekenen is , doe het dan ook niet. Hoe vervelend het ook is, laat die luchtballon maar eens leeg lopen..

 • no-profile-image

  Boereke

  @ Knor,Deurne : Uw verhaal klopt helemaal ; Maar in Vlaanderen waar er geen rechten bestaan en waar de mestafzet ( verwerking) minder kost dan bij jullie wordt er eveneens een massa geld verloren !!! Dus door uw ballon leeg te laten lopen los je uw probleem maar gedeeltelijk op . Voor ons Vlaamse boeren is het verlies dan misschien wel gestopt wanneer jullie ballon leeg is !! MAAR ... het aanbod moet dus zakken onder de 100% zelfvoorziening in Europa wordt er gesteld !! Dan zal er een volgend probleem zijn denk ik . Dan kan Kees Van Dooren ( niet persoonlijk opvatten hé ) zijn volgend artikel schrijven met volgende titel : Door de hogere prijs in Europa worden we overspoeld door het Braziliaanse Samba-varken !!
  maw : Onze vleesafnemers zullen altijd wel iets verzinnen om de prijs naar beneden te lullen !!!

 • no-profile-image

  john

  de kostprijs is zeker 1,70!! Als het verhaal klopt wat hier gesteld wordt en we geven die varkens voor niets weg dan zou de vleesprijs 1,53 moeten zijn... en jah dat is ook net de nvv notering. Eigenlijk maken we de 10% varkens dus voor niets.. ze vreten het voer op en schijten de put vol. gevolg: stijgende mestkosten en hoge voerprijzen. Als de schakels na ons verantwoordelijkheid nemen en ons niet meer varkens laten maken dan noodzakelijk daalt de voerprijs en komt er minder mest.. Met als gevolg dat ook de kostprijs 1,53 wordt en iedereen weer wat verdiend. Maar coordinatie is ver te zoeken en de nma ziet ons elkaar liever dood concureren zodat de blijvers weer een nieuwe stal gaan bouwen en flink investeren. (marktwerking noemen ze dat)

 • no-profile-image

  Kees

  Bij jou in Brabant worden vandaag nog stallen nieuw gebouwd van 1000-2000 zeugen en meer. In Sterksel zelfs één van 4000 zeugen. Hoog tijd om alvast te beginnen met een verbod op mestvervoer van Zuid naar Noord. Dan kun je met de nieuwbouw van megastallen hier vast rekening mee houden. Zet meer zoden aan de dijk dan krampachtige imagocampagnes.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Dat de varkenshouderij in Nederland/Europa in staat zal zijn om binnen de eigen sector de problemen te kunnen oplossen lijkt me wat te kort door de bocht. Daarvoor zijn er te veel zaken die vanuit andere landbouwsectoren op de Nederlandse varkenshouderij afkomen. En die ook op de verhouding opbrengstprijs/kostprijs van een varken van invloed zijn. Hoe je het ook went of keert, om ooit een varkensbedrijf te laten draaien is de Nederlandse varkenshouderij vanwege productie varkensvoer en afzet mest tot de akkerbouw veroordeelt Te veel varkens betekent dan dat er teveel productie van varkensvoer, lees graan, aan vooraf is gegaan. Productie in de akkerbouw heeft dus grote invloed op de productie van varkensvlees. Om nu in Europa de varkensvlees productie van 110% naar 100% te laten dalen betekent dan dat er 10% te veel varkensvoer op de veevoermarkten zal komen, de voerprijs, lees graanprijs, dan zou kunnen dalen. Maar de productie van varkensvlees zal elders op de wereld dan met 10% gaan toenemen. Het varkensvoer moet toch ergens naar toe. De productie van varkensvlees blijft dan gelijk en de varkensprijs zal dus niet gaan stijgen. Alleen een lagere voerprijs betekend dan lucht voor de varkenshouders. Echter in Nederland worden door de lagere voerprijs de financiële problemen dan verplaatst van de varkenshouders naar de akkerbouwers. Alsof de akkerbouwers daarop zitten te wachten. De reactie van de akkerbouwers kan dan best eens een hogere prijs voor mestafzet tot gevolg hebben. En is voor de varkenshouders de eenmaal verkregen lucht met een lagere voerprijs door hogere mestafzetkosten weer snel uitgeademd. In Nederland zullen de varkenshouders en akkerbouwers voortdurend aan elkaar blijven trekken. Maar als twee honden trekken aan een been gaat een derde er mee heen. En die derde hond zou best de melkveehouderij wel eens kunnen zijn. De melkveehouderij heeft de laatste jaren 3% uitbreiding van het melkquotum gekregen. Dat betekend een extra koemest productie die gelijk staat aan de mestproductie van 600.000 vleesvarkens. Druk op de Nederlandse mestmarkt dus. Een beetje meer mest op de markt en de afzetprijs stijgt meteen. Extra melkquotum geeft de Nederlandse varkenshouders dus extra mestafzetkosten . Maar dat is niet het enigste dat de melkveehouderij bij de varkenshouderij veroorzaakt. 3% meer melk betekent ook dat er 3% meer voer nodig is om die extra melk te kunnen produceren. Gevolg voerprijs stijgt. Er is nog geen teveel aan melk, dus nog een keer extra kosten voor de varkenshouders. En dan te bedenken dat de Nederlandse melkveehouderij de ambitie heeft om na 2015 de melk productie te laten stijgen. Ook dat zal na 2015 zondermeer gevolgen voor de Nederlandse varkenshouderij hebben. Tot nu toe 3% meer melkquotum en afschaffen EU braaklegregeling in 2008 zijn beide politieke besluiten geweest die mede tot de huidige problemen in de varkenshouderij hebben geleid. Een beetje simpel om dan van marktwerking te spreken en de verantwoording daarvoor alleen bij de varkenshouderij neer te leggen. Oplossingen voor de huidige malaise in de varkenshouderij zullen dus ook in andere landbouwsectoren gezocht moeten worden. LTO en politiek mogen in deze wel eens wat meer van zich laten horen.

 • no-profile-image

  Hoezo

  Natuurboer, droom je dit of geloof je het?
  Je zou ook kunnen stellen dat het onverantwoord is varkens te houden zonder grond! Gewoon grondgebonden maken, dan hoeft de varkenshouderij wat betreft de mest niet telkens de schuld aan andere sectoren te geven. En dan de opmerking van John: ''als de schakels na ons verantwoordelijkheid nemen...'' Wat een treffende opmerking voor een varkenshouder!! Die (produktie)verantwoordelijkheid ligt nergens anders dan bij de varkenssector zelf!!!!!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Duidelijke taal @Kees, ik begrijp het!!!... Zolang vraag en aanbod niet in evenwicht zijn, is men in deze afhankelijk van de handel !!!... Dat is niets nieuws onder de Zon.

 • no-profile-image

  Han

  Welk belang hebben Slachterijen bij expansie als hun leveranciers het loodje leggen? Hebben ze misschien leveranciers van de andere kant van de Oceaan op het oog als leverancier van karkasen? Als dit niet het geval is moet er een moment komen, waarop de slachteijen weer eens haken moeten saneren met >overheids< steun zoals eerder is gebeurd. Ja varkens houders mogen om vallen, slachterijen niet! De eerste is een familie bedrijf, de tweede heeft pesoneel in dienst.

 • no-profile-image

  Uitbener

  Uitkoop gebr. Helmer 80 miljoen, gebr. Smits 40 miljoen, Jan Bos 30 miljoen, Sturko 100 miljoen, opkoop diverse handelsbedrijven, enz. enz. Dit allemaal alleen in ons kleine Nederland, nee hoor de slachterijen en handelaren redden zich uitstekend en die er uitstappen nog beter. Proficiat, net als de voerboys wordt er in de sector nog zat verdiend. De varkenshouders denken dat er concurrentie is, maar de periferie lacht zich slap om zoveel domheid en zo weinig krachtenbundeling van producenten.

 • no-profile-image

  Meindert van den Hengel

  Het argument dat dat vleesproducten verkocht richting derde landen niet de prijs maken die nodig is om het niveau in Europa omhoog te brengen is niet steek houdend.De VS exporteert grote hoeveelheden varkensvlees en dit moment brengt een varken van van rond de 130kg. en gemiddelde kwaliteit Euro 170.00 op.Gezien de hoge voerprijzen is er geen extreem rendement maar wordt er toch $5- tot $ 10.- per varken overgehouden.

 • no-profile-image

  varkenshouder

  misschien het geslacht gewicht weer eens omlaag brengen in plaats van naar boven bij stellen, als ieder varken 10 kg lichter wordt geslagt betekend dit ook 10% minder vlees

 • no-profile-image

  Alternatieven?

  Ga eens nadenken over alternatieven, er zijn er genoeg, i.p.v. maar doorgaan met het produceren van dierenleed.
  Misschien goed om daar eens over te gaan praten..

 • no-profile-image

  pelsdierhouder

  Idd, ga alternatieven zoeken.
  Sloop die zijmuren uit je stal, gooi een paar lichtplaten in het dak en zet je milieuvergunning om van varkens naar nertsen. Bij een eventueel fokverbod komt er altijd een schadevegoeding. De marktvooruitzichten zijn super! De investeringen zijn niet al te groot en met deze prijzen in drie jaar terug verdiend. Er is geen enkele agrarische sector waarin zo'n hoge rendementen worden gehaald. Voor info check www.nfe.nl
  p.s. en het is trouwens ook leuk werk

 • no-profile-image

  speurneus

  Beste mevrouw uit Alverna, ik heb begrepen dat jij verdacht wordt van het schrijven van teksten op een varkensstal aan de balgoyseweg in wijchen.
  Dit verhaal krijgt nog een staartje... maar geen varkensstaart

 • no-profile-image

  Woopie

  Varkensleed e.v.a. stop met het fokken van dieren voor menselijke consumptie, het is onnodig!

 • no-profile-image

  Woopie

  Beste speurneus, wat vind jij lekker voor in de soep?
  Ben je familie van staartje?
  Smakelijk eten dan..

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.